Ogłoszenie Wójta Gminy Rewal o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CENTRUM USŁUGOWE m. Pobierowo gm. Rewal

 

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Rewal

z dnia 18 stycznia 2011r.

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CENTRUM USŁUGOWE m. Pobierowo gm. Rewal

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam:

 

o podjęciu przez Radę Gminy Rewal uchwały nr LXV/453/10 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CENTRUM USŁUGOWE m. Pobierowo gm. Rewal zmienionej uchwałą nr III/11/10 Rady Gminy Rewal z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXV/453/10 Rady Gminy Rewal z dnia 29 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CENTRUM USŁUGOWE m. Pobierowo gm. Rewal oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko dla ww. zmiany planu.

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy w Rewalu, ul. Mickiewicza 19, pokój 101 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lutego 2011 r.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Rewalu, ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal (sekretariat), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lutego 2011 r.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie obszaru (także na wyrysie z mapy ewidencyjnej), którego dotyczy.

 

Wójt Gminy Rewal

 

Robert Skraburski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 18-01-2011 07:54:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 17-01-2011
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 18-01-2011 08:13:17