Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

V kadencja (2006r. - 2010r.)

Aby wyszukać uchwałę, naciśnij "Ctrl" + "F", a następnie wpisz słowo kluczowe i naciśnij "Enter".

Aby wyszukać kolejną pozycję zawierającą wpisane słowo kluczowe, naciskaj kolejno klawisz "Enter".

Jeśli przeglądarka internetowa nie wkazuje żadnych wyników wyszukiwania, sprawdź w rejestrze innej kadencji Rady Gmny.

 

Nr uchwały  Nr sesji Data  W sprawie Wejście w życie
I/1/06 I 23-11-2006 Przyjęcia regulaminu głowowania wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. z dniem podjęcia
I/2/06 I 23-11-2006 Wyboru Przewodniczącego Rady Gminy. z dniem podjęcia
I/3/06 I 23-11-2006 Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. z dniem podjęcia
II/4/06 II 23-11-2006 Powołania Stałych Komisji Rady Gminyoraz ustalenia sładów osobowych i przedmiotu działania. z dniem podjęcia
II/5/06 II 23-11-2006 Powołania Komisji Rewizyjnej. z dniem podjęcia
II/6/06 II 23-11-2006 Zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym. z dniem podjęcia
II/7/06 II 23-11-2006 Zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych sołtyom. z dniem podjęcia
III/8/06 III 01-12-2006 Ustalenia wyskokości poborów dla Wójta Gminy. z dniem podjęcia
III/9/06 III 01-12-2006 Powołania Komisji Statutowej. z dniem podjęcia
IV/11/06 IV 22-12-2006 Ustalenia planu dofinansowania form doskonalnia zawodowego nauczycieli w 2007 roku. z dniem podjęcia
IV/12/06 IV 22-12-2006 Zbywania nieruchomości. z dniem podjęcia
IV/13/06 IV 22-12-2006 Zmian w uchwale. z dniem podjęcia
IV/14/06 IV 22-12-2006 Zmiany budżetu na rok 2006. z dniem podjęcia
V/15/06 V 28-12-2006 Zmian budżetu na rok 2006. z dniem podjęcia
V/16/06 V 28-12-2006 Uchwalenia budżetu Gminy Rewal na rok 2007. z dniem podjęcia
VI/17/07 VI 26-01-2007 Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu. z dniem podjęcia
VI/18/07 VI 26-01-2007 Satutu Centrum Informacji, Promocji, Rekreacji Gminy Rewal, z dniem podjęcia
VI/19/07 VI 26-01-2007 Wprowadzenia zmian w uchwale. z dniem podjęcia
VI/20/07 VI 26-01-2007 Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciw działania Narkomani w Gminie Rewal na 2007 rok. z dniem podjęcia
VI/21/07 VI 26-01-2007 Opini obszarów "Natura 2000". z dniem podjęcia
VI/22/07 VI 26-01-2007 Zmiany uchwały. z dniem podjęcia
VI/23/07 VI 26-01-2007 Zbywania mienia. z dniem podjęcia
VI/24/07 VI 26-01-2007 Zbywania nieruchomości. z dniem podjęcia
VI/25/07 VI 26-01-2007 Wyboru delegata do Związku Miasta i Gmin Morskich. z dniem podjęcia
VI/26/07 VI 26-01-2007 Wprowadzenia zmian w uchwale. z dniem podjęcia
VII/27/07 VII 21-02-2007 Wieloletnigo Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych miny Rewal na lata 2007- 2015. z dniem podjęcia
VII/28/07 VII 21-02-2007 Zarządzania poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa. z dniem podjęcia
VII/29/07 VII 21-02-2007 Regulaminu Straży Gminnej. z dniem podjęcia
VII/30/07 VII 21-02-2007 Zmian uchwały. z dniem podjęcia
VII/31/07 VII 21-02-2007 Określenia zasad Gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy.' z dniem podjęcia
VII/32/07 VII 21-02-2007 Wyrażenia zgody na sfinansowanie inwestycji pn. "Budowa głównego przystanku komunikacji autowbusowej i puktu informacji turystycznej w Pobirowie wraz z zagospodarowaniem terenu" poprzez umowę wykupu wierzytelności. z dniem podjęcia
VII/33/07 VII 21-02-2007 Wyrażenia zgody na podpisanie umowy na realizację inwestycji pn. "Budowa zejścia na plażę w Trzęsaczu z ul.Klifowej (Gmina Rewal) wraz z zagospodarowaniem terenu" poprzez umowę wykupu wierzytelności. z dniem podjęcia
VII/34/07 VII 21-02-2007 Wyrażenia zgody na podpisanie umowy na realizację inwestycji pn. "Budowa zejścia na plażę w Trzęsaczu z ul.Klifowej (Gmina Rewal) wraz z zagospodarowaniem terenu". z dniem podjęcia
VII/35/07 VII 21-02-2007 Wyrażenia zgody na wydłużenie okresu spłaty wykupu wiezytelności. z dniem podjęcia
VII/36/07 VII 21-02-2007 Wyrażenia zgod na sfinasowanie inwestycji pn. "Budowa centrum ratownictwa wraz z remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Niechorzu" poprzez umowę wykupu wierzytelności. z dniem podjęcia
VII/37/07 VII 21-02-2007 Wyrażenia zgody na wydłużenie okresu spłaty wykupu wiezytelności. z dniem podjęcia
VIII/38/07 VIII 08-03-2007 Ustanowienia hipoteki. z dniem podjęcia
VIII/39/07 VIII 02-03-2007 Ustanowienia hipoteki. z dniem podjęcia
VIII/40/07 VIII 08-03-2007 Ustanowienia hipoteki. z dniem podjęcia
VIII/41/07 VIII 08-03-2007 Wyrażania zgody na podpisanie umowy na realizację inwestycji pn."Budowa centrum ratownictwa wraz z remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Niechorzu". z dniem podjęcia
VIII/42/07 VIII 08-03-2007 Wyznaczenia odoatkowych miejsc do sprzedaży, podawania i spożywania napojów akloholowych. z dniem podjęcia
VIII/43/07 VIII 08-03-2007 Zmian w uchwale. z dniem podjęcia
VIII/44/07 VIII 08-03-2007 Skargi na działalność Wójta Gminy. z dniem podjęcia
IX/45/07 IX 30-03-2007 Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. z dniem podjęcia
IX/46/07 IX 30-03-2007 Zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. z dniem podjęcia
IX/47/07 IX 30-03-2007 Zmian w uchwale. z dniem podjęcia
IX/48/07 IX 30-03-2007 Opłaty targowej. z dniem podjęcia
IX/49/07 IX  30-03-2007 Górnych stawek opłat ponozonych przez właścicieli nieruchomości z usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz stosowania zniżek. z dniem podjęcia
IX/50/07 IX 30-03-2007 Nadania nazwy utworzonej ulicy w miejscowości Trzęsacz. z dniem podjęcia
IX/51/07 IX 30-03-2007 Nabycia nieruchmości. z dniem podjęcia
IX/52/07 IX 30-03-2007 Zbywania i nabywania mienia. z dniem podjęcia
IX/53/07 IX 30-03-2007 Zmian w uchwale. z dniem podjęcia
IX/54/07 IX 30-03-2007 Powiadomienie o złożeniu oświadczenia lustracyjnego. z dniem podjęcia
