Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego - energetyczna sieć w Pustkowie ul. Bałtycka, Słoneczna, Polna.

Rewal, dnia 20 października 2011 r.

 

 

 

 

PUŚ.6733.40.2011

 

 

 

 

  • OBWIESZCZENIE

 

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego ( jednolity tekst Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 roku ) zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:

 

Pana Eugeniusza Brzostek działającego w imieniu inwestora ENEA Operator Sp z o.o. OD w Szczecinie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w postaci:

 

Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 15/0,4 kV, rozbiórka sieci napowietrznej 15 kV, rozbiórka sieci napowietrznej 0,4 kV, budowa nowych stacji transformatorowych, montaż złącz kablowych, wymiana słupa linii napowietrznej 15kv w Pustkowie w rejonie ulic Bałtyckiej, Słonecznej, Polnej, Magdaleny i Sportowej,

 

 

 

Jednocześnie zawiadamiamy o zamieszczeniu wniosku o wydanie decyzji w publicznie dostępnym wykazie oraz o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości w Referacie Planowania Przestrzennego, Urbanistyki i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Rewalu ul. Mickiewicza 19 pok. 101 tel. 91 38 49 017 lub 91 38 49 018 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 14.00 .

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Pan Eugeniusz Brzostek,

  2. Państwo Katarzyna i Władysław Kuncyk,

  3. Państwo Grażyna i Władysław Hagaj,

  4. Pan Zenon Hodowaniec,

  5. Państwo Maria i Michał Sawkułycz,

  6. ENEA Operator Sp z o.o. OD Szczecin ul. Malczewskiego 5/7

  7. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

  8. Tablica Ogłoszeń UG Rewal

  9. A/a,

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Pietrzak 20-10-2011 12:19:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Pietrzak 20-10-2011
Ostatnia aktualizacja: Kamila Pietrzak 21-10-2011 12:55:08