Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr XIII/83/11 RADY GMINY REWAL z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości

Zacho.2011.138.2520

UCHWAŁA Nr XIII/83/11

RADY GMINY REWAL

z dnia 4 listopada 2011 r.

w sprawie stawek podatku od nieruchomości.

(Szczecin, dnia 28 listopada 2011 r.)

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości, następująco:

  1.  Od gruntów:

1)     związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów - 0,78 zł/m2 pow.

2)     pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,33 zł/ha pow.

3)     pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,30 zł/m2 pow.

  2.  Od budynków lub ich części:

1)     mieszkalnych - 0,67 zł/m2 pow. użyt.

2)     związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 20,58 zł/m2 pow. użyt.

3)     zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,23 zł/m2 pow. użyt.

4)     związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,25 zł/m2 pow. użyt.

5)     od pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,23 zł/m2 pow. użyt.

  3.  Od budowli - 2% ich wartości.

  4.  Od budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz wodociągów - 1% ich wartości.

§ 2. Wprowadza się nowe wzory informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiące Załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc: uchwała Nr LXV/440/10 Rady Gminy z dnia 29 października 2010 r. w sprawie podatku od nieruchomości.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i ma zastosowanie do należnych podatków od początku 2012 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1 

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr 2 

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr 3 

ZN-1/A DANE O NIERUCHOMOŚCIACH

grafika

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 11-04-2012 14:20:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 11-04-2012
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 11-04-2012 14:20:05