Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Adama Wierzbowskiego działającego w imieniu inwestora ENEA Operator Sp z o.o. w Poznaniu RD Gryfice w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w postaci rozbudowy sieci elektroenergetycznej

Rewal, dnia 10 grudnia 2010r.

 

 

PUŚ.P.7331-37/2010

 

OBWIESZCZENIE

                                             

o wszczęciu postępowania

 

           Zgodnie z z art 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego ( jednolity tekst Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 roku ) zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:

 

Pana Adama Wierzbowskiego  działającego w imieniu inwestora ENEA Operator Sp z o.o. w Poznaniu RD Gryfice w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w postaci:

 

Rozbudowa sieci elektroenergetycznej w rejonie działek 348/15, 352/8, 225, 354/25 w Rewalu celem zasilenia działek od numeru 354/1 do numeru 354/17 o przeznaczeniu rolnym,

 

 

 

Jednocześnie zawiadamiamy o zamieszczeniu wniosku o wydanie decyzji w publicznie dostępnym wykazie oraz o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości w  Referacie Budownictwa i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Gminy w Rewalu ul. Mickiewicza 19 pok. 110 tel. 3862-999 od poniedziałku do piątku w godz. 9?? - 14?? .

 

 

  

Załączniki:

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Otrzymują:

Pan Adam Wierzbowski +zał.

Państwo Należyty-Kozak Hanna i Krzysztof Kozak,

Państwo Lidia i Andrzej Gorzka,

Państwo Grażyna i Sławomir Nowak,

Państwo Halina i Jacek Zdancewicz,

Państwo Jolanta i Ryszard Chmielowicz,

Grupa Energetyczna ENEA S.A. Oddział w Szczecinie, RD Gryfice,

Tablica ogłoszeń UG w RewaluA/a +zał.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 10-12-2010 19:57:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 07-12-2010
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 10-12-2010 19:58:57