Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzenngo Gminy Rewal

REJESTR MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNGO GMINY REWAL

 

 

Lp.

 

Data podjęcia uchwały

/dd.mm.rr/

 

Numer uchwały

Rady Gminy Rewal

 

Uchwała w sprawie …

 

Publikacja

 

Wejście uchwały
w życie

1.

 02.12.1995

XVIII/122/95

 zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal

Dz. U. Woj. Szcz.
1996 r. 
Nr 1, poz. 6

14 dni po ogłoszeniu
w Dz
. U. Woj. Szcz.

2.

 18.06.1998

XLVII/332/98

 

zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal, m. Rewal, części terenu oznaczonego symbolem 27 UO,US /w rejonie ul. J. Słowackiego/.

Dz. U. Woj. Szcz.
z dnia     3.08.1998 r.
Nr 18, poz. 134

14 dni po ogłoszeniu
w Dz. U. Woj. Szcz.

3.

 18.06.1998

XLVII/333/98

 

zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal, m. Rewal, terenu położonego między ulicami: Saperską, Parkową a Westerplatte („Centrum”)

Dz. U. Woj. Szcz.
z dnia   03.08.1998 r.
Nr 18, poz. 134

14 dni po ogłoszeniu
w Dz. U. Woj. Szcz.

4.

 18.06.1998

XLVII/334/98

 

zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal, miejscowości Pobierowo, terenu oznaczonego symbolem 9 ZP i 10 UT, położonego między ulicami: Mazowiecką, Grunwaldzką, Graniczną a brzegiem morskim

 

Dz. U. Woj. Szcz. z dnia   03.08.1998 r.      Nr 18, poz. 134

14 dni po ogłoszeniu
w Dz. U. Woj. Szcz.

5.

 30.08.2000

XXIV/141/2000

 zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal, miejscowość Śliwin, części terenu oznaczonego symbolem 55 RP,RL

 

Dz. U. Woj.    Zach.-pom. z 02.10.2000 r.      Nr 32, poz. 403.

 

14 dni po ogłoszeniu
w Dz
. U. Woj. Zach.-pom.

6.

 

30.08.2000

 

XXIV/142/2000

 

zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal, miejscowość Rewal - terenu oznaczonego symbolem 01 KZt na odcinku ul. Kamieńskiej od skrzyżowania z ul. Dworcową do skrzyżowania z ul. Westerplatte.

 

Dz. U. Woj.   Zach.-pom. z dnia  02.10.2000 r.      Nr 32, poz. 404.

 

14 dni po ogłoszeniu
w Dz. U. Woj.
Zach.-pom.

7.

 30.05.2001

XXXII/217/01

 

zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal, obręb Śliwin, terenu położonego      u zbiegu ul. Kamieńskiej i ul. Łokietka, oznaczonego w planie ogólnym symbolami: 42a U; 42a UT; 42b U,MN oraz części terenu o symbolu 42 RP, RZ.

 

Dz. U. Woj.   Zach.-pom. z  dnia 17.08.2001 r.       Nr 27, poz. 569

14 dni po ogłoszeniu
w Dz. U. Woj.
Zach.-pom.

8.

 

14.08.2001

 

XXXIV/233/01

 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal, miejscowości Trzęsacz, terenu oznaczonego symbolami 22 RP i 2 RP.

 

Dz. U. Woj.   Zach.-pom. dnia 11.10.2001 r.       Nr 33, poz. 751

 

14 dni po ogłoszeniu
w Dz. U. Woj.
Zach.-pom.

9.

 

14.08.2001

 

XXXIV/234/01

 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal, miejscowości Pobierowo, działka nr 219/4 i część dz. nr 217.

 

Dz. U. Woj.   Zach.-pom. z dnia 11.10.2001 r.      Nr 33, poz. 752

 

14 dni po ogłoszeniu
w Dz. U. Woj.
Zach.-pom.

10.

 

14.12.2001

 

XXXVII/260/01

 

zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal, obręb Śliwin, dotyczącej terenu przeznaczonego na cele stacji paliw z funkcjami towarzyszącymi.

 

Dz. U. Woj.   Zach.-pom. z dnia 28.01.2002 r.      Nr 2, poz. 50

 

14 dni po ogłoszeniu
w Dz. U. Woj.
Zach.-pom.

11.

 

01.03.2002

 

XXXIX/273/02

 

zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal, obręb Pogorzelica, dotyczącej lokalizacji terminala i przebiegu „Balticpipe”.

 

Dz. U. Woj.   Zach.-pom. z dnia 30.04.2002 r.      Nr 24, poz. 443

 

14 dni po ogłoszeniu
w Dz. U. Woj.
Zach.-pom.

 

12.

 

01.03.2002

 

XXXIX/278/02

 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal w miejscowości Trzęsacz - działka nr 2/3.

 

Dz. U. Woj.   Zach.-pom. z dnia 30.04.2002 r.      Nr 24, poz. 444

 

14 dni po ogłoszeniu
w Dz. U. Woj.
Zach.-pom.

13.

 

16.08.2002

 

XLIII/312/02

 

zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal, w obrębie Niechorze, terenu położonego pomiędzy ul. „Klifową” a kolejką wąskotorową.

