Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Adama Wierzbowskiego działającego w imieniu inwestora ENEA Operator Sp z o.o. w Poznaniu OD Szczecin w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w postaci Rozbudowy z przebudową sieci elektroenergetycznej 15/0,4 kV w rejonie ul. Grunwaldzkiej, Karola Borka, Jodłowej, Sosnowej, Wspólnej oraz na działkach przyległych w obrębie Pobierowo wraz z budową stacji transformatorowej 15/04kV oraz z demontażem linii napowietrznych

Rewal, dnia 28 kwietnia 2011 r.

 

PUŚ.6733.17.2011

OBWIESZCZENIE

 

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego ( jednolity tekst Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 roku ) zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:

 

Pana Adama Wierzbowskiego działającego w imieniu inwestora ENEA Operator Sp z o.o. w Poznaniu OD Szczecin w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w postaci:

 

Rozbudowa z przebudową sieci elektroenergetycznej 15/0,4 kV w rejonie ul. Grunwaldzkiej,

Karola Borka, Jodłowej, Sosnowej, Wspólnej na działkach nr 207, 967/5, 967/10,156,146/4,

149,152,203/1,996/6,974,203/2,1058/1,1058/2,1058/3,1058/4,1058/5,1058/6,376 oraz na działkach przyległych w obrębie Pobierowo wraz z budową stacji transformatorowej 15/04kV na działce nr 1058/6 oraz z demontażem linii napowietrznych.

 

Jednocześnie zawiadamiamy o zamieszczeniu wniosku o wydanie decyzji w publicznie dostępnym wykazie oraz o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości w Referacie Budownictwa i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Gminy w Rewalu ul. Mickiewicza 19 pok. 110 tel. 3862-999 od poniedziałku do piątku w godz. 9?? - 14?? .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Pan Adam Wierzbowski

  2. Państwo Danuta i Zbigniew Kujawscy,

  3. Państwo Kazimiera i Jerzy Orłowscy,

  4. GTS Spółka z o.o. w Gdyni,

  5. Tablica ogłoszeń UG w Rewalu

  6. A/a

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 03-05-2011 18:56:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 18-04-2011
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 03-05-2011 18:57:23