Ogłoszenie Wójta Gminy Rewal o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal, obręb geodezyjny Trzęsacz - część północna


OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Rewal

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal, obręb geodezyjny Trzęsacz - część północna

Stosownie do art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami), a także na podstawie art. 21 ust.1, art. 39, art. 40, w związku z art. 46 pkt 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Gminy Rewal Nr LXI/412/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.

z a w i a d a m i a m

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal, obręb geodezyjny Trzęsacz - część północna oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń wyżej opisanej planu miejscowego oraz z niezbędną dokumentacją, w związku z przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal, obręb geodezyjny Trzęsacz - część północna zainicjowanego uchwałą Rady Gminy Rewal Nr LXI/412/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. Zakres opracowania jest zgodny z art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717
z późniejszymi zmianami).

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do w/w planu zagospodarowania przestrzennego.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Rewalu, ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 września 2010 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Rewal.

Wójt Gminy

Robert Skraburski

Załączniki do pobrania

1 OGLOSZENIE.doc (DOC, 28KB) 2010-08-30 10:05:54 449 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 30-08-2010 10:05:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 29-08-2010
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 30-08-2010 10:05:54