Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

PARPA?G1 ROCZNE sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2010 roku

Ministerstwo Zdrowia

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Aleje Jerozolimskie 155, 02–326 Warszawa, tel. (0–22) 250-63-25; fax (0–22) 250–63–60

e–mail: parpa@parpa.pl; http://www.parpa.pl

 

 

Urząd Gminy

 

w REWALU

 

 

 

PARPA–G1

ROCZNE

sprawozdanie z działalności samorządów gminnych

w zakresie

profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych

w 2010 roku.

Adresat:

 

URZĄD MARSZAŁKOWSKI

 

Pełnomocnik Zarządu Województwa
ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych / Koordynator Wojewódzkiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Proszę przekazać w terminie

do dnia 15 kwietnia 2011 r.

 

 

nazwa

1. Gmina

 

REWAL

1a. Liczba mieszkańców (stan na 31.12.2010 r.)

 

3 655

1b. Liczba mieszkańców powyżej 18 r. ż.

(stan na 31.12.2010 r.)

 

2 947

2. Rodzaj gminy

2a. miejska

2b. wiejska

2c. miejsko–wiejska

 

X

 

DANE TERYTORIALNE

3. Powiat

 

GRYFICE

3a. Województwo

 

ZACHODNIOPOMORSKIE

 

3b. Pełny kod terytorialny – siedmioznakowy[1]

(Identyfikator Jednostki Podziału Terytorialnego Kraju); (nie wpisywać kodu pocztowego)

 

32 05 072

 

I. Uchwały i zarządzenia dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

4.  Proszę podać czy w roku 2010 w Pani/Pana gminie podejmowane były następujące uchwały i zarządzenia dotyczące działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

4.1. W sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

X TAK     NIE

4.1.1. Czy w Pani/Pana gminie, gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych był uchwalony wspólnie z gminnym programem przeciwdziałania narkomanii?

X TAK     NIE

4.1.2. Proszę podać kiedy został uchwalony gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2010?

Miesiąc GRUDZIEŃ rok 2009

4.2. Czy w roku 2010 w Pani/Pana gminie przyjęto uchwałę lub dokonano jej nowelizacji w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy (miasta) punktów sprzedaży napojów alkoholowych i podawania tych napojów?

TAK     X NIE

4.2.1.Jeżeli NIE, to czy obowiązywała przyjęta wcześniej przez radę gminy uchwała w ww. sprawie?

X TAK     NIE

     

 


4.3. Czy w roku 2010 w Pani/Pana gminie przyjęto uchwałę lub dokonano jej nowelizacji w sprawie maksymalnej liczby (limitu) punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia zarówno w miejscu, jak i poza miejscem sprzedaży?

TAK     X NIE

4.3.1.Jeżeli NIE, to czy obowiązywała przyjęta wcześniej przez radę gminy uchwała w ww. sprawie?

X TAK     NIE

 

4.4. Czy w Pani/Pana gminie w 2010 roku powołano gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych?

TAK     X NIE

4.4.1.Jeżeli NIE, to czy dokonano zmian w składzie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych?

X  TAK     NIE

 

4.5. Czy w roku 2010 w Pani/Pana gminie przyjęto uchwałę lub dokonano jej nowelizacji w sprawie stałego lub czasowego zakazu sprzedaży, podawania, wnoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych na określonym obszarze gminy?

TAK     X NIE

4.5.1.Jeżeli NIE, to czy obowiązywała przyjęta wcześniej przez radę gminy uchwała w ww. sprawie?

X TAK     NIE

 

5. Proszę podać czy którakolwiek z powyższych uchwał była konsultowana z:

5.1. Stowarzyszeniami/klubami abstynenckimi

TAK     X NIE

5.2. Innymi organizacjami pozarządowymi

TAK     X NIE

5.3. Innymi podmiotami, jakimi.....................................................................................................

TAK     X NIE

 

6. Czy w 2010 roku na terenie Pani/Pana gminy obowiązywał uchwalony przez radę gminy zakaz sprzedaży, podawania, wnoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych:

6.1. Na stacjach benzynowych

TAK     X NIE

6.2. Na basenach i kąpieliskach

 

TAK     X NIE

6.3. W innych miejscach (proszę wpisać jakich):

Tars widokowy e Rewalu, tereny i budynki aptek, placówek służby zdrowia, tereny i budynki obiektów sportowych, świetlic środowiskowych i odcinki plaż na terenie gminy Rewal

X  TAK     NIE

 

7. Czy w 2010 roku którakolwiek z wymienionych w punktach 4 i 6 uchwał lub zarządzeń została w całości lub w części uchylona przez wojewodę?

TAK     X NIE

SPRAWA JEST W TOKU

7.1. Czy w 2010 roku gmina odwoływała się od decyzji wojewody w sprawie uchylenia którejkolwiek z uchwał wymienionych w Pyt. 4 do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA)?

TAK     X  NIE

7.2. Czy WSA wydał orzeczenie, w którym utrzymał w mocy decyzję wojewody?

TAK     X  NIE

 SPRAWA JEST W TOKU

7.3. Czy od orzeczenia WSA gmina wnosiła kasację do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA)?

TAK     X  NIE

7.4. Czy NSA utrzymał w mocy orzeczenie WSA?

TAK     X  NIE

 SPRAWA JEST W TOKU

II. Rynek napojów alkoholowych.

 

8. Proszę podać łączny limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych uchwalony przez radę gminy (limit sklepów + limit lokali gastronomicznych): stan na 31.12.2010 r.

