Roczne sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 2010 Nr 234 poz. 1536 z późn. zm. )


ROCZNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

 

PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY REWAL

 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami,

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.2010 Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) za 2011rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rewal

 

kwiecień 2012 rok

Art.5a ust 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.2010 Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) wymaga, aby organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego roku, przedłożył organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.

 

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.2010 Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) na 2011 rok został przyjęty Uchwałą Nr LXV/459/10 w dniu 29 października 2010r.

 

 

 

 1. Zadaniami priorytetowymi programu współpracy na 2011 rok były szczególności:

 

 • pomoc w szkoleniu sportowym dzieci i młodzieży

 • wpieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

 • wspieranie działań sportowych o znaczeniu lokalnym i regionalnym

 • wspieranie klubów sportowych działających na terenie Gminy.

 • wspieranie przedsięwzięć artystycznych o charakterze regionalnym

 • wspomaganie rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży

 • wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa

narodowego

 

 1. Na terenie Gminy Rewal w 2011 r. następujące organizacje prowadziły zadania na rzecz środowiska lokalnego w oparciu o dotacje z budżetu Gminy:

 

 1. Ludowy Klub Sportowy „Wybrzeże Rewalskie”

 2. Uczniowski Klub Sportowy „Pobierowia”

 3. Stowarzyszenie Klub Jeździecki „Czahary”

 4. Stowarzyszenie Śpiewacze „ Amber Singer's”

 5. Uczniowski Klub Sportowy „Volleyball”

 6. Uczniowski Klub Sportowy „Rewal”

 

 

 1. Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wpieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zostały ogłoszone w dniu 23 grudnia 2010r. Zarządzeniem Wójta Gminy Rewal ( Zarządzenie Nr 55/10 Wójta Gminy Rewal z dnia 23 grudnia 2010r.)

 

W zakresie wpieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wpłynęło 7 ofert :

 

 1. w zakresie piłki nożnej ( dzieci, grupy młodzieżowe) wpłynęła 1 oferta złożona przez LKS „Wybrzeże Rewalskie” Rewal

 2. w zakresie piłki nożnej ( oldboje ) -wpłynęła 1 oferta złożona przez LKS „Wybrzeże Rewalskie” Rewal

 3. w zakresie piłki nożnej ( seniorzy)- wpłynęła 1 oferta złożona przez LKS „Wybrzeże Rewalskie” Rewal

 4. w zakresie siatkówki - wpłynęła 1 oferta złożona przez UKS „Volleyball-Niechorze”

 5. w zakresie badmintona - wpłynęła 1 oferta złożona przez UKS REWAL

 6. w zakresie tenisa stołowego - wpłynęła 1 oferta złożona przez UKS ”Pobierowia”

 7. w zakresie sekcji jeździeckiej - wpłynęła 1 oferta złożona przez Stowarzyszenia Klub Jeździecki „Czahary

 

 

W zakresie oraz wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa wpłynęła 1 oferta:

 

 1. w zakresie muzyki chóralnej dawnej i współczesnej, promowanie twórczości lokalnych artystów, spotkania artystów z mieszkańcami wpłynęła 1 oferta złożona przez Stowarzyszenie Śpiewacze „Amber Singer's”

 2. w zakresie propagowania wiedzy o rybołówstwie bałtyckim, popularyzowania tradycji i historii rybołówstwa bałtyckiego - brak oferty

 

 

 1. Liczba zawartych umów w formie wsparcia i kwoty dotacji:

 

Lp.

NAZWA ORGANIZACJI

ZADANIE

KWOTA

1.

LKS „Wybrzeże Rewalskie” Rewal

w zakresie piłki nożnej ( dzieci, grupy młodzieżowe)

83 700

2.

LKS „Wybrzeże Rewalskie” Rewal

w zakresie piłki nożnej ( oldboje )

12 150

3.

LKS „Wybrzeże Rewalskie” Rewal

w zakresie piłki nożnej ( seniorzy)

78 300

4.

UKS „Volleyball - Niechorze”

 

w zakresie siatkówki

31 500

5.

UKS Rewal

w zakresie badmintona

21 150

6.

UKS ”Pobierowia”

w zakresie tenisa stołowego

16 200

7.

Stowarzyszenia Klub Jeździecki „Czahary

 

w zakresie sekcji jeździeckiej

27 000

8.

Stowarzyszenie Śpiewacze „Amber Singer's”

w zakresie muzyki chóralnej

30 000

 

UKS „Volleyball - Niechorze” wykorzystał kwotę dotacji: 31 139 47 zł

 

Niniejsze sprawozdanie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminy Rewal www.rewal.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rewal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Kruszelnicka - Rogowska 25-04-2012 11:34:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Kruszelnicka - Rogowska 25-04-2012
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 25-04-2012 13:34:16