obwieszczenie o przedłożeniu Raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięzięcia polegającego na :"Wydobyciu wód termalnych z otworu GT-1 w Trzęsaczu, na terenie gminy Rewal"


PUŚ.6220.8.10.2012.KM REWAL, dnia 15 Października 2012 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REWAL

Z dnia 15 października 2012 r.

Działając na podstawie art. 33 ust.1 i art.79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz.1227 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Rewal zawiadamia, że w dniu 02 października 2012 r. został złożony raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:

„WYDOBYCIU WÓD TERMALNYCH Z OTWORU GT-1 W TRZĘSACZU, NA TERENIE GMINY REWAL”

Z treścią raportu można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Rewalu, ul. Mickiewicza 19, 72 - 344 Rewal, pokój nr 101. Jednocześnie informuję, że Strony postępowania mają możliwość złożenia uwag i wniosków w terminie 28 dni od dnia obwieszczenia w Referacie Planowania Przestrzennego, Urbanistyki i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Rewal, ul. Mickiewicza 19, pok. 101, Tel. 091 38 49 017 od poniedziałku do piątku w godzinach 900- 1400.

Niniejsza informacja została umieszczona na stronie internetowej http://www.bip.rewal.pl/ prowadzonej przez Urząd Gminy Rewal oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu przy ul. Mickiewicza 19 i tablicy ogłoszeń w miejscach publicznych gdzie realizowana jest inwestycja.

REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, URBANISTYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA

ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal

Tel. 91 38 49 017 lub 0 18, fax. 91 38 49 029; email: srodowisko@rewal.pl

0x01 graphic

URZĄD GMINY REWAL

REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, URBANISTYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA

ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal

NIP 857-10-02-427, REGON 000544237

Tel. 91 38 49 017, fax. 91 38 49 029

REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, URBANISTYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA

ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal

Tel. 91 38 49 017 lub 0 18, fax. 91 38 49 029; email: srodowisko@rewal.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Myroniuk 15-10-2012 15:35:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Myroniuk 15-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Karolina Myroniuk 15-10-2012 15:35:49