Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego - rozbudowa cmentarza w Niechorzu


Rewal, dnia 4 października 2011 r.

PUŚ.6733.37.2011

  • OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego ( jednolity tekst Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 roku ) zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:

Pana Ireneusza Jasińskiego działającego w imieniu inwestora Gminy Rewal w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w postaci:

Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Klifowej w Niechorzu na działce nr 9

Jednocześnie zawiadamiamy o zamieszczeniu wniosku o wydanie decyzji w publicznie dostępnym wykazie oraz o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości w Referacie Planowania Przestrzennego, Urbanistyki i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Rewalu ul. Mickiewicza 19 pok. 110 tel. 3862-999 od poniedziałku do piątku w godz. 9?? - 14?? .

Otrzymują:

  1. Pan Ireneusz Jasiński

  2. ENEA Operator Sp z o.o. RD Gryfice ul. Parkowa 5

  3. Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach

  4. Tablica Ogłoszeń UG Rewal

  5. A/a,

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Pietrzak 06-10-2011 12:02:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Pietrzak 06-10-2011
Ostatnia aktualizacja: Kamila Pietrzak 06-10-2011 12:02:57