Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego - energetyczna sieć w Pobierowie ul. Wczasowa


Rewal, dnia 19 grudnia 2011 r.

 

 

 

 

PUŚ.6733.50.2011.MH

 

 

 

 

 • OBWIESZCZENIE

 

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego ( jednolity tekst Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 roku ) zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:

 

Pana Bogusława Rysak działającego w imieniu inwestora ENEA Operator Sp z o.o. w Poznaniu OD Szczecin w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w postaci:

 

Budowa i rozbudowa infrastruktury elektroenergetycznej 0,4 kV w Pobierowie w rejonie ul. Wczasowej na działkach nr 519, 478/2, 478/3, 478/4, 478/5, 480/1, 480/2, 480/3, 1026/2, 483/4 z demontażem linii napowietrznej,

,

 

 

 

 

Jednocześnie zawiadamiamy o zamieszczeniu wniosku o wydanie decyzji w publicznie dostępnym wykazie oraz o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości w Referacie Planowania Przestrzennego, Urbanistyki i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Rewalu ul. Mickiewicza 19 pok. 101 tel. 91 38 49 017 lub 91 38 49 018 od poniedziałku do piątku w godz. 9?? - 14?? .

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Pan Bogusław Rysak,

 2. Pan Krzysztof Buczek,

 3. Pani Joanna Lorenc,

 4. Państwo Beata i Dariusz Kozerawscy,

 5. Państwo Iwona i Jacek Wojciechowscy,

 6. Pani Anna Ciampa,

 7. Państwo Gabriela i Jacek Koźbiał,

 8. Pani Grazyna Denkowska-Szwarczyńska,

 9. ENEA Operator Sp z o.o. OD Szczecin ul. Malczewskiego 5/7

 10. Tablica ogłoszeń UG w Rewalu

 11. A/a

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Pietrzak 20-12-2011 08:12:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Pietrzak 20-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Kamila Pietrzak 20-12-2011 08:23:47