obwieszczenie o wydanej decyzji umarzającej dla przedsięwzięcia pt.:"?Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od latarni morskiej w Niechorzu do MOW Rewal na działkach geodezyjnych nr 314/2, 314/5, 401, 406, 407, 439, 440/1, 438/7 ? obręb Rewal-2; 911/20, 91119, 367, 368, 911/36, 911/38, 602/3, 197/1, 177/1, 911/1, 177/2 obręb Niechorze?


PUŚ.6220.7.8.2012.MH REWAL, dnia 29 października 2012 r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REWAL

o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania

 

   

Zgodnie z art. 38 oraz art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz..1227 z późniejszymi zmianami) zawiadamia się, że na podstawie art. 104 i 105 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami ) , w dniu 29 października br., znak sprawy: PUŚ.6220.7.7.2012.MH, została wydana decyzja Wójta Gminy Rewal, o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

 

„Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od latarni morskiej w Niechorzu do MOW Rewal na działkach geodezyjnych nr 314/2, 314/5, 401, 406, 407, 439, 440/1, 438/7 - obręb Rewal-2; 911/20, 91119, 367, 368, 911/36, 911/38, 602/3, 197/1, 177/1, 911/1, 177/2 obręb Niechorze”

 

 

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Rewalu, ul. Mickiewicza 19, 72 - 344 Rewal, pokój nr 101. Jednocześnie informuję, że Strony postępowania mają możliwość złożenia odwołania w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji w Referacie Planowania Przestrzennego, Urbanistyki i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Rewal, ul. Mickiewicza 19, pok. 101, Tel. 091 38 49 017 od poniedziałku do piątku w godzinach 900- 1400.

Niniejsza informacja została umieszczona na stronie internetowej http://www.bip.rewal.pl/ prowadzonej przez Urząd Gminy Rewal oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu przy ul. Mickiewicza 19 i tablicy ogłoszeń w miejscach publicznych gdzie realizowana jest inwestycja.

   

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Myroniuk 29-10-2012 16:17:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Myroniuk 29-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Karolina Myroniuk 29-10-2012 16:18:04