Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek p.Łukasza Korda działającego w imieniu inwestora ENEA Operator Sp z o.o. w Poznaniu RD Gryfice w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w postaci Rozbudowa sieci elektroenergetycznej w rejonie ul. Spokojnej w Niechorzu

Rewal, dnia 30 sierpnia 2010 r.

PUŚ.P.7331–26/2010

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

           Zgodnie z z art 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego ( jednolity tekst Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 roku ) zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:

 

Pana Łukasza Korda działającego w imieniu inwestora ENEA Operator Sp z o.o. w Poznaniu RD Gryfice w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w postaci:

 

Rozbudowa sieci elektroenergetycznej w rejonie  ul. Spokojnaej w Niechorzu ,

 

 

 

 

Jednocześnie zawiadamiamy o zamieszczeniu wniosku o wydanie decyzji w publicznie dostępnym wykazie oraz o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości w  Referacie Budownictwa i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Gminy w Rewalu ul. Mickiewicza 19 pok. 110 tel. 3862-999 od poniedziałku do piątku w godz. 9ºº - 14ºº .

 

Załączniki:

  1. Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Otrzymują:

  1. Pan Łukasz Korda +zał.
  2. Pan Arkadiusz Wysota,
  3. Państwo Elżbieta i Eugeniusz Barańscy,
  4. Grupa Energetyczna ENEA S.A. Oddział w Szczecinie, ul. Malczewskiego 3/7+zał.
  5. Tablica ogłoszeń UG w Rewalu
  6. A/a +zał.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 30-08-2010 12:27:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 29-08-2010
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 30-08-2010 12:27:40