 

300

 

8.1. Proszę podać uchwalony przez gminę limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy):

 

150

 

8.2. Proszę podać uchwalony przez gminę limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne):

 

150

 

9. Proszę podać liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminie (stan na 31.12.2010 r.)

9.1. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy):

49

9.2. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne):

164

 

10. Proszę podać liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18% w gminie (stan na 31.12.2010 r.)

10.1. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18% przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy):

42

10.2. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18% przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne):

72

 

11.1. Proszę podać ile w Pana/Pani gminie istnieje punktów sprzedaży alkoholu sprzedających alkohol przeznaczony do spożycia w miejscu sprzedaży (restauracje), które zostały zwolnione z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu z powodu zatrudniania osób niepełnosprawnych:

0

11.2. Proszę podać kwotę zwolnień:

0 zł

11.3. Proszę podać ile w Pana/Pani gminie istnieje punktów sprzedaży alkoholu sprzedających alkohol przeznaczony do spożycia poza miejscem sprzedaży (handel detaliczny), które zostały zwolnione z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu z powodu zatrudniania osób niepełnosprawnych:

5

11.4. Proszę podać kwotę zwolnień:

11 607,54 zł

 

12. Proszę podać liczbę jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w 2010 roku.:

 

12.1. Ogółem:

 

12.2. Przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia:

 

12.3. Jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych:

7

5

2

 

13.1. Proszę podać liczbę przedsiębiorców prowadzących w Pani/Pana gminie działalność polegającą na organizacji przyjęć, którzy w 2010 r. posiadali ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, (stan na 31.12.2010 r.):

 

0

13.2. Proszę podać liczbę zezwoleń wydanych przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć, wydanych w 2010 roku.:

 

 

0

 

 

 

 

14. Proszę podać liczbę zezwoleń uprawniających do sprzedaży napojów alkoholowych, ważnych w 2010 r.

(stan na 31.12.2010 r.)

14.1. Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy):

134

14.2. Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne):

320

 

15. Proszę podać liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w 2010 roku:

15.1. Liczba zezwoleń wydanych w 2010 r. na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy):

221

15.2. Liczba zezwoleń wydanych w 2010 r. na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne):

257

 

16. Proszę podać liczbę interwencji (zawiadomień o popełnieniu przestępstwa zgłoszonych policji lub prokuraturze) podjętych w 2010 r. przez gminę w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 452 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (reklama i promocja alkoholu);

 

 

 

0

16.1. Proszę podać liczbę interwencji (zawiadomień o popełnieniu przestępstwa zgłoszonych policji lub prokuraturze) podjętych w 2010 r. przez gminę w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 43 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

0

16.2. Proszę podać liczbę spraw związanych z naruszeniem przepisów określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w których gmina występowała przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego:

16.2.1. Dotyczących nielegalnej reklamy lub promocji napojów alkoholowych (art. 452 ustawy):

0

16.2.2. Dotyczących sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim, bez zezwolenia, wbrew jego warunkom lub gdy jest to zakazane (art. 43 ustawy):

0

16.3. Proszę podać liczbę orzeczonych spraw, w których podmiotem zgłaszającym zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z art. 452lub 43 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowibyła gmina, zakończonych wydaniem wyroku skazującego;

 

 

0

16.4.Proszę podać liczbę spraw będących w toku, w których podmiotem zgłaszającym zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z art. 452lub 43 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowibyła gmina;

0

 

17. Proszę podać liczbę decyzji podjętych w 2010 roku przez Pani/Pana gminę w sprawie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – ogółem oraz według podanych poniżej kategorii przyczyn:
(proszę wpisać w kratki odpowiednie liczby)

 

 

Ogółem:

 

W tym:

 

1. sprzedaż alkoholu osobom

niepełnoletnim:

 

 

2. sprzedaż alkoholu osobom nietrzeźwym:

 

 

 

 

3. zakłócanie porządku publicznego:

 

0

 

 

 

 

 

0

 

 

0

 

 

 

 

 

0

 

 

 

4. wprowadzenie do sprzedażyalkoholuz nielegalnych źródeł:

 

5. nieprzestrzeganie warunków określonych
w zezwoleniu:

 

6. przedstawienie fałszywych danych
w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych:

 

7. sprzedaż alkoholu na kredyt

 

 

8. inne (proszę napisać jakie):

 

...............................................................................

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

 

 

0

 

 

 

 

18.1. Proszę podać liczbę decyzji podjętych przez Pani/Pana gminę w sprawie wygaśnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z tytułu niedokonania opłaty określonej w art. 111 ust. 2 i 5 w terminach o których mowa w art. 111 ust. 7 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

352

 

18.2. Proszę podać łączną liczbę decyzji wydanych w Pani/Pana gminie w 2010 roku dotyczących cofnięcia i wygaśnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, uchylonych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze:

 

 

0

 

III. Koordynator gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

19. Czy w Pani/Pana gminie jest osoba bezpośrednio odpowiedzialna za koordynację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych?

X  TAK     NIE

20. Jeśli TAK proszę zakreślić jedną odpowiedź – proszę wpisać znak „X” w odpowiedniej kratce

1. X   pełnomocnik wójta/burmistrza/prezydenta miasta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych,

2.  koordynator gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

3.  pełnomocnik/koordynator ds. uzależnień,

4.  inne – jaką funkcję pełni ta osoba?.......................................................................................................

 

21. Proszę podać wykształcenie osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za koordynację gminnego programu – proszę wpisać znak „X” w odpowiedniej kratce

1.  podstawowe,

2.  zawodowe,

3.  średnie zawodowe,

4.  średnie ogólnokształcące,

5.  pomaturalne,

6. X  wyższe zawodowe,

7.wyższe magisterskie,

8.  stopień naukowy (podaj jaki ?):     .........................................

22. Proszę podać jaki jest zawód wyuczony osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za koordynację gminnego programu – proszę wpisać znak „X” w odpowiedniej kratce

1.  nauczyciel,

2.  pedagog szkolny,

3.  pracownik socjalny,

4.  psycholog,

5.  prawnik,

6.  lekarz,

7.  pielęgniarka,

8.  terapeuta uzależnień,

9.  inne (proszę napisać jaki)

 

OPIEKUN-WYCHOWAWCA

23. Proszę podać realizatora gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wskazanego w programie, zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

 1.  Ośrodek Pomocy Społecznej,

 2.  Odpowiednia komórka organizacyjna urzędu miasta/gminy,

 3. X   Pełnomocnik,

 4.  Inna jednostka (jaka?) ........................................................................................................................................,

       

 

IV. Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych.

24. Proszę podać aktualną liczbę członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych (stan na 31 grudnia 2010 roku)

8

25. Czy w ramach gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych działają podzespoły problemowe?

X  TAK     NIE

JEŻELI tak to jakie to są rodzaje zespołów:

 

1. Zespół podejmujący czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,

2. Zespół inicjujący działania w zakresie określonym w art.4ust.1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

3. X   Zespół opiniujący zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

4. X    Zespół dokonujący kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia.

 

5.  Inny, jaki...............................................................................................................................................................

