Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego sprawa nr 1- kanalizacja deszczowa w Trzęsaczu w rejon ul. Letniskowej


Rewal, dnia 18 stycznia 2012 r.

PUŚ.6733.1.2012

  • OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego ( jednolity tekst Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 roku ) zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:

Pani Sylwii Brząkowskiej działającej w imieniu inwestora:

„Wodociągi Rewal” Sp z o.o. w Pobierowie ul. Poznańska

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Trzęsaczu w rejonie ul. Letniskowej na działkach o numerze geodezyjnym: 122 i 4/28,

Jednocześnie zawiadamiamy o zamieszczeniu wniosku o wydanie decyzji w publicznie dostępnym wykazie oraz o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości w Referacie Planowania Przestrzennego, Urbanistyki i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Rewalu ul. Mickiewicza 19 pok. 101 tel. 913849017 od poniedziałku do piątku w godz. 9?? - 14?? .

Otrzymują:

  1. Pani Sylwia Brząkowska - pełnomocnik,

  2. A/a,

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Pietrzak 18-01-2012 15:18:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Pietrzak 18-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Kamila Pietrzak 18-01-2012 15:18:53