Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i występowaniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, przebudowie i nadbudowie istniejącego budynku wczasowo-hotelowego łącznie z funkcją usług rehabilitacyjnych oraz budowa budynku handlowo-usługowego a także budowa, przebudowa i modernizacja urządzeń gospodarki podziemnej, dróg wewnętrznych, parkingów, zjazdu z ul. Słonecznej dz. Nr 292, elementów małej architektury, montaż urządzeń do pozyskiwania energii słonecznej w Pogorzelicy, przy ul. Słonecznej 5, nr ewid. dz. 205 obręb Pogorzelica