26. Proszę podać liczbę członków rodzin osób z problemem alkoholowym, z którymi gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych przeprowadziła rozmowy w 2010 roku:

7

 

27. Proszę podać liczbę osób, w stosunku, do których gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych podjęła czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowegow 2010 roku:

 

11

 

28. Proszę podać liczbę osób, wobec których gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych wystąpiła w 2010 roku do sądu z wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego:

 

 


29. Proszę podać liczbę osób dotkniętych przemocą w rodzinie, z którymi kontaktowali się członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w 2010 roku.

1. Ofiary przemocy w rodzinie:

4

2. Sprawcy przemocy w rodzinie:

2

3. Świadkowie przemocy w rodzinie:

1

 

30. Proszę podać ile z podanych niżej działań podejmowanych było przez gminną komisję wobec członków rodzin, w których dochodzi do przemocy.
(jeśli w gminie podjęto określone działania proszę wpisać ich liczbę w wykropkowanym miejscu)

 

 

  1.  zawiadomienie prokuratury o popełnieniu przestępstwa znęcania się                                     0

 

  2.  powiadomienie policji                                                                                                              0

 

  3.  prowadzenie rozmowy z osobą nadużywającą alkoholu w związku ze

           stosowaniem przez nią przemocy                                                                                              2

 

  4.  motywowanie sprawcy przemocy do udziału w programie korekcyjnym/terapii                    0

 

  5.  motywowanie dorosłych ofiar przemocy do zgłaszania się do miejsc

specjalistycznej pomocy                                                                                                             4

 

  6.  poinformowanie o lokalnej ofercie pomocy dla dzieci krzywdzonych                                     0

 

  7.  powiadomienie sądu rodzinnego o sytuacji dziecka                                                                 0

 

  8.  powiadomienie innych służb o sytuacji rodziny                                                                       0

 

  9.  uruchomienie procedury Niebieskie Karty                                                                               0

 

  10.  inne, jakie............................................................                                                                      ....................

 

31. Proszę podać łączną liczbę kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeprowadzonych przez gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy w 2010 r.:

 

0

 

32. Proszę podać wysokość środków finansowych przeznaczonych na funkcjonowanie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w 2010 r. (np. na wynagrodzenia dla członków gminnej komisji związane z ich pracą, proszę nie wliczać kosztów związanych ze szkoleniem członków gminnych komisji uwzględnionych w pytaniu 33):

...10 422,70.......zł

 

33. Czy w 2010 r. w Pani/Pana gminie miało miejsce szkolenie (szkolenia) dla członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych?

X TAK     NIE

33.1. Jeśli TAK, proszę podać jakie koszty poniosła Pani/Pana gmina na szkolenia członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w 2010 roku:

1930 zł

 

V. Pomoc dla osób z problemem alkoholowym.

 

34. Proszę podać liczbę placówek lecznictwa odwykowego znajdujących się na terenie Pani/Pana gminy:

(stan na 31.12.2010)

1. Poradnia/przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia lub poradnia leczenia uzależnień:

 

......0..............

2. Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (oddział detoksykacyjny):

 

.......0.............

3. Całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu lub oddział leczenia uzależnień:

 

.......0.............

4. Dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu:

 

.......0...........

 

35. Proszę podać działania podjęte na terenie gminy w 2010 roku, w celu zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej  dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, realizowanych w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wysokość środków przeznaczonych na ich realizację;

1. Zamówienia na świadczenia zdrowotne (art. 35 ust. 1 pkt 1 lub 54 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30.06.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89)

TAK     NIE

.......0....zł

2. Realizacja programów zdrowotnych (art. 54 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30.06.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89)

TAK   NIE

........0......zł

3. Dofinansowanie szkoleń dla pracowników placówek lecznictwa odwykowego świadczących usługi dla mieszkańców gminy

TAK    X  NIE

........0.....zł

4. Finansowanie zajęć ponadetatowych prowadzonych przez pracowników lecznictwa odwykowego (umowa zlecenie, ryczałt, inne)

TAK     NIE

..........0.......zł

 5. Finansowanie/dofinansowanie etatu pracownika placówki lecznictwa odwykowego

TAK    X  NIE

..........0.......zł

 6. Doposażenie placówek lecznictwa odwykowego

TAK     NIE

          2000  zł

 7. Dofinansowanie remontu i adaptacji placówek lecznictwa odwykowego

TAK   X  NIE

......   .0....   zł

8. Udział finansowy w tworzeniu nowej placówki lecznictwa odwykowego przez gminę lub związek gmin

TAK  X  NIE

...........0........zł

9. Dofinansowanie dojazdu osób uzależnionych na terapię do placówek lecznictwa odwykowego

TAK   X  NIE

...........0........zł

10. Zakup materiałów edukacyjnych dla pacjentów i terapeutów w placówce

TAK   X  NIE

...........0........zł

11. Inne, jakie......................................................................................................

TAK  X  NIE

...........0........zł

 

36. Proszę podać czy w 2010 roku na terenie gminy działał punkt konsultacyjno - informacyjny dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin:

TAK      NIE

37. Jeżeli działał więcej niż jeden punkt to proszę podać ich liczbę:

.............................

38.  Proszę podać jaką kwotę przekazano na funkcjonowanie punktów  konsultacyjno – informacyjnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin ze środków gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

..........................zł

 

39. Proszę określić dostępność punktu konsultacyjnego/punktów konsultacyjnych.

Proszę podać średni czas w godzinach, w tygodniu, podczas którego otwarty jest każdy z punktów konsultacyjny znajdujących się na terenie gminy. Aby to obliczyć należy dodać do siebie liczbę godzin, w jakich czynny jest każdy z punktów konsultacyjnych i otrzymany wynik podzielić przez ilość punktów konsultacyjnych znajdujących się na terenie gminy.

.................................20 GODZ/TYDZIEŃ  ...................................................................................................................................

