Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu komisji i XXXIII sesji Rady Gminy 2012-12-21 14:41:09
katalog Zarządzenie nr 71/12 Wójta Gminy Rewal z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2013. przez podmioty wymienione w art.11 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2012-12-21 12:28:00
dokument Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego sprawa nr31- energetyczna sieć w Pustkowie 2012-12-18 09:25:50
dokument Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego sprawa nr26- energetyczna sieć w Niechorzu 2012-12-18 09:25:17
dokument obwieszczenie o wydanym postanowieniu dla przedsięwzięcia pt. Budowa trzech budynków z całoroczną funkcją rekreacyjną, wypoczynkową, budynku trzypoziomowego parkingu dla samochodów osobowych z lokalami handlowymi, gastronomicznymi w parterze budynku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przebudową zjazdów w ul. Teligi w m. Pogorzelica, gm. Rewal, ul. Leonida Teligi, dz. Nr 5, 31 , obręb Pogorzelica 2012-12-17 15:15:54
dokument Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego sprawa nr29- energetyczna sieć w Niechorzu 2012-12-17 08:08:26
dokument Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego sprawa nr27- energetyczna sieć w Niechorzu 2012-12-13 08:26:03
dokument Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu komisji i XXXII sesji Rady Gminy 2012-12-11 15:08:10
dokument Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu komisji i XXXI sesji Rady Gminy 2012-12-06 15:02:02
dokument Wieś czy globalna wioska - informacja firmy badawczej Agrotec Polska Sp. z o.o. 2012-12-06 14:30:46
dokument Ogłoszenie o taryfie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązującej od dnia 1 stycznia 2013r. 2012-12-04 14:51:21
dokument Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego sprawa nr28- energetyczna sieć w Pustkowie 2012-12-04 09:22:33
dokument Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego sprawa nr 25- energetyczna sieć w Rewalu. 2012-12-04 08:46:18
dokument obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia o sprostowaniu błędu pisarskiego 2012-11-27 15:12:40
dokument obwieszczenie ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pt.:"Budowie parku tematycznego Parku Wieloryba o charakterze rekreacyjnym przy ul. Kamieńskiej w Rewalu planowanego do realizacji na działkach nr 203/1 i 203/2 w obrębie geodezyjnym Rewal-1" 2012-11-27 14:26:00
dokument OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA nt. planów zadań ochronnych obszarów Natura 2000 2012-11-15 14:37:17
katalog Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm. ) na rok 2013 2012-11-15 14:22:08
dokument FABRYKA SUKCESU - WSPARCIE DLA MIESZKAŃCÓW PRZY URUCHOMIENIU WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2012-11-14 12:09:44
dokument Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu komisji i XXX sesji Rady Gminy 2012-11-13 08:32:52
dokument ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT CENOWYCH NA WYKONANIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI FORMY PRZESTRZENNEJ - WIELORYB NA DZIAŁCE 410 OBRĘB REWAL-1 - dokument stracił ważność 2012-11-08 11:35:42
dokument Ankieta Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie dostępu do usług telefonii stacjonarnej i Internetu szerokopasmowego oraz dostępu do usługi bezpłatnego lub za opłatą niższą niż cena rynkowa Internetu, świadczonego w miejscach publicznych za pośrednictwem hotspotów 2012-11-05 16:54:02
dokument Zebranie Wiejskie w Śliwinie - 6 listopada 2012r. (wtorek) 2012-10-31 15:26:08
dokument obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pt. "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy miejscowościami Pobierowo-Pustkowo" 2012-10-31 11:07:40
dokument obwieszczenie o wydanej decyzji umarzającej dla przedsięwzięcia pt.:"?Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od latarni morskiej w Niechorzu do MOW Rewal na działkach geodezyjnych nr 314/2, 314/5, 401, 406, 407, 439, 440/1, 438/7 ? obręb Rewal-2; 911/20, 91119, 367, 368, 911/36, 911/38, 602/3, 197/1, 177/1, 911/1, 177/2 obręb Niechorze? 2012-10-29 16:17:09
