Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości do 31 grudnia 2020r.

 

Rewal , dnia 11.05.2011 r.

WÓJT GMINY REWAL

w oparciu o art.38, art. 40 ust. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 j.t. ze zm.)

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

na dzierżawę nieruchomości do 31 grudnia 2020r.

 

 1. Obręb Pogorzelica, działka nr 299/3, plaża przy ul. Morskiej na zachód - ogródek gastronomiczny - 300 m2

CENA WYWOŁAWCZA 20 000 zł + należny podatek VAT, postąpienie 200 zł, WADIUM 4 900

  

  

 1. Obręb Pogorzelica, działka nr 299/3 plaża przy ul. Plażowej na zachód - ogródek gastronomiczny - 300 m2

CENA WYWOŁAWCZA 24 000 zł + należny podatek VAT, postąpienie 240 zł, WADIUM 5 900

    

 

 1. Obręb Pogorzelica, działka nr 299/3 plaża przy ul. Rzecznej - ogródek gastronomiczny - 300 m2

CENA WYWOŁAWCZA 24 000 zł + należny podatek VAT, postąpienie 240 zł, WADIUM 5 900 zł

  

  

 1. Obręb Niechorze, działka nr 911/23, zejście na plażę od ul. Szczecińskiej na wschód - ogródek gastronomiczny - 300 m2

CENA WYWOŁAWCZA 24 000 zł + należny podatek VAT, postąpienie 240 zł, WADIUM 5 900 zł

          
           

  

 1. Obręb Niechorze, działka nr 911/5, zejście na plażę od ul. Pocztowej - ogródek gastronomiczny - 300 m2

CENA WYWOŁAWCZA 24 000 zł + należny podatek VAT, postąpienie 240 zł, WADIUM 5 900 zł

    

 

 1. Obręb Pustkowo, działka nr 203/5, zejście na plażę od ul. Nadmorskiej na wschód 150 m - ogródek gastronomiczny - 300 m2

CENA WYWOŁAWCZA  15 000 zł + należny podatek VAT, postąpienie 200 zł, WADIUM 3 600 zł

 

  

 1. Obręb Pobierowo, działka nr 991/14, plaża przy ul. Jana z Kolna na zachód - ogródek gastronomiczny - 300 m2

CENA WYWOŁAWCZA 24 000 zł + należny podatek VAT, postąpienie 240 zł, WADIUM 5 900 zł

 

 
 

 

 

 1. Obręb Pobierowo, działka nr 991/14, plaża przy ul. Ciechanowskiej - ogródek gastronomiczny - 300 m2

CENA WYWOŁAWCZA 15 000 zł + należny podatek VAT, postąpienie 200 zł, WADIUM 3 600 zł

 
 

 

  

Przetarg odbędzie się 14 czerwca 2011 roku.

Lokalizacje dzierżaw opisane w punktach od 1 do 8 stanowią odrębny przedmiot przetargu .

Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej:

Część jawną przetargu przeprowadzi Komisja Przetargowa z udziałem oferentów w dniu

14 czerwca 2011 roku o godz. 1000.

Część niejawną przetargu przeprowadzi Komisja Przetargowa bez obecności oferentów

w dniu 14 czerwca 2011 roku poczynając od godz. 1200,

Wyniki rozstrzygnięcia przetargu zostaną ogłoszone 14 czerwca 2011r. o godzinie 15:00 poprzez wywieszenie informacji na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rewal .

 

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

 1. dokonanie wpłaty wadium na konto: Bank Spółdzielczy Gryfice o/Rewal 14 9376 0001 0010 5242 2002 0009 do dnia 8 czerwca 2011 roku z oznaczeniem „PRZETARG Punkt gastronomiczny na plaży nr……..., ( numer z ogłoszenia ) przy ul………….…..w miejscowości ………….” ..

 2. złożenie stosownej oferty do dnia 8 czerwca 2011 roku w sekretariacie Urzędu Gminy pokój nr 6 do godziny 13 00 w zamkniętej kopercie z napisem „ PRZETARG na punkt gastronomiczny„ Oferta ( na każdy punkt gastronomiczny osobno) musi zawierać następujące elementy:

 

CZĘŚĆ I - oznaczenie podmiotu

 1. w przypadku osoby fizycznej - imię, nazwisko, adres oferenta, NIP, nr pesel

 2. w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - jak w pkt. 1 oraz - aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ,

 3. w przypadku osób fizycznych , które przystępują do przetargu w ramach spółki cywilnej - jak w pkt. 1 oraz - umowa spółki i uchwała potwierdzająca zgodę wspólników na wydzierżawienie gruntu,

 4. w przypadku przedstawiciela osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS - komplet oryginalnych , aktualnych ( max 3 miesięcznych ) dokumentów do reprezentowania .