 

40. Jeśli na terenie gminy w 2010 roku działał punkt konsultacyjno-informacyjny w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych proszę podać zakres jego oferty w następujących kategoriach:

1. Rozpoznanie problemu zgłaszanego przez klienta

X

2. Prowadzenie interwencji kryzysowej

X

3. Motywowanie osób uzależnionych i współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w placówkach lecznictwa odwykowego, kierowanie do specjalistycznego leczenia

X

4. Motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych do zmiany szkodliwego wzoru picia

         X

5. Udzielanie wsparcia osobom uzależnionym po zakończonym leczeniu odwykowym

X

6. Udzielanie pomocy młodzieży upijającej się oraz ich rodzicom

 

7. Prowadzenie konsultacji w zakresie wsparcia i pomocy dzieciom z rodzin z problemami alkoholowymi

 

8. Rozpoznawanie zjawiska przemocy, udzielanie konsultacji dla ofiar przemocy

X

9. Motywowanie sprawców przemocydo udziału w programie korekcyjnym/terapii

 

10. Gromadzenie i przekazywanie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc specjalistycznej pomocy

X

11. Inne, jakie?...........................................................................................................

 

 

41. Proszę podać liczbę osób oraz udzielonych im porad w punkcie/punktach konsultacyjno - informacyjnych w 2010 roku w poszczególnych kategoriach klientów:

 

Liczba osób

Liczba porad

1. Osobom z problemem alkoholowym

.........7............

.

.....26................

2. Dorosłym członkom rodziny osoby z problemem alkoholowym (w tym współuzależnionym i DDA)

........

        .2......

......2..........

3. Ofiarom przemocy w rodzinie

.........3..........

  ..16.................

4. Sprawcom przemocy w rodzinie

...........1..........

.....1..................

 

42. Proszę podać liczbę pracowników punktu konsultacyjno-informacyjnego:

Pracownicy punktu/punktów

Liczba osób

1. Specjalista psychoterapii uzależnień (osoba posiadająca certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień nadany przez PARPA)

...........0....................

2. Instruktor terapii uzależnień (osoba posiadająca certyfikat instruktora terapii uzależnień nadany przez PARPA)

...........0....................

3. Osoba z wyższym wykształceniem w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień

.................................

4. Osoba ze średnim wykształceniem w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu instruktora terapii uzależnień

.................................

5. Psycholog

.........1......................

6. Pracownik socjalny

.................................

7. Pedagog, nauczyciel

.................................

8. Prawnik

.........1......................

9. Policjant

.................................

10. Inne, jakie? .........................................................................................................................

.................................

 

43. Proszę podać ile na terenie gminy w 2010 roku funkcjonowało następujących grup/stowarzyszeń/podmiotów i jakie kwoty przekazano na ich funkcjonowanie ze środków gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

Liczba

Kwota

1. Stowarzyszenia abstynenckie, kluby abstynenckie:

.........0 .............

.0.zł

2. Grupy AA:

.........0..............

...........................zł

5. Grupy AL–ANON:

........0...............

...........................zł

6. Grupy AL–ATEEN:

.........0..............

...........................zł

7. Grupy dla dorosłych dzieci alkoholików (DDA)

.........0..............

...........................zł

 

44. Proszę podać czy w 2010 roku na terenie gminy funkcjonowało Centrum Integracji Społecznej?

TAK      NIE

44.1. Jeśli TAK, czy CIS został utworzony przez:

 

1.  wójta, burmistrza lub prezydenta miasta

2.  organizację pozarządową

 

44.2. Proszę podać łączną wysokość środków finansowych przeznaczonych w Pani/Pana gminie w 2010 r., w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na zajęcia reintegracji zawodowej i społecznej prowadzone w Centrum Integracji Społecznej:

 

 

...................................................................... zł

44.3. Proszę podać liczbę uczestników Centrum Integracji Społecznej z Pani/Pana gminy.

44.3.1. Ogółem

................................

44.3.2. W tym osób uzależnionych od alkoholu po zakończeniu leczenia odwykowego

 

................................

44.4. Proszę podać liczbę osób, która zakończyła realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej z Pani/Pana gminy.

44.4.1. Ogółem

................................

44.4.2. W tym osób uzależnionych od alkoholu po zakończeniu leczenia odwykowego

 

................................

     

 

45. Czy w 2010 roku na terenie Pani/Pana gminy funkcjonował Klub Integracji Społecznej?

TAK      NIE

45.1. Jeżeli TAK, to proszę podać łączną wysokość środków przeznaczonych w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez gminę w 2010 roku, na Klub Integracji Społecznej.

 

 

...................................................................... zł

45.2 Proszę podać ile osób uczestniczyło w 2010 r. w zajęciach prowadzonych przez Klub Integracji Społecznej?

..............................................

45.3. W tym osób uzależnionych od alkoholu:

..............................................

     

 

VI. Pomoc rodzinom, w których występują problemy alkoholowe.

 

46. Proszę podać ogólną liczbę rodzin korzystających z pomocy materialnej Gminnego/Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2010 roku:

 

.....135.....................

 

47. Proszę podać liczbę rodzin korzystających z pomocy materialnej Gminnego/Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2010 roku, objętych tą pomocą z powodu uzależnienia lub nadużywania alkoholu przez co najmniej jednego z członków rodziny:

 

.........9....................

 

48. Proszę podać wielkość środków finansowych przeznaczonych w 2010 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na pomoc rodzinom z problemem alkoholowym (o których mowa w pyt. 47):

 

      15200 zł

 

49. Proszę podać liczbę telefonów zaufania działających na terenie Pani/Pana gminy:

............0..............

49.1. W tym liczba telefonów zaufania dostępnych całą dobę:

............0..............

 

50. Jeśli na terenie gminy w 2010 roku działał telefon zaufania w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych proszę podać, dla jakiej grupy klientów był adresowany:

1. Osób z problemem alkoholowym

TAK     NIE

2. Członków rodzin z problemem alkoholowym

TAK      NIE

3. Ofiar przemocy w rodzinie

TAK      NIE

4. Sprawców przemocy w rodzinie

TAK      NIE

5. Osób uzależnionych od narkotyków i członków ich rodzin

TAK      NIE

6. Osób w sytuacji kryzysowej (np. ofiary pożarów, wypadków)

TAK      NIE

7. Inne, jakie?............................................................................................................

