Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - dot. rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejącego budynku wczasowo-hotelowego łącznie z funkcją usług rehabilitacyjnych oraz budowy budynku-handlowo-usługowego a także budowy, przebudowy i modernizacji urządzeń gospodarki podziemnej, dróg wewnętrznych, parkingów, zjazdu z ul. Słonecznej, elementów małej architektury, montażu urządzeń do pozyskiwania energii słonecznej w Pogorzelicy