 

Dz. U. Woj.   Zach.-pom. z dnia 30.09.2002 r.      Nr 68, poz. 1451

 

14 dni po ogłoszeniu
w Dz. U. Woj.
Zach.-pom.

14.

 

16.08.2002

 

XLIII/311/02

 

zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal w obrębie Pogorzelica, dotyczącej lądowania gazociągu „Balticpipe” oraz lokalizacji terminala odbiorczego.

 

Dz. U. Woj.   Zach.-pom. z 2002r.  Nr 64, poz. 1403

 

14 dni po ogłoszeniu
w Dz. U. Woj.
Zach.-pom.

15.

 

30.09.2002

 

XLIV/327/02

 

zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal, miejscowości Rewal, terenu położonego przy ul. Polnej.

 

Dz. U. Woj.   Zach.-pom. z dnia 15.11.2002 r.      Nr 82, poz. 1671

 

14 dni po ogłoszeniu
w Dz. U. Woj.
Zach.-pom.

16.

 

29.04.2003

 

VIII/85/03

 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal dla miejscowości Pobierowo w rejonie ulic: Mickiewicza i Grunwaldzkiej.

 

Dz. U. Woj.   Zach.-pom. z dnia 18.06.2003 r.      Nr 51, poz. 884

 

14 dni po ogłoszeniu
w Dz. U. Woj.
Zach.-pom.

17.

 

26.08.2003

 

XI/104/03

 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal, obejmującej obszar sąsiedztwa latarni morskiej w Niechorzu.

 

Dz. U. Woj.   Zach.-pom. z dnia 27.11.2003 r.      Nr 108, poz. 1824

 

14 dni po ogłoszeniu
w Dz. U. Woj.
Zach.-pom.

18.

 

26.08.2003

 

XI/105/03

 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal, dotyczącej terenu położonego przy ul. Słonecznej w miejscowości Śliwin.

 

Dz. U. Woj.   Zach.-pom. z dnia 27.11.2003 r.      Nr 108, poz. 1825

 

14 dni po ogłoszeniu
w Dz. U. Woj.
Zach.-pom.

19.

 

29.10.2003

 

XIV/120/03

 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal, dotyczącej terenów położonych przy ul. Polnej w miejscowości Niechorze.

 

Dz. U. Woj.   Zach.-pom. z dnia 04.12.2003 r.      Nr 111, poz. 1872

 

14 dni po ogłoszeniu
w Dz. U. Woj.
Zach.-pom.

20.

 

30.12.2003

 

XVI/135/2003

 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal dot. terenów przy

ul. Zgody w Pobierowie

 

Dz. U. Woj.   Zach.-pom. z dnia 30.01.2004 r.       Nr 8, poz. 155

 

14 dni po ogłoszeniu
w Dz. U. Woj.
Zach.-pom.

21.

 

30.12.2003

 

XVI/136/03

 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal, dotyczącej części działki nr 706 w Pobierowie.

 

Dz. U. Woj.   Zach.-pom. z dnia 30.01.2004 r.       Nr 8, poz. 156

 

14 dni po ogłoszeniu
w Dz. U. Woj.
Zach.-pom.

22.

 

05.04.2004

 

XIX/171/2004

 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal dla terenu w sąsiedztwie rezerwatu przyrody „Liwia Łuża” w miejscowości Niechorze.

 

Dz. U. Woj.   Zach.-pom. z dnia 26.04.2004 r.      Nr 29, poz. 533

 

30 dni po ogłoszeniu
w Dz
. U. Woj. Zach.-pom.

23.

 

29.09.2010

 

LXIII/437/10

 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal części miejscowości Niechorze - strona północna.

 

Dz. U. Woj.   Zach.-pom. z dnia 29.10.2010 r.      Nr 109, poz. 1963

 

30 dni po ogłoszeniu
w Dz
. U. Woj. Zach.-pom.

 

24.

28.09.2012 XXVII/214/12 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal części miejscowości Pobierowo - strona południowa. Dz. U. Woj. Zach.-pom. z dnia 15.11.2012 r. poz. 2486 30 dni po ogłoszeniu w Dz. U. Woj. Zach.-pom.

25.

22.03.2013

XXXVI/282/13

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal obręb geodezyjny Trzęsacz - część północna Dz. U. z dnia 9.05.2013 r., poz. 1890 30 dni po ogłoszeniu w Dz. U.
26. 25.10.2013 XLIV/341/13 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal części miejscowości Pobierowo i Pustkowo - strona północna Dz. U. z dnia 27.11.2013 r., poz. 4105 30 dni po ogłoszeniu w Dz. U.
27. 03.10.2014 r.  LVIII/437/14 uchwalenia zmiany miejscowgo planu zagospodarowania przestrzennego CENTRUM USŁUGOWE m. Pobierowo,gm. Rewal Dz. U. z dnia 13.11.2014 r. poz. 4482 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. U.

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Pietrzak 31-08-2011 15:03:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Pietrzak 31-08-2011
Ostatnia aktualizacja: Kamila Pietrzak 28-04-2017 14:44:37