TAK      NIE

 

51. Proszę podać jaką kwotę przekazano na funkcjonowanie telefonu zaufania ze środków gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

          ...0..zł

 

 

 

 

 

 

VII. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinach.

 

52. Proszę podać ile na terenie gminy w 2010 roku funkcjonowało:

Liczba

1. Punktów konsultacyjnych udzielających pomocy/porad dla ofiar przemocy w rodzinie:

 

.......1........

2. Telefonów zaufania dla ofiar przemocy w rodzinie:

.......              .....0.....

3. Schronisk/hosteli dla ofiar przemocy w rodzinie (proszę nie wpisywać schronisk dla osób bezdomnych):

 

........ 0

4. Ośrodków interwencji kryzysowej:

........0..........

5. Ośrodków wsparcia:

.......0...........

6. Grup wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie:

.......0...........

7. Grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie:

.......0...........

8. Grup socjoterapeutycznych dla dzieci - ofiar przemocy w rodzinie:

.....0.........

9. Interdyscyplinarnych zespołów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

.......1...........

10. Interdyscyplinarnych zespołów ds. przeciwdziałania przemocy wobec dzieci:

.......1...........

11. Programów edukacyjno – korekcyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie:

.......0...........

12. Inne, jakie...........................................................................................................................................

....................

 

53. Proszę podać najważniejsze działania podejmowane przez gminę w 2010 roku w celu zwiększenia dostępności pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie.
(jeśli w gminie podjęto określone działania proszę wpisać znak „X” w odpowiedniej kratce)

1. Utworzenie punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy w rodzinie:

 

2. Uruchomienie telefonu dla ofiar przemocy domowej:

 

3. Uruchomienie schroniska/hostelu dla ofiar przemocy:

 

4. Utworzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej:

 

5. Utworzenie ośrodka wsparcia:

 

6. Utworzenie grup wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie:

 

7. Utworzenie grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie:

 

8. Uruchomienie programu edukacyjno – korekcyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie:

 

9. Stworzenie grupy socjoterapeutycznej dla dzieci ofiar przemocy w rodzinie:

 

10. Zorganizowanie i finansowanie/dofinansowanie szkoleń dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

X

11. Zorganizowanie lub finansowanie szkoleń dotyczących procedury „Niebieskie Karty”:

 

12. Utworzenie interdyscyplinarnego zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

 

13. Utworzenie interdyscyplinarnego zespołu ds. przeciwdziałania przemocy wobec dzieci:

 

14.  Finansowanie zatrudnienia osób pracujących w placówkach pomagających ofiarom przemocy domowej:

 

15. Finansowanie istniejących placówek udzielających pomocy ofiarom przemocy w rodzinie:

X

16. Finansowanie remontu lub adaptacji placówek pomocy ofiarom przemocy:

 

17. Utworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

 

18. Uruchomienie programu ochrony ofiar przemocy w rodzinie:

 

19. Inne, jakie................................................................................................................................

 

 

54. Jeśli funkcjonuje gminny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie proszę wymienić instytucje, organizacje działające w ramach tego systemu:

 

.......................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................

54.1. Kto koordynuje gminny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie?

 

.........................................................................................................................................................................................

 

55.Proszę podać łączną wysokość środków finansowych przeznaczonych w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2010 roku na działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

 

 

............................. zł

 

 

VIII. Profilaktyka szkolna i środowiskowa.

 

 

56. Proszę wymienić programy profilaktyczne realizowane na terenie gminy ze środków przeznaczonych na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych w 2010 roku oraz proszę podać liczbę osób uczestniczących w tych programach – uczniów, nauczycieli/wychowawców/pedagogów oraz rodziców.
(nie chodzi tu o prelekcje/pogadanki, lecz o programy mające określony scenariusz i strukturę)

1. Szkolne programy profilaktyczne dotyczące używania substancji psychoaktywnych(proszę wymienić jakie)

Program profilaktyczny „Bezpieczne dzieciństwo”, „Szkoła bez przemocy”, „Trzymaj formę”, „Jak radzić sobie ze stresem w szkole i w domu”, „Dziękuję nie palę”, „Dopalaczom mówimy nie!”

1. Uczniowie

(łącznie)

2. Nauczyciele

wychowawcy

pedagodzy

(łącznie)

3. Rodzice

(łącznie)

 

                       490

                       22

                        138

2. Inne szkolne programy profilaktyczne albo dotyczące innych zachowań problemowych (np. agresji)(proszę wymienić jakie)

Reżyseria teatralna-cykl edukacji teatralnej, „Szkoła bez przemocy”, „Trzymaj formę”, „Panujemy nad agresją”, „Ratujemy i uczymy ratować”, „Stop agresji i przemocy w szkole”, „Jak zapobiegać agresji i konfliktom w grupie rówieśniczej?”

......................................................................

 

............................................................................................................................................................................................

1. Uczniowie

(łącznie)

2. Nauczyciele

wychowawcy

pedagodzy

(łącznie)

3. Rodzice

(łącznie)

 

                          327

                          20

                       103

3. Pozaszkolne (środowiskowe)programy profilaktyczne (proszę podać jakie)

„Zielona szkoła” klas trzecich SP, wyjazdy integracyjne klas pierwszych gimnazjum, wyjazdy klas trzecich gimnazjum na warsztaty komunikacji interpersonalnej i działania w grupie pod kątem profilaktyki uzależnień. Wyjazdy klas szóstych połączone z profilaktyką zdrowia i ochrony środowiska. „Alfred radzi”, „Dzień bezpiecznego  internetu”, „Bezpieczny uczeń w drodze do szkół”

.............................................................................................................................................................................................

1. Uczniowie

(łącznie)

2. Nauczyciele

wychowawcy

pedagodzy

(łącznie)

3. Rodzice

(łącznie)

 

                            216

                            18

                            90

         

 

57. Proszę podać łączną wysokość środków finansowych przeznaczonych w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2010 roku na realizację szkolnych i środowiskowych programów profilaktycznych;

W tym:

57.1. Na realizację szkolnych programów profilaktycznych:

 

57.2. Na realizację środowiskowych (pozaszkolnych) programów profilaktycznych:

 

   

   

    58 213. zł

 

    20 217 zł

 

    37 996. zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58. Czy na terenie gminy działały

Jeśli TAK to proszę podać

w 2010 roku?

