Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OBWIESZCZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Władysława Łokietka w miejscowości Rewal


PUŚ.6220.07.9.2011.MH REWAL, DNIA 22 LIPCA 2011 r.

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU POSTANOWIENIA

w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Stosownie do art. 10 §1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam

o wydaniu postanowienia Wójta Gminy Rewal z dnia 22 czerwca 2011 r. (sygnatura sprawy: PUŚ.6220.07.7.2011.MH), o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Władysława Łokietka w miejscowości Rewal, realizowanego przez Wójta Gminy Rewal, w związku z wnioskiem z dnia 29 marca 2011 r. złożonym przez Pracownię Projektową ELBI Angelika Elas - Bińczyk z siedzibą przy ul. 1-go Maja 12/20 w miejscowości Koszalin działającej z upoważnienia Wójta Gminy Rewal o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Organ prowadzący postępowanie pismem z dnia 26 kwietnia 2011 r. (sygnatura sprawy: PUŚ.6220.07.4.2011.MH) zwrócił się do organów współdziałających o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Postanowieniem z dnia 22 lipca 2011 r. (sygnatura sprawy: WOOŚ-TŚ.4240.168.2011.MS) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach opinią sanitarną z dnia 29 kwietnia 2011 r. (sygnatura sprawy: PS-N.NZ-403-12/11) nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.

 

W związku z powyższym oraz po wnikliwej analizie złożonej dokumentacji, Wójt Gminy Rewal postanowieniem z dnia 22 czerwca br. (sygnatura sprawy: PUŚ.6220.07.7.2011.MH) postanowił stwierdzić brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko polegającego na przebudowie ul. Władysława Łokietka w miejscowości Rewal.

 

Równocześnie zawiadamiam Strony postępowania, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także zgodnie z art. 28 K.p.a., stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

 

Strony postępowania zgodnie z art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego, Urbanistyki i Ochrony Środowiska - Urzędu Gminy w Rewalu, ul. Mickiewicza 11, 72 - 344 Rewal, pok. 101, telefon 91 38 49 017 w godzinach od poniedziałku do piątku w godz. 900-1400, w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URZĄD GMINY REWAL

REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, URBANISTYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA

ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal

NIP 857-10-02-427, REGON 000544237

Tel. 91 38 49 017, fax. 91 38 49 029

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Myroniuk 22-07-2011 13:51:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Myroniuk 22-07-2011
Ostatnia aktualizacja: Karolina Myroniuk 25-07-2011 09:29:51