OBWIESZCZENIE o wszczęciu postęowania Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Trzęsaczu ul. Parkowa, Zaułek, Krańcowa, Letniskowa, Łąkowa, Pogodna, Olszynowa z wylotem w istniejącym rowie melioracyjnym


Rewal, dnia 3 sierpnia 2011 r.

PUŚ.6733.31.2011

  • OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego ( jednolity tekst Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 roku ) zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:

Pana Zbigniewa Gliźniewicza działającego w imieniu inwestora:

Gmina Rewal

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Trzęsaczu ul. Parkowa, Zaułek, Krańcowa, Letniskowa, Łąkowa, Pogodna, Olszynowa z wylotem w istniejącym rowie melioracyjnym na działkach o numerze geodezyjnym:

4/28,25,48,82,105,121,122,129,182/1,182/3,202/17,202/18,203,

Jednocześnie zawiadamiamy o zamieszczeniu wniosku o wydanie decyzji w publicznie dostępnym wykazie oraz o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości w Referacie Planowania Przestrzennego, Urbanistyki i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Rewalu ul. Mickiewicza 19 pok. 110 tel. 3862-999 od poniedziałku do piątku w godz. 9?? - 14?? .

Otrzymują:

  1. Pan Zbigniew Gliźniewicz - pełnomocnik,

  2. Centrum Hotelowo-Konferencyjne „Pałac Trzęsacz” Sp z o.o. w Trzęsaczu,

  3. Tablica ogłoszeń UG Rewal,

  4. A/a,

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Myroniuk 08-08-2011 08:29:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Myroniuk 08-08-2011
Ostatnia aktualizacja: Karolina Myroniuk 08-08-2011 08:29:00