2014r.

Uchwała Nr XLVIII/363/14

Rady Gminy Rewal

z dnia 31 stycznia 2014r.

  

w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Rewal na 2014 rok.

  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm) oraz § 12 ust. 2 Statutu Gminy Rewal przyjętego Uchwałą Nr XIII/70/07 Rady Gminy Rewal z dnia 27 lipca 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Zacho, z 2007r. Nr 95 poz.1673 ze zmianami) Rada Gminy Rewal uchwala, co następuje:

 

§1

Uchwala się ramowy plan pracy rady Gminy Rewal na 2014 rok, stanowiący załącznik do uchwały.

 § 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Gminy Rewal.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

                                                                                            Przewodnicząca Rady

                                                                                        Joanna Drzewińska - Dąbrowska 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                               Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/363/14

                                                                                                                                Rady Gminy Rewal

                                                                                                            z dnia 31 stycznia 2014r.

 

 

Ramowy plan pracy Rady Gminy Rewal na 2014 rok

 

  • 31 styczeń        Zatwierdzenie przedłożonych planów pracy Komisji Rewizyjnej, Społeczno – Oświatowej i Strategii i Rozwoju.

               (Zajęcie stanowiska w sprawie uchwał Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr: XXVII.212.K.2013, CXXI.555.Z.2013, CXXI.556.Z.2013).

  • 28 luty            Przyjęcie Programu Postępowania Naprawczego dla Gminy Rewal.

 

  • 28 marzec        Sprawy bieżące.

 

  • 25 kwiecień    Przyjęcie wykonania budżetu za 2013 rok .

 

  • 30 maj            Sprawozdanie dotyczące przygotowania gminy do sezonu letniego. Wykaz kąpielisk w gminie Rewal.

 

  • 27 czerwiec     Sprawy bieżące – zmiany w budżecie.

 

  • 29 sierpień      Przygotowanie placówek oświatowych do roku szkolnego.

 

  • 26 wrzesień    Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze. Podsumowanie sezonu letniego.

 

  • 31 październik     Stawki podatków i opłat lokalnych na 2015r. – uchwały okołobudżetowe.

Sprawozdanie przewodniczących Rady z działalności VI Kadencji Rady Gminy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Owczarek 31-08-2012 12:29:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Owczarek 31-08-2012
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Owczarek 15-04-2016 10:32:25