IX/55/07 IX 30-03-2007 Wyznaczenia Delegata reprezentującego Gminę Rewal do Stworzenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. z dniem podjęcia
X/56/07 X 27-04-2007 Ststutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu. z dniem podjęcia
X/57/07 X 27-04-2007 Utworzenia świetlicy wiejskiej w Rewalu i nadania Statutu. z dniem podjęcia
X/58/07 X 27-04-2007 Upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. z dniem podjęcia
X/59/07 X 27-04-2007 Wprowadzenia zmian w uchwale. z dniem podjęcia
X/60/07 X 27-04-2007 Absolutorium dla Wójta Gminy. z dniem podjęcia
XI/61/07 XI 22-05-2007 Wprowadzenia zmian w uchwale. z dniem podjęcia
XI/62/07 XI 22-05-2007 Gospodarowania mieniem komunalnym. z dniem podjęcia
XI/63/07 XI 22-05-2007 Zmiana budżetu na rok 2007. z dniem podjęcia
XII/64/07 XII 25-06-2007 Zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych sołtyom. z dniem podjęcia
XII/65/07 XII 25-06-2007 Powołania zespołu przedstawiającego opinie o zgłoszonych kandydatach na ławników. z dniem podjęcia
XII/66/07 XII 25-06-2007 Upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw zzakresu administracji publicznej. z dniem podjęcia
XII/67/07 XII 25-06-2007 Zbywania mienia. z dniem podjęcia
XIII/68/07 XIII 27-07-2007 Odwołania Skarbnika Gminy. z dniem podjęcia
XIII/69/07 XIII 27-07-2007 Poołania Skarbnika Gminy. z dniem podjęcia
XIII/70/07 XIII 27-07-2007 Uchwalenia Statutu Gminy Rewal. z dniem podjęcia
XIII/71/07 XIII 27-07-2007 Zasad i trybu udzialania ulg w spłacaniu alezości pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustaw-Ordynacja podatkowa. z dniem podjęcia
XIII/72/07 XIII 27-07-2007 Zaopinowania projektów Rozporządzeń Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie rezerwatu przyrody "Jezioro Liwa Łuża". z dniem podjęcia
XIII/73/07 XIII 27-07-2007 Zgłoszenia kandydata do Powiatowej Społecznej Rady ds.. Osób niepełnosprawnych. z dniem podjęcia
XIV/74/07 XIV 26-09-2007 Wyboru ławników na kadencję 2008- 2011. z dniem podjęcia
XIV/75/07 XIV 26-09-2007 Gospoarowanie mieniem komunalnym. z dniem podjęcia
XIV/76/07 XIV 26-09-2007 przyjęcia darowizny. z dniem podjęcia
XIV/77/07 XIV 26-09-2007 W sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal częsci miejscowości Pustkowo-strona północna. z dniem podjęcia
XIV/78/07 XIV 26-09-2007 W spawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przrstrzennego gminy Rewal częsci miejscowości Trzęsacz- strona północna. z dniem podjęcia
XIV/79/07 XIV 26-09-2007 Zmian w uchwale. z dniem podjęcia
XIV/80/07 XIV 26-09-2007 Zmian w uchwale. z dniem podjęcia
XIV/81/07 XIV 26-09-2007 Stałych Komisji Rady Gminy i Przedmiotu działania. z dniem podjęcia
XIV/82/07 XIV 26-09-2007 Wystąpienia o potwierdzenie właściwości leczniczych. z dniem podjęcia
XIV/83/07 XIV 26-09-2007 Zmian w budżecie Gminy Rewal na 2007r. z dniem podjęcia
XV/84/07 XV 26-10-2007 Programu Rozwoju Oświaty w Gminie Rewal na lata 2008-2012. z dniem podjęcia
XV/85/07 XV 26-10-2007 Zmian w uchwale. z dniem podjęcia
XV/86/07 XV 26-10-2007 Określania liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego- taksówek na 200 rok. z dniem podjęcia
XV/87/07 XV 26-10-2007 Ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów aklocholowych zawierających powyżej 4,5% alkocholu (z wyjątkiem piwa) na terenie Gminy Rewal. z dniem podjęcia
XV/88/07 XV 26-10-2007 Przyjecia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Rewal na lata 2007 -2032". z dniem podjęcia
XV/89/07 XV  26-10-2007 Przyjęcia Strategi Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Rewal. z dniem podjęcia
XV/90/07 XV 26-10-2007 Gospodarowania mieniem komunalnym. z dniem podjęcia
XV/91/07 XV 26-10-2007 zmian w uchwale. z dniem podjęcia
XV/92/07 XV 26-10-2007 zmian w uchwale. z dniem podjęcia
XV/93/07 XV 26-10-2007 Zmian w uchwale. z dniem podjęcia
XV/94/07 XV 26-10-2007 Wprowadzenia zmian w uchwale. z dniem podjęcia
XV/95/07 XV 26-10-2007 Przystapienia do realizacji projektu "Modernizacja i wyposażenie placu zabaw w Rewalu". z dniem podjęcia
XV/96/07 XV 26-10-2007 Zmian w budżecie Gminy Rewal na 2007r. z dniem podjęcia
XVI/97/07 XVI 29-11-2007 Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. z dniem podjęcia
XVI/98/07 XVI 29-11-2007 Podatku od nieruchomiści. z dniem podjęcia
XVI/99/07 XVI 29-11-2007 Zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomoc de minimis. z dniem podjęcia
XVI/100/07 XVI 29-11-2007 Opłaty targowej. z dniem podjęcia
XVI/101/07 XVI 29-11-2007 Określa wysokości stawek podatku od środków transportowych. z dniem podjęcia
XVI/102/07 XVI 29-11-2007 Opłaty od posiadania psów. z dniem podjęcia
XVI/103/07 XVI 29-11-2007 Wysokości opłaty za zajecie pasa drogowego. z dniem podjęcia
XVI/104/07 XVI 29-11-2007 Ustalenia zasad naliczania stawki za dzierżawę 1m2 gruntu przeznaczonego na cele nierolnicze i nieleśne. z dniem podjęcia
XVI/105/07 XVI 29-11-2007 Określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. z dniem podjęcia
XVI/106/07 XVI 29-11-2007 Obniżenia kwoty stanowiącej średniącene drewna. z dniem podjęcia
XVI/107/07 XVI 29-11-2007 Ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej. z dniem podjęcia
XVI/108/07 XVI 29-11-2007 Zmian w uchwale. z dniem podjęcia
XVI/109/07 XVI 29-11-2007 Zmian w uchwale. z dniem podjęcia
XVI/110/07 XVI 29-11-2007 Wprowadzenia zmian w uchwałach. z dniem podjęcia
XVI/111/07 XVI 29-11-2007 Zmian w uchwale. z dniem podjęcia
XVI/112/07 XVI 29-11-2007 Uchwalenia"Planu Odnowy Miejscowości Pobierowo". z dniem podjęcia
XVI/113/07 XVI 29-11-2007 Uchwalenia "Planu Odnowy Miejscowości Pustkowo". z dniem podjęcia
XVI/114/07 XVI 29-11-2007 Uchwalenia "Planu Odnowy Miejscowości Trzęsacz". z dniem podjęcia
XVI/115/07 XVI 29-11-2007 Uchwalenia "Planu Odnowy Miejscowości Rewal". z dniem podjęcia
XVI/116/07 XVI 29-11-2007 Uchwalenia "Planu Odnowy Miejscowości Śliwin". z dniem podjęcia
