Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Jacka Cichockiego działającego w imieniu inwestora Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie - Modernizacja i budowa umocnień brzegowych pasa technicznego brzegu wód morskich w Niechorzu


Rewal, dnia 10 marca 2011r.

 

   

PUŚ.6733.3.2011

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

           Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego ( jednolity tekst Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 roku ) zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:

 

Pana Jacka Cichockiego działającego w imieniu inwestora:

 

Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie

 

Modernizacja i budowa umocnień brzegowych na części działki nr 911/20 na odcinku od 367,50 km do 367,70 km pasa technicznego brzegu wód morskich w Niechorzu

 

 

 

 

Jednocześnie zawiadamiamy o zamieszczeniu wniosku o wydanie decyzji w publicznie dostępnym wykazie oraz o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości w  Referacie Planowania Przestrzennego, Urbanistyki i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Rewalu ul. Mickiewicza 19 pok. 110 tel. 3862-999 od poniedziałku do piątku w godz. 9?? - 14?? .

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

Pan Jacek Cichocki

Starosta Powiatu Gryfickiego,

A/a

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 11-03-2011 10:30:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 10-03-2011
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 11-03-2011 10:30:05