Uchwała Nr IX/56/11 - w sprawie nawiązania współpracy samorządowej z Gminą Paggaio


Uchwała Nr IX/56/11

Rady Gminy Rewal

z dnia 26 maja 2011r.

 

w sprawie nawiązania współpracy samorządowej z Gminą Paggaio

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.), Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§1 Nawiązuje się współpracę samorządową ze społecznością lokalną Gminy Paggaio
w Grecji.

 

§2 Zakres współpracy zostanie zawarty w opartej na zasadach samorządowych umowie
o partnerskiej współpracy pomiędzy obydwoma samorządami.

 

§3 Nawiązana współpraca przyczyni się do rozwoju partnerskich stosunków pomiędzy samorządami dwóch krajów, członków Unii Europejskiej Polski i Grecji, do utrwalania współpracy ze społecznością lokalną oraz do wzajemnego popierania się w realizacji zadań.

 

§4 Program współdziałania obejmować będzie dziedziny:

 

  1. Turystyka, sport i rekreacja;

  2. Kształtowanie i ochrona środowiska;

  3. Kultura i oświata,

  4. Rozwój gospodarczy;

  5. Współpraca w zakresie integracji europejskiej w pozyskiwaniu środków pomocowych Unii Europejskiej,

 

§5 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

 

Joanna Drzewińska - Dąbrowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 06-06-2011 16:23:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 06-06-2011
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 06-06-2011 16:23:48