dokument Zebranie Wiejskie w Niechorzu - 5 listopada 2012r. (poniedziałek) 2012-10-29 10:49:58
dokument obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie parku tematycznego Parku Wieloryba o charakterze rekreacyjnym przy ul. Kamieńskiej w Rewalu planowanego do realizacji na działkach nr 203/1 i 203/2 w obrębie geodezyjnym Rewal-1" 2012-10-29 10:37:12
dokument Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego sprawa nr 22 - gazowa sieć w Pobierowie ul. Zachodnia. 2012-10-25 15:21:19
dokument INFORMACJA Wójta Gminy Rewal dot. podziału Gminy Rewal na okręgi wyborcze 2012-10-25 13:08:55
dokument Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu komisji i XXIX sesji Rady Gminy 2012-10-22 13:52:29
dokument Zebranie Wiejskie w Rewalu - 25 października 2012r. (czwartek) 2012-10-21 20:17:49
dokument obwieszczenie o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym zmierzający do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich zgody na realizacje przedsięzięcia polegającego na :"Wydobyciu wód termalnych z otworu GT-1 w Trzęsaczu, na terenie gminy Rewal" 2012-10-15 15:43:24
dokument obwieszczenie o przedłożeniu Raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięzięcia polegającego na :"Wydobyciu wód termalnych z otworu GT-1 w Trzęsaczu, na terenie gminy Rewal" 2012-10-15 15:35:49
dokument Obwieszczenie o wznowieniu postępowania w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięzięcia polegającego na : "Wydobyciu wód termalnych z otworu GT-1 w Trzęsaczu, na terenie gminy Rewal" 2012-10-15 15:34:38
dokument Ogłoszenie o Zebraniu Wiejskim w Pobierowie 2012-10-15 14:53:05
dokument Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu komisji oraz XXVIII sesji Rady Gminy Rewal 2012-10-08 11:39:45
dokument Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego sprawa nr 21- energetyczna sieć w Niechorzu 2012-09-24 09:29:44
dokument Ogłoszenie o wspólnych posiedzeniach komisji oraz XXVII sesji Rady Gminy Rewal 2012-09-13 11:23:40
dokument Plebiscyt Rolnik Roku 2012 2012-09-11 12:10:17
dokument Obwieszczeie o złożeniu raportu o oodziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pt.?BUDOWIE ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ POMIĘDZY MIEJSCOWOŚCIAMI POBIEROWO-PUSTKOWO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ODC. ULICY SŁONECZNEJ W M. PUSTKOWO ORAZ ULICY GRANICZNEJ W M. POBIEROWO(ODC. OD UL. GRUNWALDZKIEJ DO PIASTOWSKIEJ)? 2012-09-06 12:21:41
dokument Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych 2012-09-06 10:21:29
dokument Zaproszenie do składania ofert 2012-09-05 11:20:55
dokument Wyjazd na Targi Rolne do Barzkowic 2012-09-04 11:54:16
dokument Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego sprawa nr 20 - gazowa sieć w Śliwinie ul. Słoneczna. 2012-09-04 10:44:46
dokument Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego sprawa nr 10 - ścieżka pieszo-rowerowa w Trzęsaczu i Rewalu. 2012-09-03 10:47:05
dokument DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - KOMUNIKAT ZESPOŁU CEIDG MINISTERSTWA GOSPODARKI 2012-08-29 13:50:03
dokument Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu komisji oraz XXVI sesji Rady Gminy Rewal 2012-08-22 13:56:48
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal obręb geodezyjny Trzęsacz - część północna. 2012-08-20 08:13:50
dokument obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia dotyczącego postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt.: ?WYDOBYCIU WÓD TERMALNYCH Z OTWORU GT-1 W TRZĘSACZU, NA TERENIE GMINY REWAL?. 2012-08-09 14:58:48
dokument obwieszczenie w sprawie zawieszenia postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt.: ?WYDOBYCIU WÓD TERMALNYCH Z OTWORU GT-1 W TRZĘSACZU, NA TERENIE GMINY REWAL?. 2012-08-09 14:57:08
dokument obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących ws. budowy PARKU WIELORYBÓW. 2012-08-07 10:42:20
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji pt.:"budowa parku tematycznego "PARKU WIELORYBA" o charakterze rekreacyjnym przy ul. Kamieńskiej w Rewalu planowanego do realizacji na działkach nr 203/1 i 203/2 w obrębie geodezyjnym Rewal-1. 2012-08-07 08:57:11
