Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego sprawa nr3- energetyczna sieć w Pobierowie ul. Warszawska


Rewal, dnia 29 lutego 2012 r.

PUŚ.6733.3.2012.MH

 • OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego ( jednolity tekst Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 roku ) zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:

Pana Adama Wierzbowskiego działającego w imieniu inwestora ENEA Operator Sp z o.o. w Poznaniu OD Gryfice w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w postaci:

Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w tym budowa linii kablowych 0,4 kV oraz złącz kablowych oraz częściowy demontaż linii napowietrznej 0,4 kV w Pobierowie w rejonie ul. Warszawskiej na działkach nr 625, 490, 422, 489, 624, 623, 621, 620, 619, 618, 419/5, 419/6, 420, 421/1, 421/2, 421/3, 421/6, 421/5, 421/4, 425/1, 425/2, 425/3,

Jednocześnie zawiadamiamy o zamieszczeniu wniosku o wydanie decyzji w publicznie dostępnym wykazie oraz o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości w Referacie Planowania Przestrzennego, Urbanistyki i Ochrony Środowiska w Rewalu ul. Mickiewicza 19 pok. 101 tel. 913849017 od poniedziałku do piątku w godz. 9?? - 14?? .

Otrzymują:

 1. Pan Adam Wierzbowski - pełnomocnik

 2. Państwo Bożena i Grzegorz Janeccy,

 3. Państwo Krystyna i Hubert Janeccy,

 4. Pani Krystyna Pluta,

 5. Pani Agata Janecka,

 6. Pani Anna Kijak,

 7. Pani Marta Kijak,

 8. Państwo Bożena i Ireneusz Koszowscy,

 9. Państwo Stanisława i Henryk Szalkowscy,

 10. Państwo Anna i Waldemar Zalewscy,

 11. Pan Mariusz Fabisz,

 12. Pan Dariusz Sianoszek,

 13. Pan Uwe Krispien,

 14. Państwo Zdzisława i Robert Goszler,

 15. Państwo Bożena i Zbigniew Szewczyk,

 16. Pani Agnieszka Strumińska,

 17. Pan Tomasz Strumiński,

 18. Pan Janusz Samburski,

 19. Pan Mariusz Owczarek,

 20. Pan Jarosław Szredziński,

 21. ENEA Operator Sp z o.o. w Poznaniu OD w Gryficach

 22. A/a

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Pietrzak 01-03-2012 09:58:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Pietrzak 01-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Kamila Pietrzak 01-03-2012 09:58:49