Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Bogdana Ryby działającego w imieniu inwestora Wodociągi Rewal Sp z o.o. w Pobierowie - Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Rewalu i Śliwinie w rejonie ul. Łokietka, Kamieńskiej


Rewal, dnia 29 marca 2011 r.

 

PUŚ.6733.8.2011

 

OBWIESZCZENIE

 

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego ( jednolity tekst Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 roku ) zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:

 

Pana Bogdana Ryby działającego w imieniu inwestora:

 

Wodociągi Rewal Sp z o.o. w Pobierowie

 

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Rewalu i Śliwinie w rejonie ul. Łokietka, Kamieńskiej na działkach o numerze geodezyjnym: 41/5, 444, 443, 40/2, 238, 56/1, 273, 249 i 269,

 

Jednocześnie zawiadamiamy o zamieszczeniu wniosku o wydanie decyzji w publicznie dostępnym wykazie oraz o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości w Referacie Planowania Przestrzennego, Urbanistyki i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Rewalu ul. Mickiewicza 19 pok. 110 tel. 3862-999 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 14.00 .

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Pan Bogdan Ryba,

  2. Państwo Anna i Jerzy Szwaluk,

  3. Pan Apolinary Gutowski,

  4. Państwo Zofia i Jan Duraj,

  5. Wodociągi Rewal Sp z o.o. 72-346 Pobierowo ul. Kamieńska,

  6. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

  7. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie ul. Kuśnierska 14a

  8. Tablica ogłoszeń UG Rewal

  9. A/a

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 29-03-2011 10:02:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 22-03-2011
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 29-03-2011 10:04:56