Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie nieograniczonego przetargu pisemnego na dzierżawę odcinków plaż na wypożyczalnię leżaków plażowych


Rewal, dnia 09.05.2011 r.

 

WÓJT GMINY REWAL

w oparciu o art.38, art.40 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2010,Nr 102, poz.651 j.t. ze zm.)

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

na dzierżawę odcinków plaż na wypożyczalnię leżaków plażowych, w następujących miejscowościach:

 

 1. Pogorzelica część działki nr 299/3 o powierzchni ok. 10 m2 - plaża przy ul. Morskiej na wschód

część działki nr 299/3 o powierzchni ok. 10 m2 - plaża przy ul. Bursztynowej na wschód

część działki nr 299/3 o powierzchni ok. 10 m2 - plaża przy ul. Sztormowej na wschód

Cena wywoławcza czynszu dzierżawy 2.000 zł brutto. Wadium 500 zł.

 

 1. Niechorze część działki nr 911/23 o powierzchni ok. 10 m2 - plaża przy ul. Leśnej na zachód

część działki nr 911/23 o powierzchni ok. 10 m2 - plaża przy ul. Szczecińskiej na zachód

część działki nr 911/23 o powierzchni ok. 10 m2 - plaża przy ul. Pocztowej na zachód

część działki nr 911/23 o powierzchni ok. 10 m2 - plaża przy ul. Pomorskiej na wschód

Cena wywoławcza czynszu dzierżawy 2.500 zł brutto. Wadium 500 zł.

 

 1. Rewal część działki nr 585/6 o powierzchni ok. 10 m2 - plaża przy ul. Radosnej na wschód

część działki nr 585/6 o powierzchni ok. 10 m2 - plaża przy ul. Warszawskiej na zachód

część działki nr 585/6 o powierzchni ok. 10 m2 - plaża przy ul. Szczecińskiej na zachód

Cena wywoławcza czynszu dzierżawy 2.000 zł brutto. Wadium 500 zł.

 

4. Trzęsacz część działki nr 284/1 o powierzchni ok. 10 m2 - plaża przy ul. Kamieńskiej na zachód

Cena wywoławcza czynszu dzierżawy 500 zł brutto. Wadium 100 zł.

 

5. Pustkowo część działki nr 203/5 o powierzchni ok. 10 m2 - plaża przy ul. Spacerowej na zachód

Cena wywoławcza czynszu dzierżawy 500 zł brutto. Wadium 100 zł.

 

6. Pobierowo część działki nr 991/14 o powierzchni ok. 10 m2 - plaża przy ul. Poznańskiej na zachód

część działki nr 991/14 o powierzchni ok. 10 m2 - plaża przy ul. Moniuszki na wschód

część działki nr 991/14 o powierzchni ok. 10 m2 - plaża przy ul. Mickiewicza na wschód

część działki nr 991/14 o powierzchni ok. 10 m2 - plaża przy ul. Kawalerskiej na wschód

Cena wywoławcza czynszu dzierżawy 2.500 zł brutto. Wadium 500 zł.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

• dokonanie wpłaty wadium wraz z określeniem miejscowości na konto:

Bank Spółdzielczy Gryfice o/Rewal 14937600010010524220020009 - do dnia 07 czerwca 2011 roku

• złożenie stosownej oferty, na załączniku nr 1, w zamkniętej kopercie z napisem:

LEŻAKI PLAŻOWE z określeniem miejscowości.

Umowa dzierżawy zawarta będzie na okres od 20.06.2011 r. do dnia 31.10.2014 r.

 

 

Oferta winna zawierać:

1. Imię, nazwisko, adres oferenta lub nazwę i siedzibę firmy, NIP oraz datę sporządzenia oferty

2. Oferowaną wysokość czynszu dzierżawnego brutto (wyklucza się możliwość podania kilku wariantów cenowych pod rygorem unieważnienia oferty).

3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

4. Kopię dowodu wpłaty wadium oraz numer konta na które zostanie zwrócone wadium w przypadku nie wygrania przetargu.

5. Oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami i podatkami na rzecz Urzędu Gminy Rewal.

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 10 czerwca 2011 roku w sekretariacie Urzędu Gminy pokój nr 6 do godz. 1500

 

Głównym kryterium wyboru oferenta będzie:

• cena - 100%

Komisyjne otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi w dniu 13 czerwca 2011 roku

w siedzibie Urzędu Gminy Rewal ul. Mickiewicza 19

Wyniki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości 13.06.2011 roku do godz.1700 poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz zamieszczeniu w BlP Gminy Rewal.

Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej:

Część jawną przetargu przeprowadzi Komisja Przetargowa z udziałem oferentów w dniu 13 czerwca 2011 roku o godz. 900

Część niejawną przetargu przeprowadzi Komisja Przetargowa bez obecności oferentów w dniu 13 czerwca 2011 roku o godz. 1300

 

 

 

 

UWAGI:

 • niestawienie się osoby wygrywającej przetarg w ciągu 7 dni w celu podpisania umowy dzierżawy spowoduje utratę wadium, a umowa zawarta zostanie z kolejnym oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę,

 • wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, którego oferta została wybrana, będzie zaliczone na poczet czynszu dzierżawy,

 • uczestnikowi przetargu, którego oferta została rozpatrzona negatywnie wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazane w ofercie konto nie później niż 3 dni od dnia wywieszenia komunikatu o rozstrzygnięciu przetargu.

 • zaoferowany czynsz w roku 2011 należy wnieść jednorazowo w dniu podpisania umowy,

 • w pozostałych latach czynsz płatny do dnia 15 lipca każdego roku,

 • Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo wzrostu stawki czynszu raz w roku, w miesiącu marcu po ogłoszeniu przez GUS wskaźnika średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za ubiegły rok, opublikowany w M.P., co nie wymaga zmiany umowy,

 • Organizator przetargu nie wyraża zgody na poddzierżawienie nieruchomości bez jego pisemnej zgody,

 • Przedmiot dzierżawy znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w granicach pasa technicznego brzegu wód morskich.

Z ważnych powodów Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu, podając niezwłocznie informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rewal.

Informacje dotyczące przetargu udzielane są w Urzędzie Gminy Rewal pok. 108 tel. (91) 3849 019, 691 939 394.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

OFERTA PRZETARGOWA

Przedmiot oferty:

Dzierżawa odcinków plaż na ustawienie leżaków plażowych w obrębie miejscowości

……………………..………………..………………………………………………………………………………………………………………..

 

Nazwa Oferenta (Imię nazwisko) …………………………………….………………………………..……………….…

Adres ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

telefon …………………………………………………………………………………………………………….…….…….………..

NIP, REGON (jeśli jest nadany) …………………………………………………….………..………..…………….………

pieczątka (jeśli jest) ……………………………………………………………………….……………………………..……….

Oferowana cena za dzierżawę nieruchomości, z podatkiem 23% VAT, za jeden rok wynosi:

............................................. zł brutto, (słownie …………………………………………………………

................................................................................................................................... zł)

1. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

2. Oświadczam, że nie zalegam z opłatami i podatkami na rzecz Gminy Rewal.

3. W załączeniu przekazuję dowód wniesienia wadium.

 

 

…………………………………… ………………………………………

data (czytelny podpis oferenta)

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Przetarg_leA_aki.doc (DOC, 54KB) 2011-05-10 15:07:20 477 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 10-05-2011 15:07:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 18-04-2011
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 11-05-2011 10:46:02