Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego - energetyczna sieć w Pobierowie


Rewal, dnia 3 sierpnia 2012 r.

PUŚ.6733.18.2012.MH

 • OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego ( jednolity tekst Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 roku ) zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:

Pana Adama Wierzbowskiego działającego w imieniu inwestora ENEA Operator Sp z o.o. w Poznaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w postaci:

Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV, budowa linii kablowych 0,4 kV, budowa złącz kablowych oraz częściowy demontaż linii napowietzrnej 0,4 kV na działkach nr 506/6, 853, 682, 681/2, 681/1, 681/4, 681/3 506/9 i 1049 - obręb Pobierowo gmina Rewal,

Jednocześnie zawiadamiamy o zamieszczeniu wniosku o wydanie decyzji w publicznie dostępnym wykazie oraz o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości w Referacie Planowania Przestrzennego, Urbanistyki i Ochrony Środowiska w Rewalu ul. Mickiewicza 19 pok. 101 tel. 913849017 od poniedziałku do piątku w godz. 9?? - 14?? .

Otrzymują:

 1. Pan Adama Wierzbowski - pełnomocnik,

 2. Państwo Maria i Marian Małachowscy,

 3. Pani Teresa Nagalska,

 4. Państwo Henryka i Marian Żelazkowscy,

 5. Pani Florentyna Wypych,

 6. PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gryfice,

 7. Pani Sylwia Sałata,

 8. Państwo Henryka i Franciszek Śpiewak,

 9. Pani Elżbieta Siemiątkowska,

 10. Pan Jarosław Siemiątkowski,

 11. Pan Leszek Śpiewak,

 12. Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach,

 13. A/a,

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Pietrzak 06-08-2012 09:46:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Pietrzak 06-08-2012
Ostatnia aktualizacja: Kamila Pietrzak 06-08-2012 09:46:06