Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie o wznowieniu postępowania w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięzięcia polegającego na : "Wydobyciu wód termalnych z otworu GT-1 w Trzęsaczu, na terenie gminy Rewal"


PUŚ.6220.8.9.2012.KM REWAL, dnia 12 Października 2012 r.

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU POSTANOWIENIA

w sprawie wznowienia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 49, art. 142, art. 145 § 1 pkt. 5 i art. 149 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami ) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami)

WÓJT GMINY REWAL

zawiadamia strony postępowania poprzez obwieszczenie, o wznowieniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, polegającego na:

WYDOBYCIU WÓD TERMALNYCH Z OTWORU GT-1 W TRZĘSACZU, NA TERENIE GMINY REWAL

Jednocześnie informuję, że PRZEDSIĘBIORSTWO „EKOLOGPOL”? Henryk Dominiak z siedzibą przy ul. Piaskowej 61 w miejscowości Police, działające z upoważnienia MILEX Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 14 w miejscowości Szczecin dnia 02 października 2012 r. przedłożyło w Sekretariacie Urzędu Gminy w Rewalu Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji ujęcia wód termalnych w Trzęsaczu.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także zgodnie z art. 28 K.p.a., stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Niniejsza informacja została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej http://www.bip.rewal.pl prowadzonej przez Urząd Gminy w Rewalu oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu przy ul. Mickiewicza 19 i tablicy ogłoszeń w miejscach publicznych gdzie realizowana jest inwestycja.

Strony postępowania zgodnie z art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego, Urbanistyki i Ochrony Środowiska - Urzędu Gminy w Rewalu, ul. Mickiewicza 11, 72 - 344 Rewal, pok. 101, telefon 91 38 49 017 w godzinach od poniedziałku do piątku w godz. 900-1400 w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, URBANISTYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA

ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal

Tel. 91 38 49 017 lub 0 18, fax. 91 38 49 029; email: srodowisko@rewal.pl

0x01 graphic

URZĄD GMINY REWAL

REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, URBANISTYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA

ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal

NIP 857-10-02-427, REGON 000544237

Tel. 91 38 49 017, fax. 91 38 49 029

REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, URBANISTYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA

ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal

Tel. 91 38 49 017 lub 0 18, fax. 91 38 49 029; email: srodowisko@rewal.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Myroniuk 15-10-2012 15:34:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Myroniuk 15-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Karolina Myroniuk 15-10-2012 15:34:38