Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego sprawa nr4- energetyczna sieć w Pobierowie ul. Polna, Lipcowa


Rewal, dnia 2 marca 2012 r.

PUŚ.6733.4.2012.MH

  • OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego ( jednolity tekst Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 roku ) zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:

Pana Łukasza Korda działającego w imieniu inwestora ENEA Operator Sp z o.o. w Poznaniu RD Gryfice w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w postaci:

Rozbudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV zgodnie z warunkami przyłączenia nr OD3/ZR5/14/2012 z dnia 20.01.2012 w Pobierowie w rejonie ul. Polnej i Lipcowej na działkach nr 825/2, 461, 456/6, 456/7, 456/8, 456/9, 456/10

Jednocześnie zawiadamiamy o zamieszczeniu wniosku o wydanie decyzji w publicznie dostępnym wykazie oraz o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości w Referacie Planowania Przestrzennego, Urbanistyki i Ochrony Środowiska w Rewalu ul. Mickiewicza 19 pok. 101 tel. 913849017 od poniedziałku do piątku w godz. 9?? - 14?? .

Otrzymują:

  1. Pan Łukasz Korda - pełnomocnik +zał.

  2. Pan Łukasz Pisz,

  3. Pan Maciej Pszczółkowski,

  4. ENEA Operator Sp z o.o. w Poznaniu OD w Gryficach

  5. A/a

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Pietrzak 02-03-2012 12:11:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Pietrzak 02-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Kamila Pietrzak 02-03-2012 12:11:55