Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Bogdana Ryby działającego w imieniu inwestora Wodociągi Rewal Sp z o.o. w Pobierowie - Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Rewalu w rejonie ul. Dworcowej, Rybackiej, Kamieńskiej

Rewal, dnia 29 marca 2011 r.

PUŚ.6733.11.2011

 

OBWIESZCZENIE

 

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego ( jednolity tekst Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 roku ) zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:

 

Pana Bogdana Ryby działającego w imieniu inwestora:

 

Wodociągi Rewal Sp z o.o. w Pobierowie

 

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Rewalu w rejonie ul. Dworcowej, Rybackiej, Kamieńskiej na działkach o numerze geodezyjnym: 175,727/3,727/26,727/23,76/8.

 

Jednocześnie zawiadamiamy o zamieszczeniu wniosku o wydanie decyzji w publicznie dostępnym wykazie oraz o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości w Referacie Planowania Przestrzennego, Urbanistyki i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Rewalu ul. Mickiewicza 19 pok. 110 tel. 3862-999 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 14.00 .

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Pan Bogdan Ryba - pełnomocnik,

  2. ENEA Operator Sp z o.o. w Poznaniu

  3. Tablica ogłoszeń UG Rewal,

  4. A/a,

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 29-03-2011 10:04:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 22-03-2011
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 29-03-2011 10:05:33