XVI/117/07 XVI 29-11-2007 Uchwalenia "Planu Donowy Miejscowości Niechorze". z dniem podjęcia
XVI/118/07 XVI 29-11-2007 Uchwalenia "Planu Donowy Miejscowości Pogorzelica". z dniem podjęcia
XVI/119/07 XVI 29-11-2007 Gospodarowania mieniem komunalnym. z dniem podjęcia
XVI/120/07 XVI 29-11-2007 Przystąpienie do sporządzania zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal. z dniem podjęcia
XVI/121/07 XVI 29-11-2007 Zmian w budżecie Gminy Rewal na 2007r. z dniem podjęcia
XVI/122/07 XVI 29-11-2007 Powiadomienie o złożeniu oświadczenia lustracyjnego. z dniem podjęcia
XVII/123/07 XVII 18-12-2007 Uwagi i wnioskówdotyczących przedsięwzięcia pn. "Budowa rosujsko-niemieckiego rurociągu północnoeuropejskiego (odcinek pełnomorski)". z dniem podjęcia
XVIII/124/07 XVIII 21-12-2007 Ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli na rok 2008. z dniem podjęcia
XVIII/125/07 XVIII 21-12-2007 Nadania imienia Przedzszkolu Publicznemu w Niechorzu. z dniem podjęcia
XVIII/126/07 XVIII 21-12-2007 Ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2008 roku. z dniem podjęcia
XVIII/127/07 XVIII 21-12-2007 Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i RozwiązyaniaProglemów Alkocholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomani w Gminie Realna 2008 rok. z dniem podjęcia
XVIII/128/07 XVIII 21-12-2007 Porozumienia o ustaleniuwartości jednego punktu w złotych dla pracowników gminnych jednostek ranizacyjnych. z dniem podjęcia
XVIII/129/07 XVIII 21-12-2007 Kształtowania polityki przestrzennej na terenie Gminy Rewal. z dniem podjęcia
XVIII/130/07 XVIII 21-12-2007 Gospodarowania mieniem komunalnym. z dniem podjęcia
XVIII/131/07 XVIII 21-12-2007 Ustalenia opłaty prolongacyjnej. z dniem podjęcia
XVIII/132/07 XVIII 21-12-2007 Uchwalenia "Programu operacyjnego projektu Budowa Infrastruktury i spólnej marki turystycznej Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego w części dotyczącej Gminy Rewal" i "Programu rozwoju infrastruktury żeglarskiej na terenie Gminy Rewal do 2015 roku". z dniem podjęcia
XVIII/133/07 XVIII 21-12-2007 Uchwalenia "Programu Rozwoju Zachodniopomorskiego Szlaku Kolei Wąskotorowej- rewitalizacji i rewaloryzacji zabytkowej lini kolei wąskotorowej w Gminie Real do końca 2015 roku" i "Koncepcja architektonicznej rewitalizacji i rewaloryzacji zabytkowej kolei wąskotorowej w Gminie Rewal. z dniem podjęcia
XVIII/134/07 XVIII 21-12-2007 Uchwalenia budżetu gminy na rok 2008. z dniem podjęcia
XIX/135/07 XIX 31-12-2007 Zmian w budżecie Gminy Rewal na 2007r. z dniem podjęcia
XIX/136/07 XIX 31-12-2007 Zmiany Uchwały Nr VI/20/07 Rady Gminy Rewal z dnia 26.01.2007 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkocholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomiani w Gminie Rewal na 2007 rok. z dniem podjęcia
XIX/137/07 XIX 31-12-2007 Zmiany uchwały Nr V/16/06 Rady Gminy Rewal z dnia 18.12.2006 roku. z dniem podjęcia
XX/138/08 XX 31-01-2008 Rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy. z dniem podjęcia
XX/139/08 XX 31-01-2008 Wprowadzenia zmian w uchwale. z dniem podjęcia
XX/140/08 XX 31-01-2008 Ustalenia miejscowości w których pobiera sięopłatę miejscową. z dniem podjęcia
XX/141/08 XX 31-01-2008 Określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności z usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opieuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekóńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak rónież tryb ich pobierania. z dniem podjęcia
XX/142/08 XX 31-01-2008 Gospodarowania mieniem komunalnym. z dniem podjęcia
XX/143/08 XX 31-01-2008 Zbywania mienia. z dniem podjęcia
XX/144/08 XX 31-01-2008 Nabywania nieruchomości. z dniem podjęcia
XX/145/08 XX 31-01-2008 Nabywania nieruchomości. z dniem podjęcia
XX/146/08 XX 31-01-2008 Zmian w uchwale. z dniem podjęcia
XX/147/08 XX 31-01-2008 Zmian uchwały NrXVIII/134/07 z dnia 21.12.2007r. W sprawie uchwalenie budżetu gminy na rok 2008. z dniem podjęcia
XX/148/08 XX 31-01-2008 Zaciągnięcia kredytu z Funduszu RozwojiInwestycji Komunalnych na wkonanie dokumentacji technicznej projektu "Rewitalizacja i rewaloryzacja zabytkowej lini kolei wąskotorowejw Gminie Rewal". z dniem podjęcia
XXI/149/08 XXI 07-02-2008 Ustanowienia hipoteki. z dniem podjęcia
XXII/150/08 XXII 14-03-2008 Wprowadzenia zmian w uchwale. z dniem podjęcia
XXII/151/08 XXII 14-03-2008 Ustalenia poboru opłaty tarowej. z dniem podjęcia
XXII/152/08 XXII 14-03-2008 Ustanowienia hipoteki. z dniem podjęcia
XXII/153/08 XXII 14-03-2008 Gospodarowania mieniem komunalnym. z dniem podjęcia
XXII/154/08 XXII 14-03-2008 Zbywania mienia. z dniem podjęcia
XXII/155/08 XXII 14-03-2008 Realizacji inwestycji dla celów komunalnych. z dniem podjęcia
XXII/156/08 XXII 14-03-2008 Nabywania nieruchomości. z dniem podjęcia
XXII/157/08 XXII 14-03-2008 Przystąpienia Gminy Rewal do Lokalnej Grupy Działania tworzonejna terenie gmin wchodzących wskład powiatu gryfickiego oraz wyznaczania reprezntanta gminy. z dniem podjęcia
XXII/158/08 XXII 14-03-2008 Zmian w budżecie Gminy Rewal na 2008r. z dniem podjęcia
XXIII/159/08 XXIII 07-04-2008 Wprowadzenia zmian w uchwale. z dniem podjęcia
XXIII/160/08 XXIII 07-04-2008 Odmowy usunięcia naruszenia interesu prawnego. z dniem podjęcia
XXIII/161/08 XXIII 07-04-2008 Gospodarowania mieniem komunalnym. z dniem podjęcia
XXIII/162/08 XXIII 07-04-2008 Sprzedaży mienia komunalnego. z dniem podjęcia
XXIV/163/08 XXIV 19-0402008 Nawiązania współpracy samorządowej z Miastem Karpacz. z dniem podjęcia
XXV/164/08 XXV 29-04-2008 Ustalenia opłat za światczenia prowadzone przez przedszkola publiczne. z dniem podjęcia
XXV/165/08 XXV 29-04-2008 Zbywania mienia. z dniem podjęcia
XXV/166/08 XXV 29-04-2008 Zmian w budżecie GminyRewal na 2008r. z dniem podjęcia
XXV/167/08 XXV 29-04-2008 Zmian uchwały NrXVIII/134/07 z dnia 21.12.2007r. W sprawie uchwalenie budżetu gminy na rok 2008. z dniem podjęcia
