Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie o przesłaniu zapytania do organów opiniujących ws. potrzeby przeprowadzenia ooś dla inwestycji pt. Budowa ściezki pieszo-rowerowej pomiędzy miejscowościami Pobierowo-Pustkowo"


PUŚ.6220.2.3.2012.KM REWAL, dnia 19 marca 2012 r.

OBWIESZCZENIE

O PRZESŁANIU ZAPYTANIA DO ORGANÓW OPINIUJĄCYCH

Zgodnie z art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania ma środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam

że na wniosek Projekty Budowy Dróg Organizacji Ruchu i Nadzoru Bożena Cichoń z siedzibą przy ul. Akacjowej 3e/5 w miejscowości Gryfice, działającego z upoważnienia Wójta Gminy Rewal po wniesieniu uzupełnienia do wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia pn. „Budowie ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy miejscowościami Pobierowo-Pustkowo wraz z przebudową odc. ulicy Słonecznej w m. Pustkowo oraz ulicy Granicznej w m. Pobierowo (odc. od ul. Grunwaldzkiej do Piastowskiej), organ prowadzący postępowanie wystąpił do organów opiniujących o przesłanie opinii w sprawie konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje Wójt Gminy Rewal po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryficach. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także zgodnie z art. 28 K.p.a., stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Niniejsza informacja została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej http://www.bip.rewal.pl prowadzonej przez Urząd Gminy w Rewalu oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu przy ul. Mickiewicza 19 i tablicy ogłoszeń w miejscach publicznych gdzie realizowana jest inwestycja.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego, Urbanistyki i Ochrony Środowiska - Urzędu Gminy w Rewalu, ul. Mickiewicza 11, 72 - 344 Rewal, pok. 101, telefon 91 38 49 017 w godzinach od poniedziałku do piątku w godz. 9??-14??,w terminie 14 dni licząc od dnia obwieszczenia.

0x01 graphic

URZĄD GMINY REWAL

REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, URBANISTYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA

ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal

NIP 857-10-02-427, REGON 000544237

Tel. 91 38 49 017, fax. 91 38 49 029

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Myroniuk 19-03-2012 14:33:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Myroniuk 19-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Karolina Myroniuk 19-03-2012 14:33:52