 

1. łączną liczbę tego typu placówek działających na terenie gminy

2. łączną liczbę dzieci i młodzieży biorących udział w zajęciach

3. łączną liczbę wychowawców pracujących w świetlicach

ogółem

uruchomio–nych w 2010 r.

ogółem

w tym dzieci

z rodzin alkoholowych

 

1. Świetlica realizująca program socjoterapeutyczny

TAK

 

X  NIE

 

 

 

 

 

2. Świetlica realizująca program opiekuńczo–wychowawczy

X  TAK

 

NIE

2

0

42

13

          5

 

59. Proszę podać liczbę dzieci korzystających z działań na rzecz dożywiania, uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo–wychowawczych i socjoterapeutycznych.

 

............0................

60. Proszę podać wysokość środków finansowych przeznaczonych w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo–wychowawczych i socjoterapeutycznych.

 

 

          0 zł

 

61. Proszę podać łączną liczbę wychowawców pracujących w 2010 roku w świetlicach socjoterapeutycznych na terenie gminy, mających specjalistyczne przeszkolenie w zakresie socjoterapii:

 

 

......0..............

 

62. Proszę podać łączną wysokość nakładów finansowych przeznaczonych w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2010 roku na działalność świetlic socjoterapeutycznych i opiekuńczo wychowawczych;

 

 

     14 494 zł

W tym:

62.1. Na działalność świetlic socjoterapeutycznych:

 

62.2. Na działalność świetlic opiekuńczo–wychowawczych:

 

.............................zł

 

       14 494 zł

 

63. Proszę podać jakie były inne działania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży w 2010 roku oraz środki finansowe przeznaczone na te działania w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

 

Liczba uczestników

Przeznaczone środki

 

 

finansowe

1.      Kolonie i obozy z programem zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym;

 

2.      Kolonie i obozy z programem zajęć profilaktycznych;

 

3.      Programy i przedsięwzięcia profilaktyczne opracowywane i realizowane przez młodzież, skierowane do grup rówieśniczych (np. kluby dyskusyjne, gazetki, dyskoteki bezalkoholowe, audycje radiowe itp.).

 

 

....................................

 

.............100.........

 

 

 

 

..............265.................

 

 

................................zł

 

.......10 118 zł

 

 

 

 

.......11 739 zł

 

64. Proszę podać dane dotyczące pozalekcyjnych zajęć sportowych realizowanych w 2010 roku w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez Pani/Pana gminę:

64.1. Liczba uczestników

....100............

64.2. Liczba podmiotów, które otrzymały środki finansowe na pozalekcyjne zajęcia sportowe  (uczniowskie, wiejskie kluby sportowe, świetlice, kluby młodzieżowe itp.)

............0................

64.3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na pozalekcyjne zajęcia sportowe.

       3865 zł

64.4. Czy powyższe pozalekcyjne zajęcia sportowebyły częścią szerszego programu profilaktycznego?

X  TAK     NIE

64.5. Czy w ramach powyższych pozalekcyjnych zajęć sportowych realizowany był specjalny program profilaktyczny?

TAK     X  NIE

 

65.Czy w 2010 roku w Pani/Pana gminie realizowano programy profilaktyczno - interwencyjne dla młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi w tym z alkoholem? (nie chodzi tu o programy profilaktyczne o których mowa w pyt. 56 ale o działania korekcyjno - wychowawcze podejmowane wobec uczniów u których zdiagnozowano powtarzające się sięganie po substancje psychoaktywne w tym alkohol)?

TAK     NIE

66. Jeśli TAK proszę podać liczbę młodzieży, rodziców oraz wychowawców/nauczycieli uczestniczących w tych programach

 

1. Uczniowie

(łącznie)

 

............................

2. Wychowawcy

(nauczyciele)

 

............................

3. Rodzice

 

 

.........................

67. Jeśli TAK proszę podać wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację powyższych programów profilaktycznych.

              0 zł

       

 

IX. Edukacja publiczna.

 

68. Czy w 2010 roku w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych były realizowane profilaktyczne programy pracownicze
w zakładach pracy?

TAK     NIE

 

69. Czy w 2010 roku Pani/Pana gmina organizowała szkolenia dla właścicieli punktów oraz sprzedawców napojów alkoholowych?

TAK     X NIE

Jeśli TAK proszę podać liczbę szkoleń oraz liczbę osób uczestniczących w tych szkoleniach:

69.1 Liczba osób:...............................................................

69.2 Liczba szkoleń:.......................................................

69.3. Proszę podać jaki był zakres tematyczny prowadzonych szkoleń?

  1. Niesprzedawanie alkoholu osobom nieletnim

 

  2. Niesprzedawanie alkoholu osobom nietrzeźwym

 

  3. Prawno – organizacyjny

 

  4. Inne, jakie

 

     

 

70. Czy w 2010 roku w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych były realizowane szkolenia z zakresu wczesnej diagnozy
i krótkiej interwencji dla pracowników służby zdrowia ?

TAK     NIE

70.1. Jeśli „TAK” proszę podać liczbę osób uczestniczących w ww. szkoleniach:

1. Lekarzy

 

............................

2. Pielęgniarek

 

............................

3. Innych

 

.........................

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71. Proszę podać czy w 2010 roku w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych były realizowane inne szkolenia?

TAK     NIE

71.1. Jeśli TAK to proszę podać jakie. Proszę o podanie grupy docelowej, dla której szkolenie było przeznaczone i ewentualnie nazwy szkolenia (proszę nie uwzględniać szkoleń dla członków gminnej komisji opisanych w pyt. 33):

 

 

72. Proszę podać, jakie w 2010 roku Pani/Pana gmina poniosła wydatki na szkolenia określone w pytaniach 68 – 71:

           0 zł

 

73. Czy w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Pani/Pana gmina prowadziła w 2010 roku działania z zakresu edukacji publicznej?

