Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości do 31 grudnia 2020r.

 

Rewal , dnia 11.05.2011 r.

WÓJT GMINY REWAL

w oparciu o art.38, art. 40 ust. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 j.t. ze zm.)

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

na dzierżawę nieruchomości do 31 grudnia 2020r.

 

 1. Obręb Pogorzelica, działka nr 299/3, plaża przy ul. Morskiej na zachód - ogródek gastronomiczny - 300 m2

CENA WYWOŁAWCZA 20 000 zł + należny podatek VAT, postąpienie 200 zł, WADIUM 4 900

  

  

 1. Obręb Pogorzelica, działka nr 299/3 plaża przy ul. Plażowej na zachód - ogródek gastronomiczny - 300 m2

CENA WYWOŁAWCZA 24 000 zł + należny podatek VAT, postąpienie 240 zł, WADIUM 5 900

    

 

 1. Obręb Pogorzelica, działka nr 299/3 plaża przy ul. Rzecznej - ogródek gastronomiczny - 300 m2

CENA WYWOŁAWCZA 24 000 zł + należny podatek VAT, postąpienie 240 zł, WADIUM 5 900 zł

  

  

 1. Obręb Niechorze, działka nr 911/23, zejście na plażę od ul. Szczecińskiej na wschód - ogródek gastronomiczny - 300 m2

CENA WYWOŁAWCZA 24 000 zł + należny podatek VAT, postąpienie 240 zł, WADIUM 5 900 zł

          
           

  

 1. Obręb Niechorze, działka nr 911/5, zejście na plażę od ul. Pocztowej - ogródek gastronomiczny - 300 m2

CENA WYWOŁAWCZA 24 000 zł + należny podatek VAT, postąpienie 240 zł, WADIUM 5 900 zł

    

 

 1. Obręb Pustkowo, działka nr 203/5, zejście na plażę od ul. Nadmorskiej na wschód 150 m - ogródek gastronomiczny - 300 m2

CENA WYWOŁAWCZA  15 000 zł + należny podatek VAT, postąpienie 200 zł, WADIUM 3 600 zł

 

  

 1. Obręb Pobierowo, działka nr 991/14, plaża przy ul. Jana z Kolna na zachód - ogródek gastronomiczny - 300 m2

CENA WYWOŁAWCZA 24 000 zł + należny podatek VAT, postąpienie 240 zł, WADIUM 5 900 zł

 

 
 

 

 

 1. Obręb Pobierowo, działka nr 991/14, plaża przy ul. Ciechanowskiej - ogródek gastronomiczny - 300 m2

CENA WYWOŁAWCZA 15 000 zł + należny podatek VAT, postąpienie 200 zł, WADIUM 3 600 zł

 
 

 

  

Przetarg odbędzie się 14 czerwca 2011 roku.

Lokalizacje dzierżaw opisane w punktach od 1 do 8 stanowią odrębny przedmiot przetargu .

Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej:

Część jawną przetargu przeprowadzi Komisja Przetargowa z udziałem oferentów w dniu

14 czerwca 2011 roku o godz. 1000.

Część niejawną przetargu przeprowadzi Komisja Przetargowa bez obecności oferentów

w dniu 14 czerwca 2011 roku poczynając od godz. 1200,

Wyniki rozstrzygnięcia przetargu zostaną ogłoszone 14 czerwca 2011r. o godzinie 15:00 poprzez wywieszenie informacji na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rewal .

 

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

 1. dokonanie wpłaty wadium na konto: Bank Spółdzielczy Gryfice o/Rewal 14 9376 0001 0010 5242 2002 0009 do dnia 8 czerwca 2011 roku z oznaczeniem „PRZETARG Punkt gastronomiczny na plaży nr……..., ( numer z ogłoszenia ) przy ul………….…..w miejscowości ………….” ..

 2. złożenie stosownej oferty do dnia 8 czerwca 2011 roku w sekretariacie Urzędu Gminy pokój nr 6 do godziny 13 00 w zamkniętej kopercie z napisem „ PRZETARG na punkt gastronomiczny„ Oferta ( na każdy punkt gastronomiczny osobno) musi zawierać następujące elementy:

 

CZĘŚĆ I - oznaczenie podmiotu

 1. w przypadku osoby fizycznej - imię, nazwisko, adres oferenta, NIP, nr pesel

 2. w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - jak w pkt. 1 oraz - aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ,

 3. w przypadku osób fizycznych , które przystępują do przetargu w ramach spółki cywilnej - jak w pkt. 1 oraz - umowa spółki i uchwała potwierdzająca zgodę wspólników na wydzierżawienie gruntu,

 4. w przypadku przedstawiciela osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS - komplet oryginalnych , aktualnych ( max 3 miesięcznych ) dokumentów do reprezentowania .