dokument Konkurs na najpiękniejsze i przyjazne środowisku gospodarstwo agroturystyczne w powiecie Gryfickim 2012-08-06 16:37:21
dokument Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego - energetyczna sieć w Pobierowie 2012-08-06 09:46:44
dokument Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego - energetyczna sieć w Pobierowie 2012-08-06 09:46:06
dokument Ogłoszenie o XXV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Rewal 2012-08-01 13:42:53
dokument Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego sprawa nr16- energetyczna sieć w Pobierowie 2012-07-23 16:36:14
dokument Ulotka dla hodowców utrzymujących świnie 2012-07-17 13:06:40
dokument Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu komisji oraz XXIV sesji Rady Gminy Rewal 2012-07-11 13:43:39
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pt." Zagospodarowanie Alei Lipowej w m. Śliwin" 2012-06-28 12:31:42
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postęowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt. " Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Niechorze-Rewal" 2012-06-28 09:39:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal - wyłożenie projektu planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Pobierowo strona południowa 2012-06-25 09:37:58
dokument Rozwojowe i przyjazne środowisku sołectwo 2012-06-15 11:59:01
dokument Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu komisji i XXIII sesji Rady Gminy Rewal 2012-06-12 15:19:30
dokument Obwieszczenie ws. decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.: 2012-06-12 09:30:12
dokument obwieszczenie o zebraniu całego materiału w sprawie zmiany decyzji środowiskowej pt."Zagospodarowanie Alei Lipowej i ul. Ogrodowej w miejscowości Śliwin" 2012-05-29 09:20:09
dokument Ogłoszenie o XXII absolutoryjnej sesji Rady Gminy Rewal 2012-05-24 08:57:13
dokument Obwieszczenie O WYDANIU POSTANOWIENIA w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, polegającego na:"BUDOWIE WIEŻY OBROTOWEJ Z WIDOKOWĄ KAWIARNIĄ W MIEJSCOWOŚCI POGORZELICA, OBRĘB POGORZELICA NA DZIAŁCE NR 299/3" 2012-05-18 15:17:21
dokument Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych 2012-05-15 08:27:54
dokument Informacja w sprawie opłat za parkowanie pojazdów 2012-05-09 09:38:02
dokument Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego sprawa nr 12 - gazowa sieć w Pobierowie ul. Kościuszki. 2012-05-02 13:30:26
dokument Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego sprawa nr11- energetyczna sieć w Pobierowie 2012-05-02 13:29:36
dokument Roczne sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 2010 Nr 234 poz. 1536 z późn. zm. ) 2012-04-25 11:34:57
dokument Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu komisji i XXI sesji Rady Gminy Rewal 2012-04-20 08:48:29
dokument wyniki zapytania dotyczącego okresowego kontroli przewodów kominowych 2012-04-19 14:14:51
dokument wyniki zapytania o cenę dotyczącego przeglądu instalacji gazowej 2012-04-19 14:11:00
dokument obwieszczenie o wydaniu postanowienia ws. zawieszenia postępowania do czasu przedłożenia raportu oddziaływania na środowisko dot. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pt. " budowa ściezki pieszo-rowerowej pomiędzy miejscowościami Pobierowo-Pustkowo" 2012-04-18 15:29:27
dokument obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pt."budowa ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy miejscowościami Pobierowo-Pustkowo" 2012-04-18 15:26:57
dokument Pomoc dla osób niesłyszących 2012-04-16 16:30:27
dokument Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w Niechorzu 2012-04-13 10:32:27
dokument Zapytanie o cenę- przegląd kominiarski 2012-04-04 13:37:03
dokument Zapytanie o cenę - przegląd gazowy 2012-04-04 13:24:21
dokument Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w Pobierowie 2012-04-03 14:09:59
katalog Zapisy do przedszkola sezonowego 2012-04-03 10:31:06
dokument Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego sprawa nr 5 - gazowa sieć w Pobierowie ul. Sportowa, Szczecińska 2012-03-30 08:52:21
