Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Bogusława Rysaka działającego w imieniu inwestora ENEA Operator Sp z o.o. OD w Szczecinie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w postaci Rozbudowy sieci elektroenergetycznej oświetleniowej w Pustkowie przy ul. Nadmorskiej


Rewal, dnia 6 lipca 2011 r.

PUŚ.6733.28.2011

  • OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego ( jednolity tekst Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 roku ) zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:

Pana Bogusława Rysak działającego w imieniu inwestora ENEA Operator Sp z o.o. OD w Szczecinie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w postaci:

Rozbudowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej w Pustkowie w rejonie działek numer 8/2,10,502/20 dla zasilenia działek nr 9/1, 11/1, 11/2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18/2, 18/4, 19, 29, 26, 3, 203/1 przy ul. Nadmorskiej w Pustkowie,

Jednocześnie zawiadamiamy o zamieszczeniu wniosku o wydanie decyzji w publicznie dostępnym wykazie oraz o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości w Referacie Budownictwa i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Gminy w Rewalu ul. Mickiewicza 19 pok. 110 tel. 3862-999 od poniedziałku do piątku w godz. 9?? - 14?? .

Otrzymują:

  1. Pan Bogusław Rysak

  2. ENEA Operator Sp z o.o. RD Gryfice ul. Parkowa 5

  3. Tablica Ogłoszeń UG Rewal

  4. A/a,

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 07-07-2011 14:31:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 07-07-2011
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 07-07-2011 14:31:11