Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego - oświetlenie w Niechorzu ul. Żeglarska


Rewal, dnia 1 czerwca 2010 r.

PUŚ.P.7331-22/2010

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z z art 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego ( jednolity tekst Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 roku ) zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:

Pana Janusza Jaskulskiego działającego w imieniu inwestora Wójta Gminy Rewal w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w postaci:

Rozbudowa sieci elektroenergetycznej w rejonie działek 24/1, 25/1, 24/2, 31/12 w Niechorzu ul. Żeglarska

Jednocześnie zawiadamiamy o zamieszczeniu wniosku o wydanie decyzji w publicznie dostępnym wykazie oraz o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości w Referacie Budownictwa i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Gminy w Rewalu ul. Mickiewicza 19 pok. 110 tel. 3862-999 od poniedziałku do piątku w godz. 9?? - 14?? .

Załączniki:

  1. Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Otrzymują:

  1. Pan Janusz Jaskulski+zał.

  2. Grupa Energetyczna ENEA S.A. Oddział w Szczecinie, ul. Malczewskiego 3/7+zał.

  3. Tablica ogłoszeń UG w Rewalu

  4. A/a +zał.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 02-06-2010 08:57:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 20-05-2010
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 02-06-2010 08:58:43