 5. zaświadczenie o nie zaleganiu z opłatami w ZUS i Urzędzie Skarbowym aktualnych ( max 3 miesięcznych ).

 

CZĘŚĆ II - część podlegająca ocenie z zakresem punktacji jaką oferent może uzyskać

 1. Oferowaną wysokość rocznego czynszu dzierżawnego brutto z zachowaniem wymaganego minimalnego postąpienia. - od 1 do 10 punktów,

 2. Udokumentowanie inwestycji zrealizowanych w ostatnich 10 latach przez uczestnika przetargu o charakterze turystycznym, handlowym, gastronomicznym lub innym usługowym

- od 1 do 10 punktów,

 1. Wykonanie koncepcji architektonicznej ogródka gastronomicznego łatwo demontowanego w zabudowie tymczasowej na okres sezonu według ogólnych założeń:

 • obiekt z przeszkleniami i dużym tarasem, o konstrukcji drewnianej lub innej modułowej, nie

dopuszcza się ogródków gastronomicznych pod namiotem,

 • czynna toaleta bezpłatna,

 • konieczność wykonania przyłącza wodno-kanalizacyjnego,

 • oświetlenie tarasu,

 • zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa gości

- od 1 do 10 punktów,

CZĘŚĆ III

 1. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu , projektem umowy dzierżawy i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

 2. Kopię dowodu wpłaty wadium oraz numer konta, na które zostanie zwrócone wadium w przypadku nie wygrania przetargu.

 3. Oświadczenie oferenta ( dla odpowiedniego punktu z przetargu) o powzięciu informacji, że :

1) w obrębie Pogorzelica, na działce nr 299/3, plaża przy ul. Morskiej na zachód - inwestycja polegająca na posadowieniu ogródka gastronomicznego na gruncie o powierzchni 300 m2 znajduje się na terenie nie objętym planem zagospodarowania przestrzennego, w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w granicach pasa technicznego brzegu wód morskich oraz, że zachodzi obowiązek uzyskania zgody Dyrektora Urzędu Morskiego w zakresie zwolnienia z zakazów zabudowy. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Wójta istnieje możliwość ubiegania się o wyrażenie zgody na budowę obiektu stałego zgodnie z pozwoleniem na budowę.

2) w obrębie Pogorzelica, działka nr 299/3, plaża przy ul. Plażowej na zachód - inwestycja polegająca na posadowieniu ogródka gastronomicznego na gruncie o powierzchni 300 m2 znajduje się na terenie nie objętym planem zagospodarowania przestrzennego, w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w granicach pasa technicznego brzegu wód morskich oraz, że zachodzi obowiązek uzyskania zgody Dyrektora Urzędu Morskiego w zakresie zwolnienia z zakazów zabudowy. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Wójta istnieje możliwość ubiegania się o wyrażenie zgody na budowę obiektu stałego zgodnie z pozwoleniem na budowę.

3) w obrębie Pogorzelica, działka nr 299/3, plaża przy ul. Rzecznej - inwestycja polegająca na posadowieniu ogródka gastronomicznego na gruncie o powierzchni 300 m2 znajduje się na terenie nie objętym planem zagospodarowania przestrzennego, w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w granicach pasa technicznego brzegu wód morskich oraz, że zachodzi obowiązek uzyskania zgody Dyrektora Urzędu Morskiego w zakresie zwolnienia z zakazów zabudowy. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Wójta istnieje możliwość ubiegania się o wyrażenie zgody na budowę obiektu stałego zgodnie z pozwoleniem na budowę.

4) w obrębie Niechorze, działka nr 911/23, zejście na plażę od ul. Szczecińskiej na wschód - inwestycja polegająca na posadowieniu ogródka gastronomicznego na gruncie o powierzchni 300 m2 znajduje się na terenie objętym planem zagospodarowania przestrzennego, w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w granicach pasa technicznego brzegu wód morskich oraz, że przed uzyskaniem pozwolenia na budowę zachodzi obowiązek uzyskania zgody Dyrektora Urzędu Morskiego w zakresie zwolnienia z zakazów zabudowy. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Wójta istnieje możliwość ubiegania się o wyrażenie zgody na budowę obiektu stałego zgodnie z pozwoleniem na budowę.

