Zarządzenie Nr 19/11 Wójta Gminy Rewal z dnia 5 kwietnia 2011r. w sprawie zaproszenia do składania ofert na realizację świadczeń zdrowotnych


Zarządzenie Nr 19 / 11

Wójta Gminy Rewal

z dnia 05 kwietnia 2011r.

 

 

w sprawie zaproszenia do składania ofert na realizację świadczeń zdrowotnych.

 

 

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach

opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007, Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Zapraszam do składania ofert na realizację świadczeń zdrowotnych

w Ośrodku Zdrowia w Rewalu, Niechorzu i Pobierowie w okresie:

1. 30.04.2011r. - 03.05.2011r.

2. 17.06.2011r. - 11.09.2011r.

 

§ 2. Świadczenia zdrowotne udzielane będą pacjentom poza usługami w ramach

podstawowej opieki zdrowotnej w wydłużonych godzinach przyjęć.

 

§ 3. Do składania ofert zapraszam podmioty uprawnione zgodnie z przepisami

art. 35 ust.1, pkt 1-3 cytowanej wyżej ustawy.

 

§ 4. Na realizację świadczeń przeznacza się kwotę w ramach środków zaplanowanych

w budżecie Gminy na rok 2011 .

 

§ 5.1. Realizacja świadczeń odbywać się będzie wg wysokości stawek

przysługujących za dyżury lekarzy i pielęgniarek.

 

2. W cenie dyżuru mieszczą się koszty przejazdu personelu, koszty

zużytego sprzętu, środków opatrunkowych, leków i ewentualnego wyżywienia.

 

§ 6. Ustala się skład zespołu medycznego realizującego świadczenia medyczne:

1 lekarz

1 pielęgniarka

 

§ 7. Zainteresowane podmioty mogą składać oferty w rozbiciu na poszczególne

Ośrodki zdrowia i określone wyżej terminy :

do dnia 20 kwietnia 2011r. w przypadku „Majówki”,

do dnia 16 maja 2011r. w przypadku drugiego terminu,

w sekretariacie Urzędu Gminy Rewal pokój nr 6.

 

§ 8. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się inspektorowi ds. Edukacji i Zdrowia.

 

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy

Robert Skraburski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 12-04-2011 09:54:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 11-04-2011
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 19-07-2011 13:11:39