Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

INFORMACJA O WYZNACZENIU TERMINU WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH


WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW
I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW
ORAZ WYBORY WÓJTÓW,
BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST

zarządzone na dzień 21 listopada 2010r.

Organizacją wyborów na terenie Gminy Rewal zajmuje się Urzędnik Wyborczy
Wioletta Brzezińska.

Biuro Urzędnika Wyborczego

Urząd Gminy

ul. Mickiewicza 19

72-344 Rewal

Pok. 103

Tel. ( 91 ) 38 49 022

Fax ( 91 ) 38 49 029

e-mail: sekretarz@rewal.pl

Biuro jest czynne w godzinach pracy Urzędu Gminy , tj.

w poniedziałek od 8.oo do 17.oo, od wtorku do piątku od 7.45 do 15.30.

Szczegółowych informacji z zakresu wpisywania do stałego rejestru wyborców na terenie
gminy Rewal oraz w sprawach pełnomocnictw udziela się w pok. 106 lub pod numerem telefonu:
91-38-49-028

KOMUNIKAT REFERATU SPRAW OBYWATELSKICH I OBRONNOŚCI

Obywatel Polski - posiadający prawo wybierania wpisany jest do rejestru wyborców z urzędu, jeżeli zameldowany jest na pobyt stały na terenie gminy Rewal.

Natomiast wyborca, który stale zamieszkuje na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały albo nigdzie nie zamieszkuje przebywając na obszarze gminy, może złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców, wobec którego decyzję o wpisaniu wyda Wójt Gminy.

 • Wyborcy głosują w obwodzie głosowania dla miejsca ich stałego zamieszkania (zameldowani na pobyt stały lub wpisani do rejestru wyborców).

Nie mają prawa wybierania osoby pozbawione praw publicznych lub ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu lub pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

NIE WYDAJE SIĘ zaświadczeń o prawie do głosowania poza miejscem stałego zamieszkania.

Przepisy ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z zm.) umożliwiają ustanowienie pełnomocnika, który w imieniu wyborcy odda głos w wyborach.

Głosowanie przez Pełnomocnika

Wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoznaczne orzeczenie organu rentowego, jak również wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania ukończy 75 lat może głosować przez pełnomocnika.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, coudzielający pełnomocnictwa do głosowania.

 • Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci na radnego oraz wójta, burmistrza i prezydenta miasta.

Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli
co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babcia, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki
lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta)
lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca udzielający pełnomocnictwa składa wniosek
do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców.

 • Wniosek taki należy złożyć najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia
  11 listopada 2010r.

Wyborca, który po dniu pierwszego głosowania będzie chciał udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w dniu ponownego głosowania w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta składa wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania najpóźniej w 10 dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 25 listopada 2010r.

 • Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania lub w innym miejscu na obszarze gminy, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.

 • Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów, tj. do dnia 19 listopada 2010r. ( w przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta najpóźniej na 2 dni przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 3 grudnia 2010r.) stosownego oświadczenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa do głosowania, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu może zagłosować osobiście, pod warunkiem, że zrobi to wcześniej niż pełnomocnik.

Głosowanie przez pełnomocnika odbywa się w następujący sposób:

 • pełnomocnik przed przystąpieniem do głosowania okaże obwodowej komisji wyborczej dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości (dowód osobisty, paszport, inny dokument ze zdjęciem) oraz akt pełnomocnictwa do głosowania,

 • obwodowa komisja wyborcza odnotuje nazwisko i imię (imiona) pełnomocnika wyborcy
  w spisie wyborców w rubryce „uwagi” odpowiadającej pozycji, pod którą umieszczono nazwisko wyborcy, wraz z oznaczeniem ”pełnomocnik”, a akt pełnomocnictwa
  do głosowania załączy do spisu wyborców,

 • pełnomocnik potwierdzi otrzymanie karty do głosowania własnym czytelnym podpisem
  w rubryce spisu przeznaczonej na potwierdzenie otrzymania karty do głosowania przez wyborcę udzielającego pełnomocnictwa do głosowania, a następnie uda się do pomieszczenia zapewniającego tajność głosowania, gdzie na karcie do głosowania zaznaczy na kogo oddaje głos, po czym wrzuci kartę do głosowania do urny.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Informacja.doc (DOC, 37KB) 2010-10-06 19:47:20 483 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 06-10-2010 19:47:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 04-10-2010
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 06-10-2010 19:47:20