 5. zaświadczenie o nie zaleganiu z opłatami w ZUS i Urzędzie Skarbowym aktualnych ( max 3 miesięcznych ).

 

CZĘŚĆ II - część podlegająca ocenie z zakresem punktacji jaką oferent może uzyskać

 1. Oferowaną wysokość rocznego czynszu dzierżawnego brutto z zachowaniem wymaganego minimalnego postąpienia. - od 1 do 10 punktów,

 2. Udokumentowanie inwestycji zrealizowanych w ostatnich 10 latach przez uczestnika przetargu o charakterze turystycznym, handlowym, gastronomicznym lub innym usługowym

- od 1 do 10 punktów,

 1. Wykonanie koncepcji architektonicznej ogródka gastronomicznego łatwo demontowanego w zabudowie tymczasowej na okres sezonu według ogólnych założeń:

 • obiekt z przeszkleniami i dużym tarasem, o konstrukcji drewnianej lub innej modułowej, nie

dopuszcza się ogródków gastronomicznych pod namiotem,

 • czynna toaleta bezpłatna,

 • konieczność wykonania przyłącza wodno-kanalizacyjnego,

 • oświetlenie tarasu,

 • zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa gości

- od 1 do 10 punktów,

CZĘŚĆ III

 1. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu , projektem umowy dzierżawy i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

 2. Kopię dowodu wpłaty wadium oraz numer konta, na które zostanie zwrócone wadium w przypadku nie wygrania przetargu.

 3. Oświadczenie oferenta ( dla odpowiedniego punktu z przetargu) o powzięciu informacji, że :

1) w obrębie Pogorzelica, na działce nr 299/3, plaża przy ul. Morskiej na zachód - inwestycja polegająca na posadowieniu ogródka gastronomicznego na gruncie o powierzchni 300 m2 znajduje się na terenie nie objętym planem zagospodarowania przestrzennego, w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w granicach pasa technicznego brzegu wód morskich oraz, że zachodzi obowiązek uzyskania zgody Dyrektora Urzędu Morskiego w zakresie zwolnienia z zakazów zabudowy. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Wójta istnieje możliwość ubiegania się o wyrażenie zgody na budowę obiektu stałego zgodnie z pozwoleniem na budowę.

2) w obrębie Pogorzelica, działka nr 299/3, plaża przy ul. Plażowej na zachód - inwestycja polegająca na posadowieniu ogródka gastronomicznego na gruncie o powierzchni 300 m2 znajduje się na terenie nie objętym planem zagospodarowania przestrzennego, w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w granicach pasa technicznego brzegu wód morskich oraz, że zachodzi obowiązek uzyskania zgody Dyrektora Urzędu Morskiego w zakresie zwolnienia z zakazów zabudowy. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Wójta istnieje możliwość ubiegania się o wyrażenie zgody na budowę obiektu stałego zgodnie z pozwoleniem na budowę.

3) w obrębie Pogorzelica, działka nr 299/3, plaża przy ul. Rzecznej - inwestycja polegająca na posadowieniu ogródka gastronomicznego na gruncie o powierzchni 300 m2 znajduje się na terenie nie objętym planem zagospodarowania przestrzennego, w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w granicach pasa technicznego brzegu wód morskich oraz, że zachodzi obowiązek uzyskania zgody Dyrektora Urzędu Morskiego w zakresie zwolnienia z zakazów zabudowy. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Wójta istnieje możliwość ubiegania się o wyrażenie zgody na budowę obiektu stałego zgodnie z pozwoleniem na budowę.

4) w obrębie Niechorze, działka nr 911/23, zejście na plażę od ul. Szczecińskiej na wschód - inwestycja polegająca na posadowieniu ogródka gastronomicznego na gruncie o powierzchni 300 m2 znajduje się na terenie objętym planem zagospodarowania przestrzennego, w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w granicach pasa technicznego brzegu wód morskich oraz, że przed uzyskaniem pozwolenia na budowę zachodzi obowiązek uzyskania zgody Dyrektora Urzędu Morskiego w zakresie zwolnienia z zakazów zabudowy. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Wójta istnieje możliwość ubiegania się o wyrażenie zgody na budowę obiektu stałego zgodnie z pozwoleniem na budowę.