TAK     NIE

 

74. Jeśli gmina prowadziła działania z zakresu edukacji publicznej proszę wymienić formy tych działań;
(proszę wpisać znak „X” w odpowiednich kratkach)

 

1.  lokalne kampanie telewizyjne

2.  lokalne kampanie radiowe

3.  lokalne kampanie prasowe

4.  plakaty i ulotki

5.  festyny, imprezy profilaktyczne

6.  aktywny współudział w ogólnopolskich/regionalnych kampaniach społecznych – organizowanie debat, współpraca z mediami

7.  inne (jakie?): ....................................................................................................................................................

 

...................................................................................................................................................................................

 

75. Czy w ramach działań z zakresu edukacji publicznej nt. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Pani/Pana gmina wydała w 2010 roku własne publikacje ? (proszę wpisać znak „X” w odpowiednich kratkach)

 

1.  książki

2.  czasopisma, biuletyny

3.  kasety VIDEO, CD, DVD

4.  ulotki

5.  plakaty

6.  strona internetowa

7.  inne (jakie?):.....................................................................................................................................................

 

....................................................................................................................................................................................

 

76. Proszę podać łączną wysokość nakładów finansowych przeznaczonych w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2010 roku na działania z zakresu edukacji publicznej (np. kampanie edukacyjne, plakaty, ulotki itp.) (chodzi o działania określone w pytaniach 74-75):

               0  zł

 

 

 

 

 

X. Nietrzeźwość w miejscach publicznych.

 

77. Proszę podać liczbę nietrzeźwych osób poniżej 18 roku życia zatrzymanych w policyjnych izbach dziecka lub odwiezionych do domów rodzinnych w 2010 roku;

0

 

78. Proszę podać liczbę zatrzymań osób nietrzeźwych w celu wytrzeźwienia w pomieszczeniach policyjnych w 2010 roku;

                  7

 

79. Proszę podać liczbę osób zatrzymanych do wytrzeźwienia w Izbie Wytrzeźwień znajdującej się na terenie miasta/gminy w 2010 roku.

1. łączna liczba klientów w 2010 r.

2. liczba zatrzymanych do wytrzeźwienia w 2010 roku

3. liczba nieletnich zatrzymanych do wytrzeźwienia w 2010 roku

 

 

 

2.1. mężczyzn

2.2. kobiet

3.1. chłopców

3.2. dziewcząt

 

0

 

          0

 

0

 

0

 

79.1. Proszę podać liczbę osób zatrzymanych do wytrzeźwienia w innej placówce wskazanej lub utworzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego znajdującej się na terenie miasta/gminy w 2010 roku.

1. łączna liczba klientów w 2010 r.

2. liczba zatrzymanych do wytrzeźwienia w 2010 roku

3. liczba nieletnich zatrzymanych do wytrzeźwienia w 2010 roku

 

 

 

2.1. mężczyzn

2.2. kobiet

3.1. chłopców

3.2. dziewcząt

 

0

 

0

 

0

 

0

 

79.2. Proszę podać liczbę osób nietrzeźwych przewiezionych (przez Policję – Straż Miejską) z Pani/Pana gminy do Izby Wytrzeźwień w innej gminie:

.......................0..................

 

80. Proszę podać wysokość środków finansowych przekazanych w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych do izb(y) wytrzeźwień w 2010 r.:

......  0 zł

 

81. Czy na terenie Pani/Pana gminy w 2010 roku podejmowane były jakiekolwiek działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców ?

X  TAK     NIE

81.1. Jeśli TAK, proszę określić formy tych działań
(proszę wpisać znak „X” w odpowiedniej kratce )

 

1.  Policja informowała gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych o powtarzających się przypadkach kierowania pojazdami przez nietrzeźwych kierowców,

2.  prowadzono program (korekcyjny) dla kierowców zatrzymanych za jazdę w stanie nietrzeźwości,

3.  włączanie do programów szkolenia kandydatów na kierowców problematyki alkoholowej szczególnie w postaci specjalnych programów o charakterze profilaktyczno – edukacyjnym,

4. X  prowadzono edukację społeczną na temat bezpieczeństwa na drogach (poprzez wydawanie ulotek, plakatów, udział w kampaniach lokalnych na rzecz bezpieczeństwa na drogach),

5. X  współpracowano z Policją w ramach policyjnych akcji trzeźwości na drogach,

6.  inne (jakie?): ...................................................................................................................................................

 

....................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. Współpraca z innymi samorządami, organizacjami oraz międzynarodowa.

 

82. Czy w ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2010 roku gmina współpracowała z innymi gminami?

TAK     NIE

82.1. Jeśli TAK, proszę określić formy współpracy – proszę wpisać znak „X” w odpowiedniej kratce

1.     współpraca formalna np.: w ramach porozumienia międzygminnego/związku gmin

2.     współpraca nieformalna – bliskie współdziałanie w realizacji poszczególnych zadań

 

82.2. Jaki był merytoryczny zakres współpracy z innymi gminami – proszę wpisać znak „X” w odpowiednich kratkach

 

1.  lecznictwo odwykowe i jego rozwój

2.  profilaktyka szkolna i środowiskowa

3.  pomoc dorosłym członkom rodzin z problemem alkoholowym

4.  pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym

5.  przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

6.  edukacja publiczna (kampanie społeczne, wydawnictwa)

7.  badania naukowe, sondaże i analizy

8.  szkolenia i konferencje

9.  inne (jakie?): .................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................................................

 

83. Czy w ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2010 roku Pani/Panagmina współpracowała z samorządem powiatu ?

TAK     NIE

 

83.1. Jeśli TAK, proszę określić formy współpracy – proszę wpisać znak „X” w odpowiedniej kratce

1.     współpraca merytoryczna (np. wymiana informacji, konsultacje)

2.     finansowanie/dofinansowanie działań

 

83.2. Jaki był zakres tej współpracy – proszę wpisać znak „X” w odpowiednich kratkach

 

1.  lecznictwo odwykowe i jego rozwój

2.  profilaktyka szkolna i środowiskowa

3.  pomoc dorosłym członkom rodzin z problemem alkoholowym

4.  pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym

5.  przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

6.  edukacja publiczna (kampanie społeczne, wydawnictwa)

7.  badania naukowe, sondaże i analizy

8.  szkolenia i konferencje

9.  inne (jakie?): ..................................................................................................................................................

 

84. Czy w ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2010 roku Pani/Panagmina współpracowała z samorządem województwa ?

