Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pt." Zagospodarowanie Alei Lipowej w m. Śliwin"


PUŚ.7610/04/2010-2012.MH                                                                                                                                                                                       REWAL, dnia 27 czerwca 2012 r.

 

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 85 ust. 3 oraz art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 ze zmianami)

 zawiadamia się

że w dniu 27.06.2012 r na wniosek Referatu Inwestycji i Drogownictwa Urzędu Gminy w Rewalu została wydana decyzja Wójta Gminy Rewal zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak: PUŚ.7610/04/2010-2012.MH z dnia 20.08.2010 r. dla przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu Alei Lipowej i ul. Ogrodowej w m. Śliwin, gmina Rewal”.

Przedmiotem postępowania była zmiana decyzji ostatecznej, przeprowadzona w trybie na podstawie art. 71 art. 74 ust. 3, art. 75 ust 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i 2 pkt 2 i art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199, poz. 1227 z p.zm.), oraz art. 104, art. 107 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z p. zm. Zgodnie z wnioskiem inwestora określony decyzją pierwotną rodzaj i zakres planowanych do realizacji robót nie uległ zmianie, a nastąpi nieznaczne zwiększenie terenu inwestycji. 

Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także zgodnie z art. 28 K.p.a., stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

 

Niniejsza informacja została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej http://www.bip.rewal.pl prowadzonej przez Urząd Gminy w Rewalu oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu przy ul. Mickiewicza 19 i tablicy ogłoszeń w miejscach publicznych gdzie realizowana jest inwestycja.

 

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego, Urbanistyki i Ochrony Środowiska - Urzędu Gminy w Rewalu, ul. Mickiewicza 11, 72 - 344 Rewal, pok. 101, telefon 91 38 49 017 w godzinach od poniedziałku do piątku w godz. 9??-14??,w terminie 14 dni licząc od dnia obwieszczenia.

 

 

REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, URBANISTYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA

ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal

Tel. 91 38 49 017 lub 0 18, fax. 91 38 49 029; email: srodowisko@rewal.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Myroniuk 28-06-2012 12:31:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Myroniuk 28-06-2012
Ostatnia aktualizacja: Karolina Myroniuk 28-06-2012 12:40:57