Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego sprawa nr16- energetyczna sieć w Pobierowie


Rewal, dnia 23 lipca 2012 r.

PUŚ.6733.16.2012.MH

  • OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego ( jednolity tekst Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 roku ) zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:

Pana Eugeniusza Brzostek działającego w imieniu inwestora ENEA Operator Sp z o.o. w Poznaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w postaci:

Budowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z powiązaniami SN 15 kV i n.n. 0,4 kV na działkach 881/1, 881/2, 523/4, 523/6 w rejonie ul. Mickiewicza - obręb Pobierowo gmina Rewal,

Jednocześnie zawiadamiamy o zamieszczeniu wniosku o wydanie decyzji w publicznie dostępnym wykazie oraz o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości w Referacie Planowania Przestrzennego, Urbanistyki i Ochrony Środowiska w Rewalu ul. Mickiewicza 19 pok. 101 tel. 913849017 od poniedziałku do piątku w godz. 9?? - 14?? .

Otrzymują:

  1. Pan Eugeniusz Brzostek - pełnomocnik,

  2. PGL Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Gryfice,

  3. A/a,

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Pietrzak 23-07-2012 16:36:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Pietrzak 23-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Kamila Pietrzak 23-07-2012 16:36:14