XXV/168/08 XXV 29-04-2007 Stanowisko o zwiększenie środków na ratowanie brzegu morskiego. z dniem podjęcia
XXVI/169/08 XXVI 29-04-2008 Absolutorium dla Wójta Gminy. z dniem podjęcia
XXVI/170/08 XXVI 29-04-2008 Zmian w budżecie Gminy Rewal na 2008r. z dniem podjęcia
XXVI/171/08 XXVI 29-04-2006 Wyrażenia zgody na podpisanie umów na realizacę zadań inwestycyjnych. z dniem podjęcia
XXVI/172/08 XXVI 29-04-2008 Upoważnia do złożenia wniosku aplikacyjnego i przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia "Rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Pobierowie -Gmina Rewal". z dniem podjęcia
XXVII/173/08 XXVII 29-05-2008 Przekształcenia Zakładów Wodociągów i Kanalizacji w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. z dniem podjęcia
XXVII/174/08 XXVII 29-05-2008 Ustalenia kierunków działania przy wprowadzeniu zintegrowanego systemu parkowania pojazdów na terenie Gminy Rewal. z dniem podjęcia
XXVII/175/08 XXVII 29-05-2008 Wysokości opłat za parkowanie pojazdów na parkingach nie strzeżonych zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi. z dniem podjęcia
XXVII/176/08 XXVII 29-05-2008 Wprowadzenia przepisów porządkowych dotycząych przewozu osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie gminy Rewal. z dniem podjęcia
XXVII/177/08 XXVII 29-05-2008 Wprowadzenia zmian w uchwale. z dniem podjęcia
XXVII/178/08 XXVII 29-05-2008 Ustalenia wysokości poborów dla Wójta Gminy. z dniem podjęcia
XXVII/179/08 XXVII 29-05-2008 Zbywania mienia. z dniem podjęcia
XXVII/180/08 XXVII 29-05-2008 Gospodoarowania mieniem komunalnym. z dniem podjęcia
XXVII/181/08 XXVII 29-05-2008 Nadania nazw ulicy w miejscowości Rewal. z dniem podjęcia
XXVII/182/08 XXVII 29-05-2008 Zaopiniowania zapisó projektuRozporządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego. z dniem podjęcia
XXVII/183/08 XXVII 29-05-2008 Zmian w budżecie Gminy Rewal na 2008r. z dniem podjęcia
XXVIII/184/08 XXVIII 27-06-2008 Wprowadzenia zmian w uchwale. z dniem podjęcia
XXVIII/185/08 XXVIII 27-06-2008 Zmian w uchwale. z dniem podjęcia
XXVIII/186/08 XXVIII 27-06-2008 W sprawie odmowy usunięcia naruszenia interesu prawnego. z dniem podjęcia
XXVIII/187/08 XXVIII 27-06-2008 W sprawie odmowy usunięcia naruszenia interesu prawnego. z dniem podjęcia
XXVIII/188/08 XXVIII 27-06-2008 W sprawie odmowy usunięcia naruszenia interesu prawnego. z dniem podjęcia
XXVIII/189/08 XXVIII 27-06-2008 W sprawie odmowy usunięcia naruszenia interesu prawnego. z dniem podjęcia
XXVIII/190/08 XXVIII 27-06-2008 W sprawie utrary mocy uchwały. z dniem podjęcia
XXVIII/191/08 XXVIII 27-06-2008 W sprawie gospodarowania mieniem komunalnym. z dniem podjęcia
XXVIII/192/08 XXVIII 27-06-2008 W sprawie gospodarowania mieniem komunalnym. z dniem podjęcia
XXVIII/193/08 XXVIII 27-06-2008 W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale. z dniem podjęcia
XXVIII/194/08 XXVIII 27-06-2008 W sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2008r. z dniem podjęcia
XXVIII/195/08 XXVIII 27-06-2008 W sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. z dniem podjęcia
XXVIII/196/08 XXVIII 27-06-2008 W sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2008r. z dniem podjęcia
XXVIII/197/08 XXVIII 27-06-2008 W sprawie powołania stałej Komisji Rady Gminy, ustalenia jej składu osobowego. z dniem podjęcia
XXIX/198/08 XXIX 20-08-2008 Ustalenie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki w tych stołówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rewal. 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym z mocą obowiązującą  od 1 swrzesnia 2008
XXIX/199/08 XXIX 20-08-2008 Sposobu nabycia nieruchomości. z dniem podjęcia
XXX/200/08 XXX 26-09-2008 Zmian w budżecie Gminy Rewal na 2008r. z dniem podjęcia
XXX/201/08 XXX 26-09-2008 Ustalenia zasad korzystania z parkingów i sposobu pobierania opłat. 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
XXX/202/08 XXX 26-09-2008 Wprowazenia przepisów porządkowych dotychących ptrzewozu osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie gminy Rewal. 3 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
XXX/203/08 XXX 26-09-2008 Dzierżawy gruntów. z dniem podjęcia
XXX/204/08 XXX 26-09-2008 Naruszenia interesu prawnego. z dniem podjęcia
XXX/205/08 XXX 26-09-2008 Gospodarowania mieniem komunalnym. z dniem podjęcia
XXX/206/08 XXX 26-09-2008 Gospodarowania mieniem komunalnym. z dniem podjęcia
XXX/207/08 XXX 26-09-2008 Zasad zwrotu wydatków za światczenie zpomocy społecznej. 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
XXX/208/08 XXX 26-09-2008 Upoważnie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Rewalu do podejmowania dizłań wobec dłużników alimentacyjnych. 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
XXXI/209/08 XXXI 14-11-2008 Podatku od nieruchomiści. 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym i ma zastosowanie  od początk 2009 roku
XXXI/210/08 XXXI 14-11-2008 Wprowadzania zmian w uchwale. 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym i ma zastosowanie  od początk 2009 roku
XXXI/211/08 XXXI 14-11-2008 Wprowadzania zmian w uchwale. 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym i ma zastosowanie  od początk 2009 roku
XXXI/212/08 XXXI 14-11-2008 Wprowadzenie zmian w uchwale. 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym i ma zastosowanie  od początk 2009 roku
XXXI/213/08 XXXI 14-11-2008 Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym i ma zastosowanie  od początk 2009 roku
XXXI/214/08 XXXI 14-11-2008 Opłtany miejscowej i wprowadzania zwolnień. 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym i ma zastosowanie do należnych opłat od początk 2009 roku
XXXI/215/08 XXXI 29-11-2007 Obniżenia kwoty stanowiącej średniącene drewna. 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym i ma zastosowanie od początku podatkowego 2009 do należnych podatków.
