Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal z dnia 11 kwietnia 2011r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Pogorzelica wraz z Kanałem Liwia Łuża, w obrębie geodezyjnym Niechorze w gminie Rewal


OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY REWAL

z dnia 11 kwietnia 2011 r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Pogorzelica wraz z Kanałem Liwia Łuża, w obrębie geodezyjnym Niechorze, w gminie Rewal.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 w związku
z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Rewal Uchwały Nr VI/36/11 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Pogorzelica wraz z Kanałem Liwia Łuża, w obrębie geodezyjnym Niechorze, w gminie Rewal.

Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy
w siedzibie Urzędu Gminy Rewal, ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal, pokój 101
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 maja 2011 r.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego
w siedzibie Urzędu Gminy Rewal, ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal, pokój nr 6 (sekretariat) lub na adres e-mail:sekretariat@rewal.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 maja 2011 r.

Jednocześnie uchyla się treść obwieszczenie Wójta Gminy Rewal z dnia 20 stycznia 2011 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Pogorzelica wraz z Kanałem Liwia Łuża, w obrębie geodezyjnym Niechorze, w gminie Rewal.

Wójt Gminy Rewal

Robert Skraburski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 11-04-2011 11:59:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 04-04-2011
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 11-04-2011 11:59:53