Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego sprawa nr 22 - gazowa sieć w Pobierowie ul. Zachodnia.


Rewal, dnia 25 października 2012 r.

PUŚ.6733.22.2012.MH

  • OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity w Dz. U. z 2012 r. poz. 647) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego ( jednolity tekst Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 roku ) zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:

Pana Karola Kopcewicz działającego w imieniu inwestora:

Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Poznaniu, Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie ul. Tama Pomorzańska 26

Budowa obiektu liniowego w postaci polietylenowego gazociągu dystrybucyjnego średniego ciśnienia dn 40 PE 100 SDR 11 w w Pobierowie przy ul. Zachodniej na działce o numerze geodezyjnym 208, 206/4 i 206/7.

Jednocześnie zawiadamiamy o zamieszczeniu wniosku o wydanie decyzji w publicznie dostępnym wykazie oraz o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości w Referacie Planowania Przestrzennego, Urbanistyki i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Rewalu ul. Mickiewicza 19 pok. 101 tel. 913849018 od poniedziałku do piątku w godz. 9?? - 14?? .

Otrzymują:

  1. Pan Karol Kopcewicz - pełnomocnik

  2. Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Poznaniu, Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie ul. Tama Pomorzańska 26

  3. Tablica ogłoszeń UG w Rewalu

  4. A/a

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Pietrzak 25-10-2012 15:21:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Pietrzak 25-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Kamila Pietrzak 25-10-2012 15:21:19