XXXI/216/08 XXXI 14-11-2008 Zmian w uchwale. 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym i ma zastosowanie od początku podatkowego 2009
XXXI/217/08 XXXI 14-11-2008 Ustalenia zasad naliczania stawki za dzierżawę 1m2 gruntu przeznaczonego na cele nierolnicze i nieleśne. 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XXXI/218/08 XXXI 14-11-2008 Wprowadzenia zmian w uchwale. 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XXXI/219/08 XXXI 14-11-2008 Zad korzystania z obiektów i urządzeni użyteczności pulicznej orazsposobu ustalnia opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Wójtowi Gminy uprawnień do stanowienia o ich wysokości. 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XXXI/220/08 XXXI 14-11-2008 Uchwalenia Regulminu korzystania z obiektów sportowych w Gminie Rewal. 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XXXI/221/08 XXXI 14-11-2008 Utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Rewalu w wyniku połączonego samorządu instytucji kultury i nadania statutu. 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XXXI/222/08 XXXI 14-11-2008 Utworzenie jednostki organizacyjnej pn. "Zieleń Gminy Rewal" i nadania Statutu. z dniem podjęcia
XXXI/223/08 XXXI 14-11-2008 Uchwalenie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rewal na lata 2009-2013. 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XXXI/224/08 XXXI 14-11-2008 Gospodarowanie mieniem komunalnym. z dniem podjęcia
XXXI/225/08 XXXI 14-11-2008 Naruszenie interesu prawnego. z dniem podjęcia
XXXI/226/08 XXXI 14-11-2008 Naruszenie interesu prawnego. z dniem podjęcia
XXXI/227/08 XXXI 14-11-2008 Naruszenie interesu prawnego. z dniem podjęcia
XXXI/228/08 XXXI 14-11-2008 Naruszenie interesu prawnego. z dniem podjęcia
XXXI/229/08 XXXI 14-11-2008 Naruszenie interesu prawnego. z dniem podjęcia
XXXI/230/08 XXXI 14-11-2008 Naruszenie interesu prawnego. z dniem podjęcia
XXXI/231/08 XXXI 14-11-2008 Naruszenie interesu prawnego. z dniem podjęcia
XXXI/232/08 XXXI 14-11-2008 Nadania nazw nowo utworzonym ulicom. z dniem podjęcia
XXXI/233/08 XXXI 14-11-2008 Określenia liczby nowych licencji na wykonywania transportu drogowego taksówką na 2009 rok. 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XXXI/234/08 XXXI 14-11-2008 Zajęcia stanowiska o sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkowania wieczystego stanowiących własność Skarbu Państaw. Stanowisko zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty
XXXI/235/08 XXXI 14-11-2008 Zaciągnięcia kredytu komercyjnegona inwestycję pn. "Budowa zejscia na plażę miejską w Rewalu wraz z wykonaniem niezbędnych elementów infrastruktury". z dniem podjęcia
XXXII/236/08 XXXII 20-11-2008 Zabezpieczenia środków własnych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego na rok 2009 pn. "Przebudowa ul. Leśnej w Niechorzu". z dniem podjęcia
XXXII/237/08 XXXII 20-11-2008 Przyjęcia zmiany stanu Cywilnego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie. z dniem podjęcia
XXXIII/238/08 XXXIII 05-12-2008 Przekazania środó finansowych dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grficach na dofinansowanie zakupu sprzętu laboratoryjnego. z dniem podjęcia
XXXIII/239/08 XXXIII 05-12-2008 W sprawie do opracowania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal częsci miejscowości Pobierowo. z dniem podjęcia
XXXIII/240/08 XXXIII 05-12-2008 Wprowadzenia zmian w uchwale. 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XXXIII/241/08 XXXIII 05-12-2008 Ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli na rok 2009. 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym z mocą obowiązującą  od 1 stycznia 2009
XXXIII/242/08 XXXIII 05-12-2008 Ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2009 roku. z mocą obowiązującą  od 1 stycznia 2009
XXXIII/243/08 XXXIII 05-12-2008 Gospodarowania mieniem komunalnym. z dniem podjęcia
XXXIII/244/08 XXXIII 05-12-2008 Górnych stawek opłat ponozonych przez właścicieli nieruchomości z usługi w zakresieodbieraniaodpadów komunalnych oraz stosowania zniżek. 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym i ma zastosowanie od początku roku 2009
XXXIV/245/08 XXXIV 19-12-2008 Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkocholowych oraz Przeciw działania Narkomani w Gminie Rewal na 2009r. z dniem podjęcia
XXXIV/246/08 XXXIV 19-12-2008 Przyjęcia przez Gminę Rewal zadania z zakresuedukacji pulicznej. z dniem podjęcia
XXXIV/247/08 XXXIV 19-12-2008 Gospodarowanie mineiniem komunalnym. z dniem podjęcia
XXXIV/248/08 XXXIV 19-12-2008 Wprowadzenia zmian w uchwale. 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XXXIV/249/08 XXXIV 19-12-2008 Wprowadzenia zmian w uchwale. 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XXXIV/250/08 XXXIV 19-12-2008 Uchwalenia budżetugminy na rok 2009. Z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszenia w Dziennkiu Urzędowym
XXXV/251/08 XXXV 30-12-2008 Wprowadzenia zmian w uchwale. 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XXXV/252/08 XXXV 30-12-2008 Zmian w budżecie Gminy Rewal na 2008r. z dniem podjęcia
XXXV/253/08 XXXV 30-12-2008 Wydatków, których niezrealizowane planowe kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008. z dniem podjęcia
XXXV/254/08 XXXV 30-12-2008 Zmiany uchwały Nr XXXIV/250/08 z dnia 19.12.2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009. z dniem podjęcia
XXXVI/255/09 XXXVI 18-02-2009 Zmiany uchwał dotyczącej przystąpienia Gminy Rewal do Lokalnej Grupy Działania tworzonej na terenie gmin wchodzących w skład powiatu gryfickiegooraz wyzanczania reprezentanta gminy. z dniem podjęcia
XXXVI/256/09 XXXVI 18-02-2009 Zmian w budżecie Gminy Rewal na 2009 rok. z dniem podjęcia
XXXVI/257/09 XXXVI 18-02-2009 Wyrażenia zgody na sfinansowanie inwestycji pn. "Bidowa Centrum Ratownictwa W Pobierowie" poprzez umowę wykupu wierzytelności. z dniem podjęcia
XXXVI/258/09 XXXVI 18-02-2009 Przytąpienia do programu "Moje Boisko Orlik 2012". z dniem podjęcia
XXXVII/259/09 XXXVII 27-02-2009 Naruszenie interesu prawnego. z dniem podjęcia
XXXVII/260/09 XXXVII 27-02-2009 Naruszenie interesu prawnego. z dniem podjęcia
XXXVII/261/09 XXXVII 27-02-2009 Gospodarowanie mineiniem komunalnym. z dniem podjęcia
XXXVII/262/09 XXXVII 27-02-2009 Nadania nazw ulicom. z dniem podjęcia
XXXVII/263/09 XXXVII 27-02-2009 Ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Staży Pożarnych. z dniem podjęcia
XXXVII/264/09 XXXVII 27-02-2009 Nadania statutu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "FALA" w Pobierowie. z dniem podjęcia
XXXVII/265/09 XXXVII 27-02-2009 Zaciągnięcia kredytu komercyjnego na inwestycję pn. "Zintegrowany System Parkowania Płatnego w Gminie Rewal". z dniem podjęcia
XXXVIII/266/09 XXXVIII 04-03-2009 Ustawienia Pełnomocnika (Measure Authorising Officer MAO) do sprawy realizacji Projektu pn. "Rozbudowa i modernizacjaczyszzeli scieków w Pobierowie- Gmina Rewal". z dniem podjęcia
XXXIX/267/09 XXXIX 25-03-2009 Uwagi i wniosków w odniesieniu do Dokumentacji Nord Stream dotyczącej oceny oddziaływania na środowisko. z dniem podjęcia i zostaje podana  do wiadomości Prezydentowi RP, Sejmowi i Sentaowi RP, Rządowi RP, Komisji Petycji Parlamętu Europejskiego, Ambasadorom Państw Nad Bałtyckich, partiom politycznym, organizacjom ekologicznym oraz Związkowi Miast i Gmin Morskich. 
XXXIX/268/09 XXXIX 25-03-2009 Ustalenia regulamiaminu wynagrodznia dla nauczycieli.  14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XXXIX/269/09 XXXIX 25-03-2009 Utworzenia jednostki organizacyjnej Szkolen Schronisko Młodzieżowe "FALA" w Pobierowie. z dniem podjęcia
XXXIX/270/09 XXXIX 25-03-2009 Gospodarowania mieniem komunalnym. z dniem podjęcia
XXXIX/271/09 XXXIX 25-03-2009 Zmian wbudżecie Gminy Rewal na 2009rok. z dniem podjęcia
XXXIX/272/09 XXXIX 25-03-2009 Zmian w budżecie Gminy Rewal na 2009 rok. z dniem podjęcia
XXXIX/273/09 XXXIX 25-03-2009 Wprowadzenie zmian w uchwale. z dniem podjęcia
XXXIX/274/09 XXXIX 25-03-2009 Skargi na działalność Wójta Gminy. z dniem podjęcia
XXXIX/275/09 XXXIX 25-03-2009 Skargi na działalność Wójta Gminy. z dniem podjęcia
XXXIX/276/09 XXXIX 25-03-2009 Skargi na działalność Wójta Gminy. z dniem podjęcia
XL/277/09 XL 27-04-2009 Gospodoarowania mieniem komunalnym. z dniem podjęcia
XL/278/09 XL 27-04-2009 Udzielenie bonifikaty. z dniem podjęcia
XL/279/09 XL 27-04-2009 Zmian w budżecie Gminy Rewal na 2009r. z dniem podjęcia
XL/280/09 XL 27-04-2009 Udzielania dotacji celowej na zabezpieczenie obiektu zabytkowego. z dniem podjęcia
XL/281/09 XL 27-04-2009 Absolutorium dla Wójta Gminy. z dniem podjęcia
XLI/282/09 XLI 08-05-2009 Upoważnienia Wójta Gminy Rewal do wystawnienia weksla stanowiącego zabezpieczenia przekazanej dotacji na realizację inwestycji pn."Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pobierowie-Gmina Rewal". z dniem podjęcia
XLI/283/09 XLI 08-05-2009 Zajęcia kredytu komercyjnego na inwestycję pn. "Budowa i przebudowa dróglokalnych w Gminie Rewal". z dniem podjęcia
XLI/284/09 XLI 08-05-2009 Swierdzenie wygaśniecia mandatu radnego. z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.