5) w obrębie Niechorze, działka nr 911/5, zejście na plażę od ul. Pocztowej - inwestycja polegająca na posadowieniu ogródka gastronomicznego na gruncie o powierzchni 300 m2 znajduje się na terenie objętym planem zagospodarowania przestrzennego, w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w granicach pasa technicznego brzegu wód morskich oraz, że zachodzi obowiązek uzyskania zgody Dyrektora Urzędu Morskiego w zakresie zwolnienia z zakazów zabudowy. UMOWA DZIERŻAWY WYGASA z dniem przekazania informacji o rozpoczęciu przez Gminę Rewal inwestycji dotyczącej budowy mola. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Wójta istnieje możliwość ubiegania się o wyrażenie zgody na budowę obiektu stałego zgodnie z pozwoleniem na budowę.

6) w obrębie Pustkowo, działka nr 203/5, zejście na plażę od ul. Nadmorskiej na wschód - inwestycja polegająca na posadowieniu ogródka gastronomicznego na gruncie o powierzchni 300 m2 znajduje się na terenie nie objętym planem zagospodarowania przestrzennego, w bezpośrednim zagrożeniu powodzią w granicach pasa technicznego brzegu wód morskich oraz, ze zachodzi obowiązek uzyskania zgody Dyrektora Urzędu Morskiego w zakresie zwolnienia z zakazów zabudowy. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Wójta istnieje możliwość ubiegania się o wyrażenie zgody na budowę obiektu stałego zgodnie z pozwoleniem na budowę.

7) w obrębie Pobierowo, działka nr 991/14, plaża przy ul. Jana z Kolna na zachód - inwestycja polegająca na posadowieniu ogródka gastronomicznego na gruncie o powierzchni 300 m2 znajduje się na terenie objętym planem zagospodarowania przestrzennego, w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w granicach pasa technicznego brzegu wód morskich oraz, że zachodzi obowiązek uzyskania zgody Dyrektora Urzędu Morskiego w zakresie zwolnienia z zakazów zabudowy. UMOWA DZIERŻAWY WYGASA z dniem przekazania informacji o rozpoczęciu przez Gminę Rewal inwestycji dotyczącej budowy mola. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego dopuszcza się tylko zabudowę tymczasową.

8) w Pobierowo, działka nr 991/14, plaża przy ul. Ciechanowskiej - inwestycja polegająca na posadowieniu ogródka gastronomicznego na gruncie o powierzchni 300 m2 znajduje się na terenie nie objętym planem zagospodarowania przestrzennego, w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w granicach pasa technicznego brzegu wód morskich oraz, że zachodzi obowiązek uzyskania zgody Dyrektora Urzędu Morskiego w zakresie zwolnienia z zakazów zabudowy. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Wójta istnieje możliwość ubiegania się o wyrażenie zgody na budowę obiektu stałego zgodnie z pozwoleniem na budowę.

 

 

Kryterium wyboru oferenta :

 

 1. Kompletność złożonej oferty zgodnie z opisanymi częściami I,II,III

 2. Suma uzyskanych punktów z części I, II

 

Ustalenia końcowe:

 • niestawienie się osoby wygrywającej przetarg w ciągu 7 dni w celu podpisania umowy dzierżawy spowoduje utratę wadium, a umowa zawarta zostanie z kolejnym oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę,

 • wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, którego oferta została wybrana, będzie zaliczone na poczet czynszu dzierżawy ,

 • zaoferowany czynsz dzierżawy za rok 2011 należy wnieść przed podpisaniem umowy w pełnej kwocie,

 • z projektem umowy można zapoznać się w Referacie Nieruchomości pok.107 i 108 lub na stronie internetowej.

 

Komisji Przetargowej przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Wszelkie informacje dotyczące przetargu udzielane są w Urzędzie Gminy Rewal pok.107 i 108 tel. 691 939 394, ( 091) 38 490 19 , www.rewal.pl, e-mail: ltylka@rewal.pl

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Umowa_dzierzawy_na_punkty_gastronomiczne.doc (DOC, 60KB) 2011-05-11 09:31:11 502 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 11-05-2011 09:31:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 18-04-2011
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 24-06-2011 08:38:00