Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę odcinków plaż na ustawienie poduszek pneumatycznych w miejscowościach Pogorzelica, Niechorze, Rewal 1, Pustkowo i Pobierowo z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej

Rewal , dnia 09.05.2011 r.

WÓJT GMINY REWAL

w oparciu o art.38, art.40 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 Nr 102, poz.651 j.t.ze zm.)

 

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

na dzierżawę odcinków plaż na ustawienie poduszek pneumatycznych w miejscowościach Pogorzelica, Niechorze, Rewal 1, Pustkowo i Pobierowo z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej:

OBRĘB POGORZELICA


1.Część działki nr 299/3 o pow. ok. 200 m 2 - plaża przy ulicy Plażowej na zachód

   

2.Część działki nr 299/3 o pow. ok. 200 m2 - plaża przy ul. Wilków Morskich

 

  

OBRĘB NIECHORZE

1.Część działki nr 911/23 o pow. ok. 200 m2 - plaża przy ul. Leśnej na wschód

 

 

2.Część działki nr 911/4 o pow. ok. 200 m2 - plaża przy ul. Pomorskiej na zachód około 200 m na zachód

 

  

 

OBRĘB REWAL 1

1.Część działki nr 585/4 o pow. Ok.200 m 2 - plaża przy ul. Szczecińskiej na wschód

 

   

  

OBRĘB PUSTKOWO

1.Część działki nr 203/5 o pow. ok. 200 m2 - plaża przy ul. Bałtyckiej na zachód

 

 

OBRĘB POBIEROWO

1.Część działki nr 991/14 o pow. ok. 200 m 2 - zejście na plażę od ul. Poznańskiej na wschód

    

 

 

 

2.Część działki nr 991/14 o pow. ok. 200 m2 - plaża przy ul. Ciechanowskiej na wschód

 

 

  

 

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

 • dokonanie wpłaty wadium w kwocie 5.000 zł na konto: Bank Spółdzielczy Gryfice o/Rewal 14937600010010524220020009 włącznie do dnia 07 czerwca 2011 roku,

 • złożenie stosownej oferty w zamkniętej kopercie z napisem PODUSZKI (dotyczy wszystkich miejscowości) w określonym poniżej terminie i miejscu.

Cena wywoławcza za przedmiot dzierżawy wynosi:

 

28.000 zł brutto

 

Umowa dzierżawy zawarta będzie na okres 5 lat

 

 

Oferta winna zawierać:

1.Imię, nazwisko, adres oferenta lub nazwę i siedzibę firmy oraz datę sporządzenia oferty,

2.Oferowaną wysokość czynszu dzierżawnego brutto (wyklucza się możliwość podania kilku wariantów cenowych pod rygorem unieważnienia oferty).

3.Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu , projektem umowy dzierżawy i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

4.Kopię dowodu wpłaty wadium oraz numer konta, na które zostanie zwrócone wadium w przypadku nie wygrania przetargu.

5.Informację na temat działalności, jaką oferent zamierza prowadzić na przedmiocie dzierżawy.

6.Oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami i podatkami na rzecz Urzędu Gminy Rewal.

Oferty należy składać w terminie do dnia 10 czerwca 2011 roku

w sekretariacie Urzędu Gminy pokój nr 6 do godziny 15 00.

 

Główne kryteria wyboru oferenta :

 • zaproponowanie ceny powyżej wywoławczej- 100 %

 

Komisyjne otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi w dniu 13 czerwca 2011 roku

w siedzibie Urzędu Gminy Rewal ul. Mickiewicza 19

Wyniki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości 13.06.2011 roku do godz.1700

 

 

Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej:

Część jawną przetargu przeprowadzi Komisja Przetargowa z udziałem oferentów w dniu

13 czerwca 2011 roku o godz. 900.

Część niejawną przetargu przeprowadzi Komisja Przetargowa bez obecności oferentów

w dniu 13 czerwca 2011 roku o godz. 1300.

UWAGI:

 • dzierżawca oprócz czynszu dzierżawy poniesie koszty przyłączy do infrastruktury i przygotowania terenu oraz będzie opłacał opłaty eksploatacyjne tj. energię elektryczną, wywóz śmieci i itp,

 • przedmiot dzierżawy znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w granicach pasa technicznego brzegu wód morskich,

 • Dzierżawca samodzielnie uzyska zgodę Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Batorego 4 na prowadzenie działalności,

 • niestawienie się osoby wygrywającej przetarg w ciągu 7 dni w celu podpisania umowy dzierżawy spowoduje utratę wadium, a umowa zawarta zostanie z kolejnym oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę,

 • wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, którego oferta została wybrana, będzie zaliczone na poczet czynszu dzierżawy ,

 • uczestnikowi przetargu, którego oferta została rozpatrzona negatywnie wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazane w ofercie konto nie później niż 3 dni od dnia wywieszenia komunikatu o rozstrzygnięciu przetargu

 • zaoferowany czynsz dzierżawy w roku 2011 należy wnieść w terminach : 50 % w dniu podpisania umowy dzierżawy, 50 % do 15 lipca,

 • w latach następnych czynsz dzierżawy będzie corocznie rewaloryzowany w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych Głównego Urzędu Statystycznego i wnoszony będzie przez Dzierżawcę do dnia 15 lipca każdego roku,

 • z projektem umowy można zapoznać się w Referacie Nieruchomości pok.108.

Komisji Przetargowej przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Informacje dotyczące przetargu udzielane są w Urzędzie Gminy Rewal pok.108

tel. (091)38 49 019, www.rewal.pl .

 

 

OFERTA PRZETARGOWA

Przedmiot oferty:

Dzierżawa odcinków plaż na ustawienie poduszek pneumatycznych .

Nazwa Oferenta (Imię nazwisko) …………………………………….………………………………..………………

Adres ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

telefon …………………………………………………………………………………………………………….…….…….………..

NIP, REGON (jeśli jest nadany) …………………………………………………….………..………..…………….………

pieczątka (jeśli jest) ……………………………………………………………………….……………………………..……….

Oferowana cena za dzierżawę nieruchomości, z podatkiem 23% VAT, za jeden rok wynosi:

............................................. zł brutto, (słownie …………………………………………………………

................................................................................................................................... zł)

1. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

2. Oświadczam, że nie zalegam z opłatami i podatkami na rzecz Gminy Rewal.

3. W załączeniu przekazuję dowód wniesienia wadium.

 

 

…………………………………… ………………………………………

data (czytelny podpis oferenta)

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 PODUSZKI-11.doc (DOC, 78KB) 2011-05-10 14:39:09 511 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 10-05-2011 14:39:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 18-04-2011
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 24-06-2011 09:36:47