XLII/285/09 XLII 29-05-2009 Rocznego Planu Współpracy na 2009r. Gminy Rewal z Organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, i których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. z dniem podjęcia
XLII/286/09 XLII 29-05-2009 Nabycia nieruchmości. z dniem podjęcia
XLII/287/09 XLII 29-05-2009 Nabycia nieruchmości. z dniem podjęcia
XLII/288/09 XLII 29-05-2009 Gopspodarowania mieniem komunalnym. z dniem podjęcia
XLII/289/09 XLII 29-05-2009 zbywania mienia. z dniem podjęcia
XLII/290/09 XLII 29-05-2009 Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2009 rok oraz Limitach wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Rewal do 2024r. z dniem podjęcia
XLII/291/09 XLII 29-05-2009 Zabespieczenia finansowego, niezbędnego do realizacji pomocy publicznej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zakup samochodu asenizacyjnego dla Wodociągów Rewal Sp.zo.o. w Pobierowie. z dniem podjęcia
XLII/292/09 XLII 29-05-2009 Zabespieczenia finansowego niezbędnego do realizacji pomocy publicznej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zakup 3 szt. Podziemnych zbiorników retencyjnych na SUW w Trzęsaczu dla Wodociągów Rewal Sp z o.o. w Pobierowie. z dniem podjęcia
XLII/293/09 XLII 29-05-2009 Kaucji zabespieczającej gminę na wypadek szkód związanych z budową gazociągu. z dniem podjęcia
XLII/294/09 XLII 04-06-2009 Nadania nazwy placowi. z dniem podjęcia
XLIII/09 XLIII 04-06-2009 [uchwała podjęta na następnej sesji]  
XLIV/295/09 XLIV 26-06-2009 Zaliczenie ciągów dróg i ulic do kategorii dróg gminnych. 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XLIV/296/09 XLIV 26-06-2009 Nabywania nieruchomosci. z dniem podjęcia
XLIV/297/09 XLIV 26-06-2009 Realizacji inwestycji dla celów komunalnych. z dniem podjęcia
XLIV/298/09 XLIV 26-06-2009 Nabywania nieruchomosci. z dniem podjęcia
XLIV/299/09 XLIV 26-06-2009 Nabywania nieruchomosci stanowiących własność Skarbu Państawa. z dniem podjęcia
XLIV/300/09 XLIV 26-06-2009 Nabywania nieruchomości. z dniem podjęcia
XLIV/301/09 XLIV 26-06-2009 Zbywania mienia komunalnego. z dniem podjęcia
XLIV/302/09 XLIV 26-06-2009 Zbywania mienia komunalnego. z dniem podjęcia
XLIV/303/09 XLIV 26-06-2009 Nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczej w Rewalu. z dniem podjęcia
XLIV/304/09 XLIV 26-06-2009 Zmiany uhwały Nr XXXIV/245/08 z dnia 19.12.2008 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki iRozwiązywania Problemów Alkocholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani w Gmianie Rewal na 2009rok. z dniem podjęcia
XLIV/305/09 XLIV 26-06-2009 Wrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy wumowy na przedsięwzięcia p.n. "Budowahali sportowej przy Zespole Szkól Ogólnokształcących w Pobierowie". z dniem podjęcia
XLIV/306/09 XLIV 26-06-2009 Wprowadzenie zmian w uchwale Nr XVI/112/07 z dnia 12.11.2007 roku w sprawie uchwalenia "Planu odnowy miejscowości Pobierowo". z dniem podjęcia
XLIV/307/09 XLIV 26-06-2009 Realizacji zadania "Ukształtowanie centrum miejscowości Pobierowo poprzez odnowienie wielofunkcyjnych placów spotkań". z dniem podjęcia
XLIV/308/09 XLIV 26-06-2009 Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2009 rok z dniem podjęcia
XLV/309/09 XLV 29-07-2009 Zmian w budżecie Gminy Rewal na 2009r. Oaz w Limitach wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Rewal do 2024r. z dniem podjęcia
XLV/310/09 XLV 29-07-2009 Stanowiska odnośnie wystapienia Prokuratury Rejonowej w Gryficach. z dniem podjęcia
XLVI/311/09 XLVI 28-08-2009 Określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych na terenia Gminy Rewal przez osoby prywatne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne. 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XLVI/312/09 XLVI 28-08-2009 Ustalenie wymagań jekie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegającysię o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.
XLVI/313/09 XLVI 28-08-2009 Ustalenie wymagań jakie powinni spełniac przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności wzakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzetami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.
XLVI/314/09 XLVI 28-08-2009 Wprowazenie zmian w Statucie Centrum Informacji Promocji Rekreacji Gmiy Rewal. z dniem podjęcia
XLVI/315/09 XLVI 28-08-2009 Wprowadzenie zmian w Statucie Jednostki Organiazacyjnej pn."Zieleń Gminy Rewal- ZGR". z dniem podjęcia
XLVI/316/09 XLVI 28-08-2009 Zbywania mienia komunalnego. z dniem podjęcia
XLVI/317/09 XLVI 28-08-2009 Nabywania mienia komunalnego. z dniem podjęcia
XLVI/318/09 XLVI 28-08-2009 Skargi na działalność Wójta Gminy. z dniem podjęcia
XLVI/319/09 XLVI 28-08-2009 Zmian w uchwale Nr XIV/81/07. z dniem podjęcia
XLVI/320/09 XLVI 28-08-2009 Powołania Komisji Statutowej. z dniem podjęcia
XLVII/321/09 XLVII 23-09-2009 Utrata mocy uchwał. z dniem podjęcia
XLVII/322/09 XLVII 23-09-2009 Ustalenie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na światczenie usług w zakresie odbierania odpadków komunalnych odwłaścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezopływowych i transportu niczystości ciekłych. 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XLVII/323/09 XLVII 23-09-2009 Ustalenie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich częsci. 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XLVII/324/09 XLVII 23-09-2009 Współdziałania międzyjednostakami samorządu terytorialnego prz realizacji zadania publicznego dotyczącego " Poprawy płynności i bespieczeństawa ruchu drogowego na terenie miasta Gryfice poprzez przebudowaę dróg powiatowych Nr 0197 Z ul.3 Maja, Nr 0206 Z ul.Ks.Ruta-Sienkiewicza oraz Nr 0202 ul.Podwawelskiej". z dniem podjęcia
XLVII/325/09 XLVII 23-09-2009 Współ pracy partnerskiej pomiędzy Gminą Rewal, a Powiatem Gryfickim w realizacji zadań z zakresu przebudowy dróg gminnych i powiatowych w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy ProgramPrzebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011". z dniem podjęcia
XLVII/326/09 XLVII 23-09-2009 Zmian w budżecie miny Rewal na 2009 rok oraz w LImitach wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Rewal do 2024r. z dniem podjęcia
XLVII/327/09 XLVII 23-09-2009  Gospodarowanie mieniem komunalnym. z dniem podjęcia
XLVII/328/09 XLVII 23-09-2009 Wprowadzenia zmian w uchwale. 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XLVII/329/09 XLVII 23-09-2009 Ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy. z dniem podjęcia i ma zastosowanie do należnego wynagrodzenia od 1 lipca 2009 roku.
