Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę sezonową nieruchomości gruntowych - plaże Gminy Rewal


Rewal , dnia 10.05.2010 r.

KIEROWNIK CENTRUM INFORMACJI PROMOCJI REKREACJI

GMINY REWAL

w oparciu o art.38, art.40 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 261, poz. 2603 ze zm.)

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na dzierżawę sezonową nieruchomości gruntowych - plaże Gminy Rewal:

l.)obręb Pobierowo, działka nr 991114

2.)obręb Pobierowo, działka nr 991/4

3.)obręb Pobierowo, działka nr 99116

4.)obręb Pustkowo, działka nr 203/4

5.)obręb Pustkowo, działka nr 203/3

6.)obręb Trzęsacz, działka nr 284/1

7.)obręb Rewal 1, działka nr 585/6

8.)obręb Rewal l, działka nr 585/4

9.)obręb Rewal 2, działka nr 438/7

10.)obręb Niechorze, działka nr 911/20

l1.)obręb Niechorze, działka nr 911119

12.)obręb Niechorze, działka nr 911/5

13.)obręb Niechorze, działka nr 911/23

14.)obręb Niechorze, działka nr 911/22

15.)obręb Niechorze, działka nr 911/21

16.)obręb Niechorze. działka nr 911/8

17.)obręb Niechorze, działka nr 911/9

18.)obręb Pogorzelica, działka nr 299/3

Sposób zagospodarowania: handel obnośny

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

  • dokonanie wpłaty wadium w kwocie 1 000 zł na konto: Bank Spółdzielczy Gryfice o/Rewal 28937600010060332820020001 włącznie do dnia 30 maja 2010 roku

  • złożenie stosownej oferty w zamkniętej kopercie z napisem HANDEL OBNOŚNY

Wywoławcza opłata rocznego czynszu dzierżawy wynosi:

15.000 zł netto

Umowa dzierżawy zawarta będzie na okres 1 roku

Oferta winna zawierać:

1.Imię, nazwisko, adres oferenta lub nazwę i siedzibę firmy oraz datę sporządzenia oferty

2.Oferowaną wysokość rocznego czynszu dzierżawnego brutto (wyklucza się możliwość

podania kilku wariantów cenowych pod rygorem unieważnienia oferty).

3.Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu , projektem umowy

dzierżawy i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

4.Kopię dowodu wpłaty wadium oraz numer konta na które zostanie zwrócone wadium w

przypadku nie wygrania przetargu.

5.Oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami i podatkami na rzecz Urzędu Gminy Rewal .

Oferty należy składać w terminie do dnia 31 maja 2010 roku

w sekretariacie CIPR Gminy Rewal ( hala sportowa przy ulicy Szkolnej 1) do godziny 16 00.

Kryteria wyboru oferenta :

  • wysokość rocznego czynszu dzierżawy - ( waga 100 % , 100 pkt.)

Komisyjne otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi w dniu 1 czerwca 2010 roku

w siedzibie CIPR Gminy Rewal przy ulicy Szkolnej 1

Wyniki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości 02.06.2010 roku do godz.1000

Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej:

Część jawną przetargu przeprowadzi Komisja Przetargowa z udziałem oferentów w dniu

1 czerwca 2010 roku o godz.1000.

Część niejawną przetargu przeprowadzi Komisja Przetargowa bez obecności oferentów

w dniu 1 czerwca 2010 roku o godz. 1100.

UWAGI:

  • niestawienie się osoby wygrywającej przetarg w ciągu 7 dni w celu podpisania umowy dzierżawy spowoduje utratę wadium, a umowa zawarta zostanie z kolejnym oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę,

  • wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, którego oferta została wybrana, będzie zaliczone na poczet czynszu dzierżawy ,

  • uczestnikowi przetargu, którego oferta została rozpatrzona negatywnie wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazane w ofercie konto nie później niż 3 dni od dnia wywieszenia komunikatu o rozstrzygnięciu przetargu

  • zaoferowany czynsz należy wnieść jednorazowo do dnia 15 sierpnia każdego roku,

  • w następnych latach trwania umowy czynsz będzie corocznie rewaloryzowany w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych Głównego Urzędu Statystycznego,

Z ważnych powodów Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu, podając niezwłocznie informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rewal.

Informacje dotyczące przetargu udzielane są w CIPR Gminy Rewal pok.9

tel. (091)38 62 927.

2

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 przetarg_handel_obnoA_ny.1.doc (DOC, 36KB) 2010-05-11 13:02:50 547 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 11-05-2010 13:02:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 04-05-2010
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 11-05-2010 13:02:50