Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Janusza Jaskulskiego działającego w imieniu inwestora Gmina Rewal w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w postaci Rozbudowy sieci elektroenergetycznej oświetleniowej w rejonie ul. Polnej w Pustkowie


Rewal, dnia 24 marca 2011 r.

PUŚ.6733.8.2011

  • OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z z art 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego ( jednolity tekst Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 roku ) zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:

Pana Janusza Jaskulskiego działającego w imieniu inwestora Gmina Rewal w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w postaci:

Rozbudowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej w rejonie ul. Polnej w Pustkowie ,

Jednocześnie zawiadamiamy o zamieszczeniu wniosku o wydanie decyzji w publicznie dostępnym wykazie oraz o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości w Referacie Budownictwa i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Gminy w Rewalu ul. Mickiewicza 19 pok. 110 tel. 3862-999 od poniedziałku do piątku w godz. 9?? - 14?? .

Otrzymują:

  1. Pan Janusz Jaskulski

  2. ENEA Operator Sp z o.o. w Poznaniu RD Gryfice

  3. Tablica ogłoszeń UG w Rewalu

  4. A/a

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 24-03-2011 16:18:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 22-03-2011
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 24-03-2011 16:18:08