XLVIII/330/09 XLVIII 30-09-2009 Zmian w budżecie Gminy Rewal na 2009r. z dniem podjęcia
XLIX/331/09 XLIX 22,23-10-2009 Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2010-2014  
XLIX/332/09 XLIX 22,23-10-2009 Podatku od nieruchomości  
XLIX/333/09 XLIX 22,23-10-2009 Określenia stawek podatku od środków transportowych  
XLIX/334/09 XLIX 22,23-10-2009 Zmiany w uchwale XXXI/214/08 (STRACIŁA MOC)  
XLIX/335/09 XLIX 22,23-10-2009 Wprowadzenia zmian w uchwale XVI-102-07 w sprawie opłaty od posiadania psów  
XLIX/336/09 XLIX 22,23-10-2009 Wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego  
XLIX/337/09 XLIX 22,23-10-2009 Ustalenia zasad naliczania stawki za dzierżawę 1m2 gruntu przeznaczonego na cele nierolnicze i nieleśne (STRACIŁA MOC)  
XLIX/338/09 XLIX 22,23-10-2009 Zmiana wysokośći opłat za świadczenia prowadzone przez przedszkola publiczne  
XLIX/339/09 XLIX 22,23-10-2009 Ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli na stanowiskach kierowniczych  
XLIX/340/09 XLIX 22,23-10-2009 Określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli  
XLIX/341/09 XLIX 22,23-10-2009 Ustanowienia ograniczeń co do czasu funkcjonowania instalacji lub korzytania z urządzeń emitujących hałas  
XLIX/342/09 XLIX 22,23-10-2009 Określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na 2010r  
XLIX/343/09 XLIX 22,23-10-2009 Gospodarowania mieniem komunalnym  
XLIX/344/09 XLIX 22,23-10-2009 Nadania nazwy ulicy w Trzęsaczu - ul. Ogrodowa  
XLIX/345/09 XLIX 22,23-10-2009 Nadania nazwy ulicy w Pobierowie - ul. Wakacyjna  
XLIX/346/09 XLIX 22,23-10-2009 Nadania nazwy ulicy w Pobierowie - ul. Słoneczna  
XLIX/347/09 XLIX 22,23-10-2009 Nadania nazwy ulicy w Pobierowie - ul. Strażacka  
XLIX/348/09 XLIX 22,23-10-2009 Nadania nazwy ulicy w Pobierowie - ul. Bukowa  
XLIX/349/09 XLIX 22,23-10-2009 Zmiany w Statucie Gminy Rewal  
XLIX/350/09 XLIX 22,23-10-2009 Sprzeciwu wobec budowy Gazociągu Północnego  
XLIX/351/09 XLIX 22,23-10-2009 Wprowadzenia zmian w uchwale XLVII-327-09 w sprawie gospodarowania mieniem komunalnym  
L/352/09 L 23-11-2009 Zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków  
L/353/09 L 23-11-2009 Wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej górnych stawek za odpady komunalne  
L/354/09 L 23-11-2009 Ustanowienia stanowisk dokumentacyjnych w Gminie Rewal  
L/355/09 L 23-11-2009 Obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę drewna   
L/356/09 L 23-11-2009 Zmian w uchwale - obniżenia ceny skupu żyta  
L/357/09 L 23-11-2009 Skargi na działalność Wójta Gminy p.Marii Trela  
L/358/09 L 23-11-2009 Skargi Stowarzyszenia Ochrony Plaż i Klifów w Gminie Rewal  
L/359/09 L 23-11-2009 Stanowiska w sprawie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Gminie Rewal  
L/360/09 L 23-11-2009 Uwag i wniosków dotyczących oceny oddziaływania na Środowisko przedsięwzięcia pt. „Budowa rosyjsko – niemieckiego rurociągu północno – europejskiego (odcinek pełnomorski)  
L/361/09 L 23-11-2009 Sprzeciwu wobec budowy gazociągu Północnego   
LI/362/09 LI* 11-12-2009 Wykonanie pierwokupu działki w Trzęsaczu  
LII/363/09 LII 18-12-2009 Zaopiniowania projektu Zarządzenia Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie w sprawie określenia granic pasa technicznego na terenie Gminy Rewal  
LII/364/09 LII 18-12-2009 Gospodarowania mieniem komunalnym  
LII/365/09 LII 18-12-2009 Przedłużenia umów dzierżawy  
LII/366/09 LII 18-12-2009 Nadania nazwy ulicy Jesionowa w Trzęsaczu  
LII/367/09 LII 18-12-2009 Zbycia nieruchomości w drodze zamiany  
LII/368/09 LII 18-12-2009 Nabywania nieruchomości  
LII/369/09 LII 18-12-2009 Uchwalenia budżetu Gminy na 2010r.  
LII/370/09 LII 18-12-2009 Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rewal na 2010 rok  
LIII/371/09 LIII 30-12-2009 Zmiany w budżecie 2009  
LIII/372/09 LIII 30-12-2009 W sprawie wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008  
LIII/373/09 LIII 30-12-2009 w sprawie wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009  
LIII/374/09 LIII 30-12-2009 Zmiany w uchwale Nr XXXIV/250/08 Rady Gminy Rewal z dnia 19 grud-nia 2008r.  - budżet Gminy Rewal na rok 2009 - dot. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
LIV/375/10 LIV 29-01-2010 w sprawie Rocznego Programu Współpracy na 2010 r. Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  
LIV/376/10 LIV 29-01-2010 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2010 rok  
LIV/377/10 LIV 29-01-2010 w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso  
LIV/378/10 LIV 29-01-2010 w sprawie gospodarowania mieniem komunalnym  
LIV/379/10 LIV 29-01-2010 w sprawie zmian w uchwale Nr XXX/206/08 Rady Gminy Rewal z dnia 26 września 2008r. w sprawie gospodarowania mieniem komunalnym  
LIV/380/10 LIV 29-01-2010 w sprawie zbywania mienia (w trybie przetargu ustnego nieograniczonego)  
LIV/381/10 LIV 29-01-2010 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII/174/08 Rady Gminy Rewal z dnia 29 maja 2008r. w sprawie ustalenia kierunków działania przy wprowadzeniu zintegrowanego systemu parkowania pojazdów na terenie Gminy Rewal  
LIV/382/10 LIV 29-01-2010 w sprawie naruszenia interesu prawnego (Paweł Dąbrowicz)  
LIV/383/10 LIV 29-01-2010 w sprawie nadania nazwy placowi ("Plac Sybiraków" w Rewalu)  
LIV/384/10 LIV 29-01-2010 w sprawie zmian w Statucie Gminy  
LV/385/10 LV 25-02-2010 w sprawie zmian w uchwale Nr LII/369/09 Rady Gminy z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Rewal na 2010r  
LV/386/10 LV 25-02-2010 w sprawie zawarcia porozumienia w przedmiocie realizacji przedsięwzięcia budowy Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej dostępu do aplikacji i e-usług  
LV/387/10 LV 25-02-2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2010r. oraz w Limitach wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Rewal do 2024r.  