TAK     NIE

 

84.1. Jeśli TAK, proszę określić formy współpracy – proszę wpisać znak „X” w odpowiedniej kratce

1.  współpraca merytoryczna (np. wymiana informacji, konsultacje),

2.  finansowanie/dofinansowanie działań,

3.  organizacja wspólnych przedsięwzięć,

4.  tworzenie wspólnych zespołów problemowych.

 

84.2. Jaki byłzakres tej współpracy – proszę wpisać znak „X” w odpowiednich kratkach

 

1.  lecznictwo odwykowe i jego rozwój

2.  profilaktyka szkolna i środowiskowa

3.  pomoc dorosłym członkom rodzin z problemem alkoholowym

4.  pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym

5.  przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

6.  edukacja publiczna (kampanie społeczne, wydawnictwa)

7.  badania naukowe, sondaże i analizy

8.  szkolenia i konferencje

9.  inne (jakie?): ..................................................................................................................................................

 

.................................................................................................................................................................................................

 

85. Czy w ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2010 roku Pani/Panagmina współpracowała z organizacjami pozarządowymi oraz z kościołami i związkami wyznaniowymi? (nie dotyczy stowarzyszeń/klubów abstynenckich – patrz pytanie 86)

TAK     NIE

85.1. Jeśli TAK, proszę określić formy współpracy – proszę wpisać znak „X” w odpowiedniej kratce

1.  zlecanie do realizacji zadań

2.  wymiana informacji, konsultacje, inicjowanie działań

3. organizacja wspólnych przedsięwzięć

4.  tworzenie wspólnych zespołów problemowych

 

85.2. Jaki był zakres tej współpracy – proszę wpisać znak „X” w odpowiednich kratkach

 

1.  lecznictwo odwykowe i jego rozwój

2.  profilaktyka szkolna i środowiskowa

3.  pomoc dorosłym członkom rodzin z problemem alkoholowym

4.  pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym

5.  przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

6.  edukacja publiczna (kampanie społeczne, wydawnictwa)

7.  badania naukowe, sondaże i analizy

8.  szkolenia i konferencje

9.  inne (jakie?): ..................................................................................................................................................

 

.................................................................................................................................................................................................

 

.................................................................................................................................................................................................

 

 

86. Czy w ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2010 roku Pani/Panagmina współpracowała ze stowarzyszeniami/klubami abstynenckimi?

TAK     NIE

 

86.1. Jeśli TAK, proszę określić formy współpracy – proszę wpisać znak „X” w odpowiedniej kratce

1.  zlecanie do realizacji zadań,

2.  wymiana informacji, konsultacje, inicjowanie działań,

3.  organizacja wspólnych przedsięwzięć,

4.  tworzenie wspólnych zespołów problemowych.

 

86.2. Jaki był merytoryczny zakres tej współpracy – proszę wpisać znak „X” w odpowiednich kratkach

 

1.  lecznictwo odwykowe i jego rozwój

2.  profilaktyka szkolna i środowiskowa

3.  pomoc dorosłym członkom rodzin z problemem alkoholowym

4.  pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym

5.  przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

6.  edukacja publiczna (kampanie społeczne, wydawnictwa)

7.  badania naukowe, sondaże i analizy

8.  szkolenia i konferencje

9.  inne (jakie?): ..................................................................................................................................................

 

.................................................................................................................................................................................................

 

.................................................................................................................................................................................................

 

 

87. Czy w ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2010 roku Pani/Panagmina współpracowała z partnerami z zagranicy?

TAK     NIE

87.1. Jaki był merytoryczny zakres tej współpracy?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII. Badania i ekspertyzy.

 

88. Czy Pani/Pana  gmina zlecała w 2010 roku przeprowadzenie badań naukowych, sondaży opinii, diagnoz lubekspertyz z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych?

TAK     NIE

 

88.1. Jeśli TAK, proszę zaznaczyć właściwe kratki:

 

1.  diagnoza stanu problemów alkoholowych w gminie – obejmująca różne aspekty problemów

2.  diagnoza problemów alkoholowych wśród młodzieży szkolnej

3.  badania dotyczące rozmiarów i wzorów konsumpcji napojów alkoholowych wśród osób dorosłych

4.  badania dotyczące postaw i opinii społecznej nt. problemów alkoholowych

5.  badania dotyczące przemocy w rodzinie

6.  inne (jakie?) .....................................................................................................................................................

 

......................................................................................................................................................

 

88.2. Jeśli TAK – prosimy przesłać do Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniki tych badań.

 

XIII. Finansowanie działań.

 

89. Proszę podać łączną wysokość środków finansowych uzyskanych przez gminę z tytułu rocznych opłat za korzystaniez zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć a także jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2010 roku.

 

 

 

 

       535 972  zł

 

90. Proszę podać łączną wysokość środków finansowych zaplanowanych w budżecie gminy na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2010 roku.

 

 

       310 000 zł

 

91. Proszę podać wysokość środków finansowych faktycznie wykorzystanych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2010 roku.

 

 

        187 465  zł

92. Proszę podać wysokość środków finansowych faktycznie wykorzystanych na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w 2010 roku.

            48 391 zł

 

93. Proszę podać wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2010 roku.

 

 

                  0 zł

94. Proszę podać wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację zadań wynikających z gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w 2010 roku.

0 zł

 

95. Czy oprócz środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Pani/Pana gmina przeznaczyła na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2010 roku inne środki finansowe:

TAK     NIE

1. Z własnego budżetu

2. Z innych źródeł (proszę podać z jakich?):

 

Proszę podać wysokość tych środków

 

....................................................................zł

Proszę podać wysokość tych środków

 

....................................................................... zł

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ....................................................                    ...............................................         ......................................................

(imię, nazwisko, funkcja i numer telefonu osoby,    (miejscowość, data)            (pieczątka imienna i podpis osoby

      która sporządziła sprawozdanie)                                                                   działającej w imieniu sprawozdawcy)

 
 


[1] Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 15 grudnia 1998 w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania
i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju. (Dz. U. 157 poz. 1031 z 1998 r. z późniejszymi zmianami.).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 14-06-2011 20:28:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 14-06-2011
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 14-06-2011 20:32:47