Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego - Falochrony i tor podejściowy w Niechorzu


Rewal, dnia 8 grudnia 2011 r.

PUŚ.6733.46.2011

  • OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego ( jednolity tekst Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 roku ) zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:

Pana Piotra Cieślak działającego w imieniu inwestora:

Gminy Rewal

Budowa falochronów i toru podejściowego na działkach o numerze geodezyjnym: 931 obręb Niechorze oraz 714/4,57/16,301,299/1,911/11,299/1 obręb Pogorzelica pomiędzy wrotami sztormowymi na Kanale Liwia Łuża a linią brzegową Morza Bałtyckiego,

Jednocześnie zawiadamiamy o zamieszczeniu wniosku o wydanie decyzji w publicznie dostępnym wykazie oraz o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości w Referacie Planowania Przestrzennego, Urbanistyki i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Rewalu ul. Mickiewicza 19 pok. 101 tel. 91 38 49 017 lub 91 38 49 018 od poniedziałku do piątku w godz. 9?? - 14?? .

Otrzymują:

  1. Pan Piotr Cieślak

  2. PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gryfice

  3. Urząd Morski w Szczecinie,

  4. Starosta Powiatu Gryfickiego,

  5. Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie,

  6. Tablica ogłoszeń UG Rewal,

  7. A/a.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Pietrzak 09-12-2011 13:03:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Pietrzak 09-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Kamila Pietrzak 09-12-2011 13:03:33