5) w obrębie Niechorze, działka nr 911/5, zejście na plażę od ul. Pocztowej - inwestycja polegająca na posadowieniu ogródka gastronomicznego na gruncie o powierzchni 300 m2 znajduje się na terenie objętym planem zagospodarowania przestrzennego, w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w granicach pasa technicznego brzegu wód morskich oraz, że zachodzi obowiązek uzyskania zgody Dyrektora Urzędu Morskiego w zakresie zwolnienia z zakazów zabudowy. UMOWA DZIERŻAWY WYGASA z dniem przekazania informacji o rozpoczęciu przez Gminę Rewal inwestycji dotyczącej budowy mola. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Wójta istnieje możliwość ubiegania się o wyrażenie zgody na budowę obiektu stałego zgodnie z pozwoleniem na budowę.

6) w obrębie Pustkowo, działka nr 203/5, zejście na plażę od ul. Nadmorskiej na wschód - inwestycja polegająca na posadowieniu ogródka gastronomicznego na gruncie o powierzchni 300 m2 znajduje się na terenie nie objętym planem zagospodarowania przestrzennego, w bezpośrednim zagrożeniu powodzią w granicach pasa technicznego brzegu wód morskich oraz, ze zachodzi obowiązek uzyskania zgody Dyrektora Urzędu Morskiego w zakresie zwolnienia z zakazów zabudowy. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Wójta istnieje możliwość ubiegania się o wyrażenie zgody na budowę obiektu stałego zgodnie z pozwoleniem na budowę.

7) w obrębie Pobierowo, działka nr 991/14, plaża przy ul. Jana z Kolna na zachód - inwestycja polegająca na posadowieniu ogródka gastronomicznego na gruncie o powierzchni 300 m2 znajduje się na terenie objętym planem zagospodarowania przestrzennego, w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w granicach pasa technicznego brzegu wód morskich oraz, że zachodzi obowiązek uzyskania zgody Dyrektora Urzędu Morskiego w zakresie zwolnienia z zakazów zabudowy. UMOWA DZIERŻAWY WYGASA z dniem przekazania informacji o rozpoczęciu przez Gminę Rewal inwestycji dotyczącej budowy mola. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego dopuszcza się tylko zabudowę tymczasową.

8) w Pobierowo, działka nr 991/14, plaża przy ul. Ciechanowskiej - inwestycja polegająca na posadowieniu ogródka gastronomicznego na gruncie o powierzchni 300 m2 znajduje się na terenie nie objętym planem zagospodarowania przestrzennego, w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w granicach pasa technicznego brzegu wód morskich oraz, że zachodzi obowiązek uzyskania zgody Dyrektora Urzędu Morskiego w zakresie zwolnienia z zakazów zabudowy. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Wójta istnieje możliwość ubiegania się o wyrażenie zgody na budowę obiektu stałego zgodnie z pozwoleniem na budowę.

 

 

Kryterium wyboru oferenta :

 

 1. Kompletność złożonej oferty zgodnie z opisanymi częściami I,II,III

 2. Suma uzyskanych punktów z części I, II

 

Ustalenia końcowe:

 • niestawienie się osoby wygrywającej przetarg w ciągu 7 dni w celu podpisania umowy dzierżawy spowoduje utratę wadium, a umowa zawarta zostanie z kolejnym oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę,

 • wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, którego oferta została wybrana, będzie zaliczone na poczet czynszu dzierżawy ,

 • zaoferowany czynsz dzierżawy za rok 2011 należy wnieść przed podpisaniem umowy w pełnej kwocie,

 • z projektem umowy można zapoznać się w Referacie Nieruchomości pok.107 i 108 lub na stronie internetowej.

 

Komisji Przetargowej przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Wszelkie informacje dotyczące przetargu udzielane są w Urzędzie Gminy Rewal pok.107 i 108 tel. 691 939 394, ( 091) 38 490 19 , www.rewal.pl, e-mail: ltylka@rewal.pl

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Umowa_dzierzawy_na_punkty_gastronomiczne.doc (DOC, 60KB) 2011-05-11 09:31:11 520 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 11-05-2011 09:31:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 18-04-2011
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 24-06-2011 08:38:00