Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Adama Wierzbowskiego działającego w imieniu inwestora ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu RD Gryfice w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w postaci rozbudowy sieci elektroenergetycznej w rejonie ul. Mokotowskiej w Pobierowie

Rewal, dnia 4 października 2010r.

PUŚ.P.7331-32/2010                    

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

           Zgodnie z Art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego ( jednolity tekst Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 roku ) zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:

 

Pana Adama Wierzbowskiego działającego w imieniu inwestora ENEA Operator
Sp. z o.o. w Poznaniu RD Gryfice w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
w postaci:

 Rozbudowa sieci elektroenergetycznej w rejonie  ul. Mokotowskiej w Pobierowie.

Jednocześnie zawiadamiamy o zamieszczeniu wniosku o wydanie decyzji w publicznie dostępnym wykazie oraz o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości w  Referacie Budownictwa i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Gminy w Rewalu ul. Mickiewicza 19 pok. 110 tel. 3862-999 od poniedziałku do piątku w godz. 9?? - 14?? .

 

 

Załączniki:

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Otrzymują:

Pan Adam Wierzbowski +zał.

ENEA Operator Sp z o.o. w Poznaniu RD Gryfice +zał.

Tablica ogłoszeń UG w Rewalu

A/a +zał.

Załączniki do pobrania

1 PUA_2.doc (DOC, 29KB) 2010-10-04 12:49:22 470 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 04-10-2010 12:49:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 04-10-2010
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 04-10-2010 12:53:06