Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

obwieszczenie o zebraniu całego materiału w sprawie zmiany decyzji środowiskowej pt."Zagospodarowanie Alei Lipowej i ul. Ogrodowej w miejscowości Śliwin"


PUŚ.7610/04/2010-2012.MH REWAL, dnia 29 maja 2012 r.

OBWIESZCZENIE

O ZEBRANIU CAŁEGO MATERIAŁU W SPRAWIE

zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 9, art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) oraz art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania ma środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam

że w związku z podjętym postępowaniem w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Zagospodarowaniu Alei Lipowej i ul. Ogrodowej w miejscowości Śliwin” został zebrany materiał dowodowy w przedmiotowej sprawie, w tym postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, znak WOOŚ-TŚ.4240.72.2012.MS z dnia 16.05.2012 r. oraz opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryficach znak PS-N.NZ-403-3/12 z dnia 13 marca 2012 r.

Zmianę niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie wydaje Wójt Gminy Rewal po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryficach.

Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także zgodnie z art. 28 K.p.a., stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Niniejsza informacja została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej http://www.bip.rewal.pl prowadzonej przez Urząd Gminy w Rewalu oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu przy ul. Mickiewicza 19 i tablicy ogłoszeń w miejscach publicznych gdzie realizowana jest inwestycja.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego, Urbanistyki i Ochrony Środowiska - Urzędu Gminy w Rewalu, ul. Mickiewicza 11, 72 - 344 Rewal, pok. 101, telefon 91 38 49 017 w godzinach od poniedziałku do piątku w godz. 9??-14??,w terminie 14 dni licząc od dnia obwieszczenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Myroniuk 29-05-2012 09:20:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Myroniuk 29-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Karolina Myroniuk 29-05-2012 09:20:09