Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę sezonową nieruchomości gruntowych - plaże Gminy Rewal


Rewal , dnia 10.05.2010 r.

KIEROWNIK CENTRUM INFORMACJI PROMOCJI REKREACJI

GMINY REWAL

w oparciu o art.38, art.40 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 261, poz. 2603 ze zm.)

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na dzierżawę sezonową nieruchomości gruntowych - plaże Gminy Rewal:

l.)obręb Pobierowo, działka nr 991114

2.)obręb Pobierowo, działka nr 991/4

3.)obręb Pobierowo, działka nr 99116

4.)obręb Pustkowo, działka nr 203/4

5.)obręb Pustkowo, działka nr 203/3

6.)obręb Trzęsacz, działka nr 284/1

7.)obręb Rewal 1, działka nr 585/6

8.)obręb Rewal l, działka nr 585/4

9.)obręb Rewal 2, działka nr 438/7

10.)obręb Niechorze, działka nr 911/20

l1.)obręb Niechorze, działka nr 911119

12.)obręb Niechorze, działka nr 911/5

13.)obręb Niechorze, działka nr 911/23

14.)obręb Niechorze, działka nr 911/22

15.)obręb Niechorze, działka nr 911/21

16.)obręb Niechorze. działka nr 911/8

17.)obręb Niechorze, działka nr 911/9

18.)obręb Pogorzelica, działka nr 299/3

Sposób zagospodarowania: handel obnośny

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

  • dokonanie wpłaty wadium w kwocie 1 000 zł na konto: Bank Spółdzielczy Gryfice o/Rewal 28937600010060332820020001 włącznie do dnia 30 maja 2010 roku

  • złożenie stosownej oferty w zamkniętej kopercie z napisem HANDEL OBNOŚNY

Wywoławcza opłata rocznego czynszu dzierżawy wynosi:

15.000 zł netto

Umowa dzierżawy zawarta będzie na okres 1 roku

Oferta winna zawierać:

1.Imię, nazwisko, adres oferenta lub nazwę i siedzibę firmy oraz datę sporządzenia oferty

2.Oferowaną wysokość rocznego czynszu dzierżawnego brutto (wyklucza się możliwość

podania kilku wariantów cenowych pod rygorem unieważnienia oferty).

3.Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu , projektem umowy

dzierżawy i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

4.Kopię dowodu wpłaty wadium oraz numer konta na które zostanie zwrócone wadium w

przypadku nie wygrania przetargu.

5.Oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami i podatkami na rzecz Urzędu Gminy Rewal .

Oferty należy składać w terminie do dnia 31 maja 2010 roku

w sekretariacie CIPR Gminy Rewal ( hala sportowa przy ulicy Szkolnej 1) do godziny 16 00.

Kryteria wyboru oferenta :

  • wysokość rocznego czynszu dzierżawy - ( waga 100 % , 100 pkt.)

Komisyjne otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi w dniu 1 czerwca 2010 roku

w siedzibie CIPR Gminy Rewal przy ulicy Szkolnej 1

Wyniki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości 02.06.2010 roku do godz.1000

Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej:

Część jawną przetargu przeprowadzi Komisja Przetargowa z udziałem oferentów w dniu

1 czerwca 2010 roku o godz.1000.

Część niejawną przetargu przeprowadzi Komisja Przetargowa bez obecności oferentów

w dniu 1 czerwca 2010 roku o godz. 1100.

UWAGI:

  • niestawienie się osoby wygrywającej przetarg w ciągu 7 dni w celu podpisania umowy dzierżawy spowoduje utratę wadium, a umowa zawarta zostanie z kolejnym oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę,

  • wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, którego oferta została wybrana, będzie zaliczone na poczet czynszu dzierżawy ,

  • uczestnikowi przetargu, którego oferta została rozpatrzona negatywnie wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazane w ofercie konto nie później niż 3 dni od dnia wywieszenia komunikatu o rozstrzygnięciu przetargu

  • zaoferowany czynsz należy wnieść jednorazowo do dnia 15 sierpnia każdego roku,

  • w następnych latach trwania umowy czynsz będzie corocznie rewaloryzowany w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych Głównego Urzędu Statystycznego,

Z ważnych powodów Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu, podając niezwłocznie informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rewal.

Informacje dotyczące przetargu udzielane są w CIPR Gminy Rewal pok.9

tel. (091)38 62 927.

2

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 przetarg_handel_obnoA_ny.1.doc (DOC, 36KB) 2010-05-11 13:02:50 535 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 11-05-2010 13:02:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 04-05-2010
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 11-05-2010 13:02:50