dokument Ogłoszenie o zbiórce odpadów gabarytowych oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego 2012-03-21 15:02:14
dokument Obwieszczenie o przesłaniu zapytania do organów opiniujących ws. potrzeby przeprowadzenia ooś dla inwestycji pt. Budowa ściezki pieszo-rowerowej pomiędzy miejscowościami Pobierowo-Pustkowo" 2012-03-19 14:33:52
katalog Zaproszenie do składania ofert 2012-03-16 12:17:35
katalog Komunikat wójta Gminy Rewal 2012-03-14 14:52:52
dokument Zawiadomienie w sprawie akcji odławiania bezpańskich psów z terenu gminy Rewal 2012-03-12 08:36:43
dokument Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu komisji i XX sesji Rady Gminy Rewal 2012-03-07 14:59:06
katalog Komunikat: Wójt Gminy Rewal, informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010r. Nr 1536 z późn. zm. ) Uniwersytet III Wieku z siedzibą ul. Słowackiego 1 w Rewalu , złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn. ?Integracja społeczności rewalskiej ? wyjazd integracyjny?. 2012-03-05 15:43:16
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia pn. "Budowie ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy miejscowościami Pobierowo-Pustkowo wraz z przebudową odc. ulicy Słonecznej w m. Pustkowo oraz ulicy Granicznej w m. Pobierowo (odc. od ul. Grunwaldzkiej do Piastowskiej)" 2012-03-05 10:03:35
dokument Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego sprawa nr4- energetyczna sieć w Pobierowie ul. Polna, Lipcowa 2012-03-02 12:11:55
dokument Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego sprawa nr3- energetyczna sieć w Pobierowie ul. Warszawska 2012-03-01 09:58:49
dokument Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu komisji i XIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Rewal 2012-02-24 08:06:00
dokument Obwieszczenie o kwalifikacji wojskowej w roku 2012 2012-02-22 09:29:38
dokument Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu komisji i XVIII sesji Rady Gminy Rewal 2012-02-16 13:18:10
dokument Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego sprawa nr 2- Przebudowa drogi leśnej w Pogorzelicy 2012-02-07 15:10:08
dokument obwieszczenie o złożeniu Raportu o odziaływaniu na środowisko 2012-02-03 15:24:08
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wyniku wyboru Sołtysa Sołectwa Pobierowo 2012-02-03 11:31:16
dokument Zmiana terminu składania wniosku w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w 2012 r. 2012-01-20 09:23:05
dokument Konkurs "Innowacyjny Młody Rolnik 2012" 2012-01-19 15:16:34
dokument Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego sprawa nr 1- kanalizacja deszczowa w Trzęsaczu w rejon ul. Letniskowej 2012-01-18 15:18:53
dokument Komunikat dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych 2012-01-16 13:04:14
dokument Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego sprawa nr 52- energetyczna sieć w Pogorzelicy ul. Leśników, Słoneczna 2012-01-16 10:46:03
dokument Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego sprawa nr 51- energetyczna sieć w Pogorzelicy ul. Leśników, Teligi, Sołdka 2012-01-16 10:45:36
dokument Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu komisji i XVII sesji Rady Gminy Rewal 2012-01-13 08:20:26
dokument Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Strategii i Rozwoju w sprawie zaopiniowania wniosków sprzedaży nieruchomości z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania 2012-01-10 13:06:50
katalog Ogłoszenie ws. naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowych do ocen ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rewa w roku 2012 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2012-01-04 13:12:54
dokument Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w celu wyboru Sołtysa Sołectwa Pobierowo zaplanowanym na dzień 31 stycznia 2012r 2012-01-03 15:05:04
dokument Informacja o wynikach naboru na stanowisko głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rewalu 2012-01-03 11:38:52
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal z dnia 2 stycznia 2012 roku o miejscu i terminie zebrania wiejskiego na którym odbedzie się wybór Sołtysa 2012-01-03 08:45:44