Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego - oświetleniowa sieć w Pobierowie ul. Wojska Polskiego.


Rewal, dnia 7 grudnia 2011 r.

PUŚ.6733.47.2011

  • OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego ( jednolity tekst Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 roku ) zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:

Pana Janusza Jaskulskiego działającego w imieniu inwestora Gminy Rewal w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w postaci:

Budowa sieci oświetleniowej w Pobierowie w rejonie ul. Wojska Polskiego na działkach nr 488,804,412,486,625,339,771,777,

Jednocześnie zawiadamiamy o zamieszczeniu wniosku o wydanie decyzji w publicznie dostępnym wykazie oraz o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości w Referacie Planowania Przestrzennego, Urbanistyki i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Rewalu ul. Mickiewicza 19 pok. 101 tel. 91 38 49 017 lub 91 38 49 018 od poniedziałku do piątku w godz. 9?? - 14?? .

Otrzymują:

  1. Pan Janusz Jaskulski

  2. ENEA Operator Sp z o.o. RD Gryfice ul. Parkowa 5

  3. Tablica Ogłoszeń UG REwal

  4. A/a,

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Pietrzak 07-12-2011 11:31:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Pietrzak 07-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Kamila Pietrzak 07-12-2011 11:31:43