Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia na wniosek PPA Andrzej Kurka z siedzibą przy ul. Szczecińskiej 12/2 w Kamieniu Pomorskim działającym z pełnomocnictwa MTM-CONSULTING Tadeusz Mazurek z siedzibą przy Al. Wojska Polskiego 116 w miejscowości Kalisz, dla przedsięwzięcia pn "Budowa zespołu zabudowy usługowej z lokalami wypoczynkowymi przeznaczonymi na sprzedaż przy ul. Klifowej w Rewalu, na działce o numerze geodezyjnym 363, obręb Rewal-2"


PUŚ.6220.10.1.2011.MH REWAL, dnia 21 LIPCA 2011 r.

OBWIESZCZENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia

 

Zgodnie z art. 49 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) oraz art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 i art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania ma środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami)

 

zawiadamiam

że na wniosek PPA Andrzej Kurka z siedzibą przy ul. Szczecińskiej 12/2 w Kamieniu Pomorskim działającym z pełnomocnictwa MTM - CONSULTING Tadeusz Mazurek z siedzibą przy Al. Wojska Polskiego 116 w miejscowości Kalisz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn Budowa zespołu zabudowy usługowej z lokalami wypoczynkowymi przeznaczonymi na sprzedaż przy ul. Klifowej w Rewalu, na działce o numerze geodezyjnym 363, obręb Rewal-2

 

Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także zgodnie z art. 28 K.p.a., stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

 

Niniejsza informacja została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej http://www.bip.rewal.pl prowadzonej przez Urząd Gminy w Rewalu oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu przy ul. Mickiewicza 19 i tablicy ogłoszeń w miejscach publicznych gdzie realizowana jest inwestycja.

 

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego, Urbanistyki i Ochrony Środowiska - Urzędu Gminy w Rewalu, ul. Mickiewicza 11, 72 - 344 Rewal, pok. 101, telefon 91 38 49 017 w godzinach od poniedziałku do piątku w godz. 9??-14??.

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. PPA Andrzej Kurka, ul. Szczecińska 12/2, Kamień Pomorski

  2. Referat Planowania Przestrzennego, Urbanistyki i Ochrony Środowiska , Urząd Gminy Rewal

  3. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późniejszymi zmianami), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (Dz. U. Nr 199,poz..1227 z późniejszymi zmianami).

 

 

Prowadzący sprawę:

Mirosław Hussakowski,

Referat Planowania Przestrzennego , Urbanistyki i Ochrony Środowiska

Tel. 91 38 49 017 lub 91 38 49 018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URZĄD GMINY REWAL

REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, URBANISTYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA

ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal

NIP 857-10-02-427, REGON 000544237

Tel. 91 38 49 017, fax. 91 38 49 029

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Myroniuk 21-07-2011 13:15:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Myroniuk 21-07-2011
Ostatnia aktualizacja: Karolina Myroniuk 21-07-2011 13:19:53