Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Łukasza Korda działającego w imieniu inwestora ENEA Operator Sp z o.o. Poznaniu RD Gryfice w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w postaci Rozbudowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w rejonie działek przy ul. Mickiewicza w Pobierowie

Rewal, dnia 24 maja 2011r.

PUŚ.6733.24.2011

OBWIESZCZENIE

 

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego ( jednolity tekst Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 roku ) zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:

 

Pana Łukasza Korda działającego w imieniu inwestora ENEA Operator Sp z o.o. Poznaniu RD Gryfice w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w postaci:

 

Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w rejonie działek numer 523/4, 14/1, 12/3, 12/5, 37, 13, 14/2 i 14 przy ul. Mickiewicza dla zasilenia działek nr 12/4, 12/6, 929, 874/3, 15, 16 i 11/1 z demontażem linii napowietrznej w Pobierowie ,

 

Jednocześnie zawiadamiamy o zamieszczeniu wniosku o wydanie decyzji w publicznie dostępnym wykazie oraz o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości w Referacie Budownictwa i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Gminy w Rewalu ul. Mickiewicza 19 pok. 110 tel. 3862-999 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 14.00 .

 

Otrzymują:

  1. Pan Łukasz Korda

  2. ENEA Operator Sp z o.o. RD Gryfice ul. Parkowa 5

  3. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

  4. Tablica Ogłoszeń UG Rewal

  5. A/a,

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 25-05-2011 14:34:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 16-05-2011
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 25-05-2011 14:35:33