LV/388/10 LV 25-02-2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2010r  
LVI/389/10 LVI 26-03-2010 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal  
LVI/390/10 LVI 26-03-2010 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków  
LVI/391/10 LVI 26-03-2010 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu  
LVI/392/10 LVI 26-03-2010 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rewal na rok 2010 finansowanego z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008  
LV/393/10 LVI 26-03-2010 w sprawie przedłużenia umów dzierżawy  
LVI/394/10 LVI 26-03-2010 w sprawie gospodarowania mieniem  
LVI/395/10 LVI 26-03-2010 w sprawie naruszenia interesu prawnego  
LVI/396/10 LVI 26-03-2010 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze zamiany  
LVI/397/10 LVI 26-03-2010 w sprawie przedłużenia umów dzierżawy  
LVI/398/10 LVI 26-03-2010 w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu dzierżawnego za 1m2 lokalu użytkowego  
LVI/399/10 LVI 26-03-2010 w sprawie zmian w uchwałach  
LVI/400/10 LVI 26-03-2010 w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny (STRACIŁA MOC)  
LVIII/401/10 LVIII 28-04-2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2010r. oraz w Limitach wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Rewal do 2024r.  
LVIII/402/10 LVIII 28-04-2010 w sprawie zmian w uchwale  
LVIII/403/10 LVIII 28-04-2010 w sprawie gospodarowania mieniem  
LVIII/404/10 LVIII 28-04-2010 w sprawie naruszenia interesu prawnego  
LVIII/405/10 LVIII 28-04-2010 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze zamiany  
LVIII/406/10 LVIII 28-04-2010 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy  
LX/407/10 LX 11-06-2010 w sprawie gospodarowania mieniem komunalnym  
LX/408/10 LX 11-06-2010 w sprawie wzniesienia pomnika  
LX/409/10 LX 11-06-2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2010r. oraz w Limitach wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Rewal do 2024r.   
LX/410/10 LX 11-06-2010 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rewal na rok 2010 finansowanego z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009  
LX/411/10 LX 11-06-2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2010r.  
LXI/412/10 LXI 30-06-2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal obręb geodezyjny Trzęsacz – część północna  
LXI/413/10 LXI 30-06-2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal obręb geodezyjny Trzęsacz – część południowa  
LXI/414/10 LXI 30-06-2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal części miejscowości Niechorze – strona północna  
LXI/415/10 LXI 30-06-2010 w sprawie likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska oraz zmian w budżecie Gminy Rewal na 2010r.  
LXI/416/10 LXI 30-06-2010 wprowadzenia zmian do uchwały Nr XV/87/07 Rady Gminy Rewal z dnia  26 października  2007r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej  4,5% alkoholu  /z wyjątkiem piwa/ na terenie Gminy Rewal  
LXII/417/10 LXII 31-08-2010 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale  
LXII/418/10 LXII 31-08-2010 w sprawie przyjęcia zmiany statutu Celowego Związku Gmin R - XXI z siedzibą w Nowogardzie  
LXII/419/10 LXII 31-08-2010 w sprawie przyjęcia zmiany statutu Celowego Związku Gmin R - XXI z siedzibą w Nowogardzie  
LXII/420/10 LXII 31-08-2010 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/208/08 Rady Gminy Rewal z dnia 26 września 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych  
LXII/421/10 LXII 31-08-2010 w sprawie gospodarowania mieniem komunalnym  
LXII/422/10 LXII 31-08-2010 w sprawie naruszenia interesu prawnego  
LXII/423/10 LXII 31-08-2010 w sprawie naruszenia interesu prawnego  
LXII/424/10 LXII 31-08-2010 w sprawie przystąpienia Gminy Rewal do Stowarzyszenia pod nazwą "Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna"  
LXII/425/10 LXII 31-08-2010 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale  
LXII/426/10 LXII 31-08-2010 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale  
LXII/427/10 LXII 31-08-2010 w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Rewal na 2010r.  
LXII/428/10 LXII 31-08-2010 w sprawie udzielenia województwu zachodniopomorskiemu pomocy finansowej  
LXII/429/10 LXII 31-08-2010 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Rewal oraz określenia granic ich obwodów  
LXIII/430/10 LXIII 29-09-2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2010r. oraz w Limitach wy-datków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Rewal do 2024r.  
LXIII/431/10 LXIII 29-09-2010 w sprawie uchwalenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku”  
LXIII/432/10 LXIII 29-09-2010 w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Rewal na 2010r.  
LXIII/433/10 LXIII 29-09-2010 w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej  
LXIII/434/10 LXIII 29-09-2010 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze  
LXIII/435/10 LXIII 29-09-2010 w sprawie gospodarowania mieniem komunalnym  
LXIII/436/10 LXIII 29-09-2010 w sprawie zaopiniowania projektu Zarządzenia Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie w sprawie określenia granic pasa ochronnego na terenie Gminy Rewal  
LXIII/437/10 LXIII 29-09-2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal części miejscowości Niechorze – strona północna  
   
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie - Sygn. akt. II SA/Sz 296/11 z dn. 7 września 2011r. stwierdził nieważność §15 ust. 9 oraz §16.  
   
Wprowadzono zmiany uchwałą Nr LVII/434/14 Rady Gminy Rewal z dnia 12 września 2014r.  
LXIV/438/10 LXIV 18-10-2010 w sprawie uchwalenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku”.  
LXIV/439/10 LXIV 18-10-2010 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XV/88/07  
LXV/440/10 LXV 29-10-2010 w sprawie  stawek  podatku od nieruchomości  
LXV/441/10 LXV 29-10-2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  
LXV/442/10 LXV 29-10-2010 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale - wysokość stawki opłaty za posiadanie psów  
LXV/443/10 LXV 29-10-2010 w sprawie obniżenia/podwyższenia kwoty stanowiącej średnią cenę drewna  
LXV/444/10 LXV 29-10-2010 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLII/303/05 Rady Gminy z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta i zastosowania zwolnień  
LXV/445/10 LXV 29-10-2010 w sprawie opłaty targowej  
LXV/446/10 LXV 29-10-2010 w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale - Nr XXXIII/244/08 Rady Gminy z dnia 5 grudnia 2008 roku w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz stosowania zniżek  
LXV/447/10 LXV 29-10-2010 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego  
LXV/448/10 LXV 29-10-2010 w sprawie ustalenia zasad naliczania stawki za dzierżawę 1m² gruntu przeznaczonego na cele nierolnicze i nieleśne  
LXV/449/10 LXV 29-10-2010 w sprawie wysokości opłat za parkowanie pojazdów na parkingach nie strzeżonych  
zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi  
LXV/450/10 LXV 29-10-2010 w sprawie  zmiany wysokości opłat za świadczenia  prowadzone przez przedszkola publiczne  
LXV/451/10 LXV 29-10-2010 w sprawie określenia liczby nowych  licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką  na 2011 rok  
LXV/452/10 LXV 29-10-2010 w sprawie oceny aktualności  studium i  miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal  
LXV/453/10 LXV 29-10-2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CENTRUM USŁUGOWE m. Pobierowo gm. Rewal  
LXV/454/10 LXV 29-10-2010 w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2010 – 2014  
LXV/455/10 LXV 29-10-2010 w sprawie gospodarowania mieniem komunalnym  
LXV/456/10 LXV 29-10-2010 w sprawie udzielenia bonifikaty  
LXV/457/10 LXV 29-10-2010 w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów i sposobu pobierania opłat  
LXV/458/10 LXV 29-10-2010   W sprawie likwidacji zakładu budżetowego „Centrum Informacji ,Promocji , Rekreacji Gminy Rewal” w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową „Centrum Informacji ,Promocji , Rekreacji Gminy Rewal”  
LXV/459/10 LXV 29-10-2010 w sprawie  przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi” na rok 2011r.  
LXVI/460/10 LXVI 05-11-2010 w sprawie: zaopiniowania projektu Zarządzenia Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie w sprawie określenia granic pasa ochronnego na terenie Gminy Rewal  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 22-03-2011 22:15:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 22-03-2011
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 20-12-2014 18:10:33